PRIVATE PSYCHOLOGIST OSLO

Akiah Astral Ottesen

Akiah is a specialist in adult psychology, and can provide treatment to both young people and adults.

She has special expertise in psychosis and severe trauma, therapeutic work with refugees, and job-focused therapy. She offers assessment and treatment, next-of-kin interviews, and guidance to both clinicians and employers, in Norwegian or English.

Hun har videreutdannelse i sansemotorisk psykoterapi og EMDR, som integrerer kroppens minner og reaksjoner i det terapeutiske arbeidet. Hun vil jobbe for at du bedre skal mestre frustrasjoner og grensesetting, finne konsentrasjon og skape mening i livet her og nå. Hun kan bistå med bearbeiding av traumer og vanskelige livshendelser. Akiah er en varm terapeut som vil legge til rette for å tåle de endringsprosesser som terapi innebærer.

I disse podcastene kan du bli bedre kjent med Akiah og hennes tanker om kroppsorientert terapi, kulturelle forhold i det terapeutiske arbeidet og forståelse av hva traumeterapi kan innebære.

Hun er i tillegg en erfaren formidler og tilbyr veiledning og undervisning innenfor temaene traume utredning og behandling, differensialdiagnostikk og kryss-kulturell terapi, terapeutisk arbeid med flyktninger og er forfatter og medredaktør av flere bøker blant annet «Kultur og kontekst i praktisk psykologarbeid». Akiah arbeider også som forsker og er engasjert i å implementere behandling av traume og vanskelige livserfaringer i alt terapeutisk arbeid. Hun har publisert en rekke artikler i internasjonale tidsskrift.

Fill in the form and we will answer you shortly.

We treat the information confidentially. Read more this spring privacy statement here.