PRIVATE PSYCHOLOGIST OSLO

Daniel Gunstveit

Jeg heter Daniel og har bred erfaring som psykolog i ulike deler av spesialisthelsetjenesten og privatpraksis. Jeg har fullført en tre-årig videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT), og er snart ferdig psykologspesialist med fordypning i psykoterapi. Følelser får naturlig nok ofte stor plass i terapirommet hos meg, og jeg har særskilt kompetanse på å hjelpe deg som strever med både for lite og for mye følelser – i relasjoner og i livet generelt.

Kanskje har du noen vonde opplevelser bak deg som du ikke klarer å gi slipp på, selv om det er lenge siden. Det kan være at du har utviklet noen strategier for å håndtere følelser som har vært nyttige for deg, men som nå skaper noen vansker for deg. Det kan også være at du ikke vet helt hva som er galt i livet ditt, men likevel føler at noe ikke er som det skal. Uansett hva du strever med, er jeg opptatt av å skape et fokus for terapiforløpet som til enhver tid gir mening for deg.

I have previously worked a lot with self-criticism, difficult relationships, self-care, depressive symptoms, anxiety, various types of addiction problems (including gambling addiction) and various issues related to the body and self-esteem. I am also concerned with existential issues, mindful presence (mindfulness) and common life problems that can arise in the various phases of life, in addition to difficulties linked to creativity (for example, writing block or procrastination).

In addition to my therapist background, I am a dedicated professional mediator, including through a part-time position in the Journal of the Norwegian Psychological Association, where I also review specialist books. I have free hours in the evening until 1 September, after this also during the day.

Fill in the form and we will answer you shortly.

We treat the information confidentially. Read more this spring privacy statement here.