PACT Parterapi tilbys hos erfaren parterapeut


Parterapeut og psykolog Inga Gentile hos oss innehar ekspertise i det som kalles en psykobiologisk tilnærming til parterapi (PACT).

Hun er internasjonal kurs- og foredragsholder i denne formen for parterapi, som bygger på anerkjent forskning innen tilknytningsteori, nevrovitenskap og biologi.

Fra våren 2020 er Psykologvirke de første i Norge å tilby en slik form for parterapi i Oslo.

Under kan du lese kort om hva som kjennetegner PACT parterapi for å gi deg en viss følelse av hva dette innebærer. Du kan du lese om hvordan vi mer generelt legger opp en parterapi her.

Hvordan jobber PACT parterapeuten?

Opplevelsen av en PACT sesjon kan skille seg litt ut fra andre typer parterapi. Nøkkelelementer i denne tilnærmingen er:

  • Parterapeuten vil i terapirommet hjelpe dere å gjenskape opplevelser som typisk blir vanskelige, slik kan dere hjelpes «live» i stedet for å bare «snakke om» fortid og fremtid.
  • Parterapeuten vil hjelpe dere å mikroanalysere automatikken som skjer i den enkelte av dere og i samspillet som bidrar til vanskene.
  • Deres parterapeut vil fra øyeblikk til øyeblikk hjelpe dere å fokusere på automatiserte kroppslige reaksjoner, måten disse håndteres og påvirker dere i samspillet.
  • I PACT anerkjenner man at lengre økter ofte trengs for å kunne arbeide i dybden og tilbys hos oss som mer intensiverte forløp med tretimers blokker.
  • Terapeuten kan også be om å ta opp sesjonene på video for å kunne gi umiddelbare og mer presise tilbakemeldinger.

Hva bygger PACT parterapeuten sitt arbeid på?

PACT står for Psychobiological Approach to Couple Therapy og bygger som nevnt på forskning innen tilknytningsteori, nevrovitenskap og biologi.

Tilknytningsteori handler om hvordan tidlige nære relasjoner skaper en type «blåkopi» for senere nære relasjoner.

Nevrovitenskap handler blant annet om hvordan hjernestrukturene som styrer hukommelse, personlighet og følelser utvikles fra genetikk men også relasjonelle erfaringer.

Fra biologien lærer vi om stress-responsystemet og hvordan fysiologiske aktivering herfra påvirker oss og håndteres med hensikt å avspenne/roe ned vs. aktivere/engasjere seg.

Fokus på disse tre områdene gir en dynamisk måte å bygge på styrkene i forholdet samt å adressere utfordringer som kan blokkere evnen til å skape trygge, nære og robuste relasjoner. 

PACT er særlig nyttig for par som vurderer å ta steg mot ekteskap/samboerskap og par i fare for skilsmisse eller oppløsning.

For mer informasjon om metoden kan du her besøke The PACT Institute.

Bestille time for PACT eller hos annen parterapeut?

Det er vanskelig å vite på forhånd hvilken parterapeut man skal velge og hvilken metode som vil fungere best.

Det er bare en måte å finne ut av på, å teste ut et samarbeid. Dersom du er interessert i PACT ser du om Inga Gentile har ledig tid som kan passe.

Vi anbefaler tretimers økten som førstegangskonsultasjon. Dersom du ikke finner tid som passer, bestiller du bare vanlig parterapi hos den som har passende ledig tid og så tar vi det derfra.

Du kan raskt og enkelt, på to minutter bestille parterapi her.

Alt det beste og lykke til. Vi hører gjerne fra dere.

Om dere ikke har råd til å gå til parterapi privat kan dere i denne guiden til psykolog i oslo få en oversikt over hvilke alterantiver som finnes.