Psychedelic renaissance: Lecture on psychedelics and MDMA in therapy

Psykedelisk renessanse: Foredrag om psykedelika og MDMA i terapi

Hva kan vi lære av verktøy som angivelig åpner psyken? Og hvorfor trenger og ønsker helsepersonell kunnskap om den psykedeliske renessansen?

I denne artikkelen vil vi vise hvordan trender i akademia, klinisk praksis, populærkulturen og i undergrunnen gjør helsepersonell sin kunnskap om terapeutisk bruk av psykedelika og MDMA stadig mer imperativt.

Vi presentere noen av de sentrale og interessante problemstillingene på feltet og hvordan vi kan hjelpe dere å sko dere med kunnskap i møte med den psykedeliske renessansen.

Vi deler gjerne fra våre erfaringer. For å drøfte muligheten for foredrag eller fagdag på deres arbeidsplass, ta kontakt.

Psykedelisk renessanse i akademia – og klinisk praksis

Det pågår en psykedelisk renessanse i akademia og innen psykisk helsevern. Prestisjetunge institusjoner verden over involverer seg nå i dette feltet som har rukket å bli en milliardindustri med flere børsnoterte selskaper.

Både mdma og psilocybin-assistert terapi har fått prioritert reguleringsmessig status som «gjennombruddsterapi» av det amerikanske legemiddelverket FDA. 

MDMA-assistert terapi er i den siste fase-3 studien som trengs for endelig legemiddelgodkjenning. Den første fase-3 studien ble publisert i Nature i mai 2021 med overbevisende resultater. Legemiddelgodkjenning er ventet i 2024 i USA og 2026 i Europa. 

Når det gjelder MDMA-assistert terapi er det stadig flere fremtredende fagfolk som gir sterke vitnesbyrd. Nestoren Bessel van der Kolk kaller det en behandling av selvet som gir dypere transformasjoner enn noe annet han har sett. 

Traumeforskeren Rachel Yehuda, og mange med henne, omtaler opplevelsen som flere års terapi på en dag.

En nylig studie viste sågar at MDMA gjenåpner kritiske utviklingsperioder hos mus. Dersom dette er overførbart til mennesker, noe klinisk erfaring også antyder, kan dette være en potensielt viktig medisin.

Israel har allerede satt i gang prøveprosjekter med MDMA-assistert terapi utenom kliniske studier. Canada har i en periode godkjent psilocybin-terapi ved eksistensiell angst ved livstruende sykdom. Oregon har lovfestet en offentlig ordning for psilocybin-terapi som skal iverksettes ila kort tid.

Les mer om Psykologvirke sine foredrag om psykologi som åpner sinn, hjerte og latterdøra.

MDMA og psykedelika i populærkulturen og undergrunnen

Parallellt med slike endringer i akademia og i klinisk praksis internasjonalt, pågår det også en legaliseringsbølge av psykedeliske stoffer i USA. På den amerikanske vestkysten især, er det psykedeliske terapeuter «over alt» og psykedelika er i ferd med å integreres i den terapeutiske kulturen. 

Nylig kunne man se at svenske psykologer tilbyr psykedeliske retreater i Nederland.

NRK laget nylig en sak om den økende forekomsten av MDMA-undergrunnsterapi i Norge. Dansk tv2 hadde nylig lignende oppslag om undergrunnsterapi. Hvordan skal vi forholde oss til en slik utvikling?

Sør-amerikanske ayahuasca-ritualer har for lengst blitt en internasjonal megatrend, også i Norge, og nå foreligger også den første kliniske studien med lovende resultater mot depresjon.

Psykedelika får også en stadig større rolle i populærkulturen med høybudsjettserier som «Nine perfect strangers» med Nicole Kidman i hovedrollen. Stadig flere celebriteter, alt fra Mike Tyson, via Sting, til Will og Jada Smith som kommer ut av det «psykedeliske skapet» og forteller om angivelige livsendrende terapeutiske opplevelser. 

Slagene på Oscar-scenen viser med all tydelighet at psykedelika ikke er en quick-fix. Opplevelsene kan virke forbløffende. Men virker de forbløffende?

Psykedelika og MDMA i norske terapeuters hverdag

Den mediedrevne hypen rundt psykedelika og MDMA som nye «vidunderkurer» skaper håp men også urealistiske forventninger.

Når stadig flere eksperimenterer på egen hånd, og Oslo sågar er utpekt som Europas MDMA-hovedstad, gjør det i seg selv at kunnskap om MDMA og psykedelika i økende grad er relevant for norsk helsepersonell.

Vi trenger å kunne svare kunnskapsbasert når pasienten spør. Noen av pasientene våre bruker allerede psykedelika og MDMA, eller vurderer å gjøre det, i mer eller mindre helhjertede forsøk på å hele seg selv. 

Noen er skuffet over opplevelser som ikke svarer til forveningene, andre er destabiliserte etter vanskelige opplevelser. Enkelte er kanskje overoptimistiske etter en sjelden opptur. Noen vil stå midt i essensielle terapeutiske prosesser.

Om de blir riktig møtt kan de kanskje bidra positivt inn i det overordnede terapeutiske prosjektet.

Foredrag om psykedelika: fordomsfrie og kunnskapsrike møter

Dessverre vet vi at mange aldri deler sine erfaringer med helsepersonell i frykt for å bli misforstått, stigmatisert, meldt til barnevernet eller fratatt lappen. Det er vanskelig å vite hvor mange på klientlista som har erfaring – og hva disse består i.

Vi må vite hvordan vi kan forholde oss mest mulig konstruktivt til både gode og mindre gode psykedeliske opplevelser, for å minimere skade og maksimere nytte.

Enhver vil trenge å bli møtt fordomsfritt og kunnskapsrikt. Det danner grunnlag for en helende relasjon der man også kan komme i posisjon til å faktisk påvirke eventuell problematisk bruk.

I tillegg til slike pragmatiske hensyn er medisiner som «åpenbarer sinnet» faglig svært interessante. Det gir mening at medisiner som skal bidra til å utvide sinnet og åpne hjertet kan har noe for seg. Så lenge de faktisk er tilstrekkelig trygge i den kliniske settingen – hva kan der være å lære?

Hva kan vi lære av terapeutisk bruk av MDMA og psykedelika?

Mens somatikken stadig reduserer dødelighet og finner nye kurer har psykisk helsevern i større grad stått på stedet hvil og utviklet seg i palliativ retning, selv om det også skjer mye bra i mange miljøer.

Psykoterapi kan gjøre underverker, men ofte er det krevende å nå dypt nok, forbi sementerte forestillinger. Tradisjonelle psykofarmaka virker dempende, mens psykedelika åpner psyken. Her ligger det et potensiale. Men kan det utløses på trygge og reliable måter?

Disse medisinene reiser mange spørsmål og dilemma. Først og fremst må vi føle oss trygge på at de ikke vil være til skade. For hvem, når, hvordan og hvorfor kan psykedelika fremskynde, fordype og mer reliabelt utløse dype terapeutiske prosesser og når kan det være til skade?

Er det uansett tilrådelig med en raskere åpning av psyken enn det den i utgangspunktet tillater? 

Empirien underbygger i stadig større grad at psykedelika har en tilfredsstillende risk-nytte profil. Med få unntak er høykvalitetsdata sparsommelig, men de fleste piler peker i den samme positive retningen.

Med MDMA og Psykedelika som tillegg i den psykoterapeutiske verktøykassa kan vi antakelig nå flere, på en annen måte og kanskje kan vi nå dypere?

Dette og så mange andre forskningsspørsmål står fortsatt ubesvarte. Hvordan kan man best skape synergier mellom den farmakologiske og psykologiske intervensjonen? 

Psykedelisk forskning i Norge

Norge har i tillegg et av Europas ledende psykedeliske forskningssentre, Psykforsk – Innovativ Behandlingsforskning, ved Sykehuset i Østfold. Vi har nettopp avsluttet en studie for mdma-assistert terapi (MAT) mot PTSD.

I august 2022 starter vi verdens første studie på mdma-assistert terapi mot depresjon, med doktorgradsmidler fra Helse Sør-Øst. 

I tillegg planlegger vi to fase-3 studier (siste fase før legemiddelgodkjenning) for hhv. mdma-assistert terapi mot ptsd og pilocybin-assistert terapi mot depresjon ultimo 2022.

Vi har innledet samarbeid med forsvaret om en studie på mdma-assistert terapi mot ptsd og moral injury, med medisinsk fakultet ved UiO om en MAT/fibromyalgi-studie og vi har også innledet samtaler med psykologisk institutt om en terapeutstudie. 

Sist men ikke minst har Psykforsk orkestrert utrullering av ketaminbehandling mot depresjon ved offentlige norske helseinstitusjoner. En aktuell nyvinning der vi mangler mye kunnskap om hvordan denne behandlingen best kan kombineres med psykoterapi. 

Psykedelikafeltet utgjør en internasjonal megatrend og vi i Psykforsk arbeider for å skape slagkraftige fagmiljøer her hjemme som kan sette avtrykk på fagfeltet også internasjonalt, i også i samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer.

Feltet har de senere årene gått fra stigmatisert til cutting edge, og ligger åpent, nærmest urørt. Det kan være muligheter for å både legge akademiske gullegg, nå flere av de som sitter fast i lidelser og oppleve fornyet inspirasjon som fagperson.

Hvordan vil for eksempel MDMA som farmakologisk katalysator endre utfall og interagere med de prosessvariablene man er opptatt av innenfor ulike psykoterapimodeller og for ulike pasientpopulasjoner?

Psykedelika og MDMA i terapi: Fornyet håp om dyp heling

To tredjedeler av deltakere i psilocybin-studier for mennesker med livstruende fysisk sykdom og dertil eksistensiell krise, rangerer opplevelsen på topp-fem listen over viktige livshendelser.

MDMA-assistert terapi ser ut til å utløse selvhelende kapasiteter i sinnet som gjør at helsepersonellet kan tre ut av ekspertrollen, senke skuldrene og lære fra de spontane prosessene som utfolder seg. 

Ett spørsmål er dermed hva psykedelika, MDMA og ketamin kan gjøre for pasientene. Men ett annet spørsmål er hva det kan gjøre med oss som helsepersonell om vi får nye og langt kraftigere vertkøy i verktøykassa? 

Kan det være at dyp heling for langt flere er innenfor rekkevidde? Kan vi som helsepersonell gå fra emosjonelt utbrente til glødende? Kan vi bli empatibombede fremfor empatitrette?

For oss som jobber på dette feltet oppleves det slik.

Vil de harde data etterhvert kunne bekrefte dette? Eller vil de avsløre at det hele i stor grad har blitt en hype? Og ikke minst: Vil valgene vi tar, måten vi som fagfelt evner å tenke om og møte disse spørsmålene nå, kunne ha en innvirkning på den endelige fasiten?

Foredrag eller fagdag om den psykedeliske renessansen

Vi skylder oss selv og alle som fortsatt sitter fast i lidelse å avklare det helende potensialet ved alle lovende modaliteter, så raskt som overhode mulig, før den kortlevde flammen i hver og en av oss, og lyset vi kaster på alle rundt oss, slukkes for godt. 

Det begynner med å sko seg med kunnskap.

Vi bidrar gjerne med vår erfaring i form av foredrag eller fagdager som gir løft inn i nye tankebaner og emosjonelle landskap. Som gir fornyet inspirasjon og konkrete læringspunkter tilbake til arbeidshverdagen.

Og ikke minst, som bidrar til kunnskap som gjør at fordommer, som fortsatt i noen grad hindrer forskningsengasjement, står for fall. Den psykedeliske renessansen er her. Kan vi være proaktive og lede an?

Send oss gjerne en epost for å drøfte muligheten for foredrag eller lengre fagdager om psykedelisk terapi.
Leave a Reply

Your email address will not be published.