Internal family systems

Internal family systems at Psykologvirke
Internal family systems at Psykologvirke

What are internal family systems (IFS)?

IFS-modellen bygger på noen grunnleggende antakelser om menneskesinnet og hvordan det fungerer. Disse antakelsene er avgjørende for å forstå modellens tilnærming til terapi og personlig utvikling.

Some key points:

 1. Innen IFS tar en utgangspunkt i at sinnet består av en rekke subpersonligheter or deler. Dette står i kontrast til den mer tradisjonelle forståelsen av et enhetlig sinn.
 2. Mennesker har en indre kjerne, kalt The self, som kan og bør lede de indre delene.
 3. Alle delene har i utgangspunktet en positiv intensjon for individet, selv om den kan ha ekstreme måter å uttrykke seg på. Det finnes ingen «dårlige» deler og målet med terapi er ikke å eliminere delene, men å hjelpe dem å finne sine ikke-ekstreme roller og underliggende ressurser.
 4. Delene utvikler seg i takt med individet, og danner et komplekst system av samspill mellom seg. Blir systemet omorganisert, kan delene endre seg eller ta nye roller.
 5. Endringer i det indre systemet vil påvirke endringer i det ytre systemet og omvendt. Dette betyr at både det indre og det ytre systemet må vurderes for å oppnå best mulig resultat av terapien.

The IFS model is based on system and family therapy.

The method has proven to be an effective approach to therapy and personal development that takes into account the different parts of the personality and their positive intentions.

By helping the parts find their non-extreme role and connect them the self, the therapy can lead to an overall improvement of the internal and external system.

What is the overall goal of IFS therapy?

 • Achieve balance and harmony in your intrapsychic system.
 • To differentiate the self from the parts and strengthen the self in its function as a leader in the system as a whole.
 • When the self is in the driver's seat, the parts will contribute input to the self, but at the same time respect leadership and final decisions taken from the self - that is, from its own core or center.
 • All parts will continue to exist and contribute with their inherent resources, rather than through their more extreme assumptions and hence roles in the person's internal/external system.

How does one understand "Self" within the IFS model?

 • Selvet er en annen enhet enn delene og blir ofte beskrevet som et slags indre «sentrum», som delene snakker til, liker eller misliker, lytter til, eller stenger ute.
 • Når selvet er tilstrekkelig differensiert fra delene, oppleves det kompetent, trygt, selvbevisst, avslappet og i stand til å lytte og respondere effektivt på indre og ytre prosesser.
 • Selvet representerer den sanne kjernen i personligheten og er preget av empati, medfølelse og visdom. Ved å gi delene tilgang til selvet, kan delene bli avlastet og sluppet fri fra sine ofte ekstreme og rigide roller.
 • When the self is no longer 'fused' but differentiated from all parts, it is common for people to describe a feeling of being 'centred'. A feeling of being present and that you are "yourself".

How do you understand "parts" within the IFS model?

 • Subpersonligheter er aspekter av personligheten vår som interagerer internt i sekvenser og stiler som ligner på måten mennesker samhandler på. Disse delene kan oppleves på forskjellige måter – som tanker, følelser, sensasjoner eller bilder.
 • All parts want something positive for the individual and will use a number of strategies to gain influence within the internal system.
 • The parts develop a complex system of interactions between them.
 • Polariseringer oppstår når ulike, ofte motstridende deler, forsøker å skaffe seg innflytelse innenfor systemet.
 • While experiences affect the parts, the parts are not created by the experiences. They are always present, either as potential or actuality.
 • Parts that become extreme bear on "burdens", energies that are not embedded in the part's function and that do not belong to the part's nature, such as extreme assumptions, emotions or fantasies.
 • Parts can be helped to "lighten the load" and return to their natural balance and function.
 • Parts that have lost "trust" in the management of the self will "interfere" with or take over the function of the self.

What are the different main parts within IFS?

Exiles:

 1. Deler av psyken som har opplevd traumer, isolerer seg ofte fra resten av psyken i et forsøk på å beskytte individet fra å gjenoppleve smerte, frykt, ensomhet og overveldelse på nytt.
 2. Når disse delene blir forvist i psyken og underbevisstheten, kan de bli stadig mer ekstreme og desperate i et forsøk på å bli tatt vare på og fortelle sin historie.
 3. This can make the individual feel fragile and vulnerable.

Wardens:

 1. Parts that govern the individual's daily life.
 2. Forsøker å holde på kontroll i enhver situasjon, for å beskytte andre deler fra å føle smerte eller avvisning.
 3. Dette kan utføres på ulike måter eller ved en kombinasjon av deler – ved å streve etter kontroll, kritisere, kreve perfeksjon, skremme eller lignende.

Fire extinguishers:

 1. A group of "emergency parts" that react when banished parts are activated (the exiles).
 2. Aims to control and/or suppress bad feelings.
 3. Carried out in different ways, for example through the use of drugs, alcohol, self-harm, overeating, overtraining or the like.
 4. So have the same goal as wardens (to keep banished parts away) but often different and more extreme strategies.

Working with IFS improves the relationship between internal and external systems

 • The way you relate to your own parts is often similar to the way you relate to the same parts in others.
 • Our internal systems influence and are influenced by the external system of which we are a part.
 • Internal and external systems often follow the same pattern.
 • You can imagine your own inner family, in the same way that you are part of an outer family, which must communicate, provide space and create interaction and harmony.

Summary

Vi har alle forskjellige deler i personlighet eller fungering, som kan gi oss utfordringer i livet. Eksempler på dette kan være «perfeksjonisten», «selvkritikeren» eller «tilpasseren».

Parts like this can control our thoughts, feelings and actions - at the same time that they often "unconsciously" carry and are driven by unresolved and underlying feelings of grief, shame, anger or self-hatred that they simultaneously try to keep at bay. 

The IFS model starts by helping you identify the different parts of your personality, and then create a safe and empathetic connection with each part, between the parts and self.

It can be challenging to recognize and distinguish between these parts, but the IFS model is designed to give you the tools to notice and connect.

It also gives you the opportunity to understand why these parts occur, what they are trying to protect, and how to deal with them appropriately.

The aim is to help you reduce your emotional distress and at the same time give you a greater sense of coherence and wholeness in your life.

For more information about IFS

Feel free to read here or see one of these: video / video where founder Richard Schwartz tells more about the method.

If IFS is for you, you can schedule an appointment, with one of our therapists who practices the method.

If you have any questions, please contact us directly contact form.