Terapi hos psykolog

psykolog lokaler ved Stortinget

Her kan du danne deg et inntrykk av hvordan det vil være å gå i terapi hos Psykologvirke. 

Du trenger ikke gjøre spesielle forberedelser. Bare kom som du er, så tar vi det derfra.

Du kan bestille time online på to minutter.

Du kan forvente at vi er vennlige, aktive, støttende, utfordrende og dyktige. 

Vi tilbyr terapisamtaler ved vanlige livsvansker, eller dybdeterapi for mer sammensatte vansker.

Vi hjelper mange med begrenset utbytte fra tidligere terapi med vår unike spesialiseringsgrad. Vi har spesialister innen de fleste felt og kun erfarne psykologer i staben.

Uansett begynner vi oftest med å etablere en felles forståelse for hvilke ønsker/mål du har for behandlingen. Dernest ser vi på noen konkrete situasjoner der vanskene intensiveres.

Derfra forsøker vi å kartlegge den indre dynamikken som ligger til grunn for vanskene – og veien ut.

En slik bevisstgjøring og sortering gjør at man begynner å få litt mer oversikt og forståelse, noe som i seg selv er hjelpsomt. 

Denne kartleggingen gir oss også et omriss av hva som skal til og hvordan vi kan legge opp en terapi for at du skal bli kvitt symptomene og nå de positive målene du måtte ha for livet ditt.

Vi tilstreber å skreddersy en arbeidsmåte som gir mening og som oppleves hjelpsom . Våre faglige vurderinger vil danne et tydelig utgangspunkt og så evaluerer vi sammen behov for eventuelle justeringer.

Om du allerede har bestemt deg for at vi skal bli din private psykolog kan du gjøre rask og enkel timebestilling her. 


Terapi hos Psykologvirke: Trygg ramme og tydelig utfordring

Terapi hos psykolog i Psykologvirke innebærer oftest at man må utfordre seg selv og konfrontere noe av det man vanligvis frykter og unngår. Derfor legger vi stor vekt på å skape en trygg ramme rundt det hele.

Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør. Vi er også opptatt av vi til enhver tid arbeider på en måte og med et fokus som gir best mening for deg.

Når du bestiller en time hos oss kan du selvfølgelig også forvente full konfidensialitet. Vi praktiserer taushetsplikten etter gjeldende regelverk.

Velkommen til terapi hos Psykologvirke

Når du går med tanker om å gå i terapi hos psykolog har du allerede en konstruktiv prosess i gang på innsiden. Dersom vi kan bidra i det fine prosjektet gjør vi det gjerne. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap.

Dersom du alt har bestemt deg for å gi det et forsøk kan du bestille time her. Dersom du ønsker å lese mer inngående om vår terapi og menneskeforståelse kan du lese vårt blogginnlegg hvordan kan terapi hjelpe?

Vi i Psykologvirke tilbyr terapi hos erfaren og anbefalt psykolog i Oslo sentrum, mannlig som kvinnelig, med kort ventetid, dag og kveldstid.

Du kan enkelt bestille psykologhjelp hos oss i vår online booking, uten henvisning. Vi bistår med alt fra avgrensede livsvansker som for eksempel ulike kriser og dilemmaer, til angst og depresjonplager, til mer langvarige vansker knyttet til selvfølelse og relasjoner.

Vi behandler de fleste psykiske lidelser. Vi bruker anbefalte metoder som ulike former for kognitiv terapi såvel som psykodynamisk terapi, med særlig spesialisering innen intensiv dybdeterapi, ISTDP

Du kan lese mer om hva du kan forvente av en psykologbehandling på Norsk Psykologforening sine hjemmesider.