PRIVAT PSYKOLOG OSLO

EMDR – Terapi og behandling av traumer hos psykolog

Mange mennesker har opplevd traumer som påvirker livene deres i lang tid, heldigvis finnes det effektiv behandling for traumer med ulike former for terapi som EMDR eller ISTDP hos psykolog. Her kan du lære mer om traumer og få den hjelpen du trenger. 

Om du søker traumebehandling kan vi hjelpe deg. Vi har spesialistkompetanse og lang erfaring i behandling av traumer. Vi tilbyr terapi fra de flotte lokalen våre i Oslo sentrum eller via sikker videoløsning til folk i hele landet.

I denne artikkelen vil vi formidle hvordan vi tenker om og behandler traumer. Du få et inntrykk av oss og vil enkelt kunne bestille time.

Om du har bestemt deg for å gi det et forsøk kan du gå inn og lese om psykologene våre og bestille online på to minutter.

Hva er traumer?

En traume er en langvarig eller sen reaksjon på en overveldende hendelse eller situasjon, som har ført til psykiske skader eller plager. Traumer finnes i mange versjoner. De kan være av katastrofekarakter eller mer subtile og relasjonelt betingede. Felles for dem er at opplevelsene setter varige livsbegrensende spor i organismen vår.

Det kan være sanseintrykk eller følelser som er overveldende og aktiverer sterk angst. Noen ganger vil det være forsvar i form av automatisk mental distansering.  Erfaringene blir lagret i kroppen og kan trigges eller re-aktiveres av små ting i dagliglivet som minner om den traumatiske opplevelsen.

Ofte er triggere bevisst (en høy lyd) men de kan også være ubevisste (en stemning, blikk, en følelse på innsiden). Dette er ting som gjerne dukker opp underveis i en traumebehandling.

Nedenfor kan du se en video som går mer inn på hva traumer og traumebehandling er. 

Symptomer på traumer

Typiske plager etter å ha opplevd traumatiske hendelser innebærer: 

  • Angstreaksjon og / eller urolighet 
  • Følelse av hjelesløshet 
  • Problemer med å sove 
  • Kroppslige reaksjoner som vondt i hode, svimmelhet eller kvalme 
  • Konsentrasjon- og / eller hukommelsesvansker 
  • Gjennopplevelse av traume gjennom mareritt eller flashback 
  • Fjernhet 
  • Depresjon, skyldfølelse og skam 
  • Irritasjon og / eller sinne 

Traumebehandling

Det finnes ulike anbefalte metoder for behandling av traumer, blant annet EMDR og ISTDP.  Felles for dem er at de inneholder metoder for gradvis eksponering for det traumatiske materialet innenfor toleransevinduet til klienten. Det gir en gradvis tilvenning til de involverte kroppsfornemmelsene, som minnene, sanseinntrykkene eller følelsene gir. Dette fører til en utslokking av kroppens automatiserte angstrespons. Når angsten går ned trenger man heller ikke unngåelse.

En annen virksom mekanisme i behandlingen av traumer er at man gjerne kan forstå dem på en ny måte. Troll sprekker gjerne i lyset.

Behandling med EMDR og ISTDP

I Psykologvirke har vi spesialkompetanse på metoder som Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) og  intensiv dybdeterapi (ISTDP). 

Gjennom EMDR-terapi kombineres ulike elementer fra behandlinger som kognitiv terapi og avslapningsøvelser med et mål om å redusere graden av overveldende stress. På denne måten kan man forholde seg til minner uten å bli satt ut. Etter at psykologen har fått en bedre forståelse for traumene vil bearbeidelsesfasen settes i gang. Her benyttes øyebevegelser, eller andre former for stimulering med lyd, lys eller berøring. Hvor effektivt en slik behandling vil være varierer fra person til person. Noen vil kunne oppleve mindre traume-symptomer etter bare en til seks terapitimer. EMDR kan også brukes som en del av en lenger traumebehandling. 

Det avgjørende for en vellykket traumebehandling er at vi klarer å etablere et presist fokus og at vi arbeider i øvre del av toleransevinduet du måtte ha. Dette betyr at du verken skal overveldes av overaktivering eller dra prosessen ut i tid ved å være underaktivert.  

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit

Om du ikke har helseforsikring eller tilstrekkelig penger til å betale for traumebehandling selv, har vi her laget en enkel guide til psykolog i Oslo.  

På bloggen vår kan du lese mer eksperimentell behandling av traumer i dette intervjuet med Bessel van der Kolk om mdma-assistert terapi

Om du vil lese mer inngående av noen sentrale perspektiv på hvordan traumer virker på kroppen her. 

Vi har lang erfaring med å navigere i dett terrenget slik at vi oppnår en trygg og effektiv traumebehandling.

Traumebehandling i en trygg ramme

Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid. Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet. Uansett om behandlingen er basert på EMDR eller andre prinsipper.

Innenfor en slik ramme kan man best tåle å møte den angsten og gjerne (irrasjonelle) skam- og skyldfølelse som ofte er forbundet med traumatiske opplevelser.

Her kan du lese hvordan vi tenker at psykoterapi kan hjelpe – og hvordan traumebehandling gjennomsyrer tenkningen vår.

Behandling av traumer hos psykolog: Nytter det?

Prognosene for behandling av traumer er som en tommelfingerregel gode. Men traumer kan være så mangt, så det er vanskelig å si noe generelt. Vi vil starte med en grundig kartlegging som også gjør det enklere å vurdere prognose og behandlingslengde noe bedre.

Hos oss kommer du rett til erfaren mannlig eller kvinnelig psykolog for traumebehandling. Ventetiden er kort så du kommer raskt i gang, før de traumatiske opplevelsene rekker å prege deg mer.

Psykologene våre har høy kompetanse på anbefalte metoder for behandling av traumer, enten det er komplekse traumer, relasjonelle traumer, traumer fra barndom eller senere enkeltstående traumatiske opplevelser.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit

Om du ikke har helseforsikring eller tilstrekkelig penger til å betale for traumebehandling selv, har vi her laget en enkel guide til psykolog i Oslo.  

På bloggen vår kan du lese mer eksperimentell behandling av traumer i dette intervjuet med Bessel van der Kolk om mdma-assistert terapi

Om du vil lese mer inngående av noen sentrale perspektiv på hvordan traumer virker på kroppen her. 

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.