Sinnemestring: Behandling av sinne hos psykolog i Oslo

Vi har spesialistkompetanse på behandling av sinneproblematikk. Psykologene våre har mange års videreutdanning er er ikke skyggeredde.

Vi tilbyr videoterapi til folk over hele landet eller terapi fra kontorene våre i Oslo sentrum.

Om du vil komme raskt i gang og få avklart om psykologhjelp er noe for deg kan du enkelt lese om psykologene våre og bestille time online. Det tar to minutter.

Hvordan foregår terapi hos psykolog ved problemer med sinne?

Når du søker psykologhjelp mot sinne er det gjerne fordi sinnet er for dominerende og lettantennelig, noe som som sliter på en selv og omgivelsene.

Ofte er overdrevent sinne en kilde til mye skyldfølelse og det truer et godt forhold til oss selv og andre.

Ved terapi mot sinne hos oss begynner vi med å kartlegge hvilke spesifikke mekanismer som driver akkurat dine plager.

Vi skiller gjerne mellom grunnleggende årsaksfaktorer, utløsende faktorer og opprettholdende faktorer.

Når vi har kartlagt disse faktorene vet vi mer om hva som trengs for den beste behandling for sinne i akkurat ditt tilfelle og hvordan vi kan legge opp en terapi for sinnemestring.

Selve bevisstgjøringen av den indre dynamikken som driver sinne er ofte terapeutisk i seg selv.

Du kan enkelt bestille psykologhjelp for sinnemestring via vår online booking. Det tar to minutter.

Rask oppstart for sinnemestring

Du kommer rett til erfaren mannlig eller kvinnelig psykolog.

Ventetiden er kort så du kommer raskt i gang, før sinne rekker å skape mer smerte i deg selv og eventuelt andre.

Psykologene våre har lang erfaring med og høy kompetanse på metoder for behandling av sinne. Vi skal kort skissere hva du kan forvente om du tar kontakt for oss for sinnemestring.

Først en avklaring: De aller fleste som sliter med uønsket sinne har ingen voldsproblematikk.

Dersom du sliter med at sinne blir til vold, anbefaler vi heller at du tar kontakt med alternativ til vold, da vi dessverre ikke driver behandling av voldsproblematikk hos oss.

Terapi mot sinne / sinnemestring hos Psykologvirke: Ulike innfallsvinkler

Vi vil arbeide med sinneproblematikken gjennom behandling fra flere vinkler.

Teknikker for selvregulering når du trigges er en strategi. Hjelp til å få riktig adresse på underliggende frustrasjoner og sinne en annen.

Ofte overreagerer man fordi man tidligere har underreagert – gamle følelser trigges lett og rammer urimelig. 

Hjelp til å håndtere sårbare følelser når disse dekkes over av sinne, en tredje.

Hjelp til å se at sinne kommer opp mot en projeksjon (forestilling, eller fantasi) om den andre ( for eksempel at man har lest inn en ond intensjon) er en fjerde.

Hvordan lykkes i behandling av sinneproblematikk?

Andre relevante innfallsvinkler kan være å gjenkjenne sinne tidligere, ikke la det bygge seg opp til det smeller men gi det et konstruktivt utløp tidligere.

Det kan også dreie seg om å sørge for at du finner en bedre helhetlig balanse i følelseslivet og i den totale livsbelstningen.

Lunta blir veldig mye kortere hos oss alle om vi er slitne eller stressede. Om man har utfordringer med sinneregulering fra før av er det veldig viktig å ta ansvar for å passe på totalbelastningen.

Det avgjørende for en vellykket terapi mot sinne er at vi oppnår en presis forståelse av din særegne indre dynamikk og arbeider på en måte som gir mening for deg.

Vi har lang erfaring og høy ekspertise med å drive en form for intensiv dybdeterapi, ISTDP, som er godt egnet til å arbeide med dypereliggende emosjonelle konflikter som kan ligge til grunn for problematikken.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer vi sammen fremgang og behov for eventuelle justeringer.

Behandling av sinne hos psykolog: Trygghet og utfordring

Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid. Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet.

Innenfor en slik ramme kan man best åpne opp for og finne nye måter å bearbeide vanskelige følelser.

Fra dette utgangspunktet vil vi også utfordre deg.

Nytter terapi mot sinnemestring?

De fleste som oppsøker profesjonell hjelp mot sinneplager opplever det som nyttig. Vi arbeider med en kombinasjonsbehandling som gir potensiale for såvel symptomreduksjon som personlighetsutvikling.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit.

Klikk her om du vil se hvilke andre alternativer som finnes for å bestille psykologtime offentlig eller privat. Det kan være aktuelt om du ikke har råd til privat psykolog og kan akseptere noe mer ventetid.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.