PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Behandling av sjalusi hos psykolog

Her kan du lære om en vanlig mekanisme til grunn for sjalusiplager, lære om hvordan vi behandler sjalusi og enkelt bestille time online.

Psykologene våre har spesialistkompetanse på behandling av sjalusi. Vi har mange års videreutdanning og tilbyr fokuserte og målrettede terapisamtaler.

Vi tilbyr behandling for sykelig sjalusi fra kontorene våre i Oslo sentrum eller via sikker videoløsning til personer over hele landet.

Behandling av sjalusi hos privat psykolog i Oslo

Hos oss kommer du rett til erfaren mannlig eller kvinnelig psykolog. Ventetiden er kort så du kommer raskt i gang, før sjalusien rekker å tære enda mer.

Psykologene våre har lang erfaring med behandling av sjalusi. Vi skal kort skissere hva du kan forvente om du tar kontakt for oss for behandling av sjalusi.

Behandling av sjalusi – Kartlegging av spesifikke mekanismer

Når du søker psykologhjelp mot sjalusi hos oss begynner vi med å kartlegge hvilke spesifikke mekanismer som driver akkurat dine plager.

Vi skiller gjerne mellom grunnleggende årsaksfaktorer, utløsende faktorer og opprettholdende faktorer.

Når vi har kartlagt disse faktorene vet vi mer om hva som trengs for den beste behandling for sjalusi i akkurat ditt tilfelle og hvordan vi kan legge opp en terapi.  

Selve bevisstgjøringen av den indre dynamikken som driver sjalusien er ofte terapeutisk i seg selv.

Vanlig årsak til overdreven sjalusi

Overdreven sjalusi er ofte et tegn på indre angstskapende konflikter. Oftest har de røtter i tidligere tilknytningserfaringer.

Når man ikke har bearbeidet vanskelige følelser knyttet til reelle fortidige erfaringer kan disse projiseres inn i nåtidige og fremtidige hypotetiske scenarioer.

Når de gamle tingene beharbeides bedres gjerne selvfølelse og du kan utfolde deg friere og tre inn i relasjoner til andre på tryggere grunn.

Det er svært sjelden man er bevisst på denne underliggende dynamikken. Vi er eksperter på metoder som gjør det ubevisste bevisst.

Terapi mot sykelig sjalusi  – Ulike metoder

Det finnes ulike metoder for behandling av sjalusi. For eksempel intensiv dybdeterapi (ISTDP), metakognitiv terapi, kognitiv terapi eller psykodynamisk terapi. Du kan lese mer om disse her.

Ingen av metodene hjelper like godt for alle, alltid. Det avgjørende for en vellykket terapi mot sjalusi er at vi arbeider på en måte som gir mening for deg.

I enkelte tilfeller kan også parterapi ved problemer med sjalusi være relevant.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer vi sammen fremgang og behov for eventuelle justeringer.

Terapi mot sjalusi hos Psykologvirke – Trygghet og utfordring

Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid. Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet.

Innenfor en slik ramme kan man best oppøve nye måter å møte  de behovs- og følelseskonflikter som på ett plan oftest ligger til grunn for utformingen av overdreven sjalusi.

Nytter det å søke behandling for sjalusi?

Mange som søker psykologhjelp for sjalusi opplever det som nyttig. Vi arbeider med en kombinasjonsbehandling som gir potensiale for såvel frihet fra sjalusiplager som personlightsutvikling.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit.

Ta kontakt for bestilling av time. Dersom du ikke har anledning til å gå til privat psykolog kan du lese vår guide til psykolog Oslo her

Om du vil lese mer om vanlige mekanismer involvert i sjalusi:

http://www.webpsykologen.no/artikler/paranoid-sjalu/

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.