PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Behandling ved problemer med alkohol hos psykolog i Oslo

Vi er her for å bistå deg:

Drikker du for mye alkohol, eller er du usikker? Ønsker du å drøfte dette med psykolog? Har du og de nærmeste ulikt syn på alkohol?

Psykologvirke har høy kompetanse i behandling av alkoholproblemer over hele skalaen av alvorlighet.

Fra ren alkoholisme med alkoholmisbruk og alkoholavhengighet til litt for mye hverdagsdrikking eller for mye alkohol på fest.

Du får komme rett til erfaren psykolog Oslo sentrum. Du kan lese mer om hvordan vi forstår og arbeider med alkoholproblemer i denne korte artikkelen.

Dersom du allerede har bestemt deg for å kontakte psykolog for å drøfte ditt forhold til alkohol, kan du bestille time her.  Pårørende er også velkomne til å ta kontakt.

Psykolog og alkohol: Fra alkoholisme til å drikke for mye på fest.

Noen ganger har man et betydelig problem og trenger man hjelp til å innse det og overvinne det. Noen har utviklet en ordentlig alkoholavhengighet og må kutte helt, iallefall i perioder.

For de fleste er det imidlertid langt mer nyansert. Kanskje er det bare av og til uheldige episoder oppstår.

Eller man har lagt seg til en uvane med litt hverdagsdrikking som til syvende og sist ender opp med å begrense livsutfoldelsen og/eller skape friksjon i parforholdet.

Kanskje er det ikke det at avhengigheten til selve alkoholen er så sterkt, men at ulike følelsesmessige forhold reguleres, eller at man rett og slett har utviklet en uvane.

Kanskje har livssituasjonen endret seg slik at drikkemønstre som før var uproblematiske nå må revideres?

Terapi hos psykolog: Avholds, alkoholisme eller alt i mellom

I en terapi mot alkoholproblemer, enten det er snakk om ren alkoholisme med alkoholavhengighet og alkoholmisbruk, eller bare litt for mye hverdagsdrikking eller for mye alkohol på fest, vil vi ta utgangspunkt i problemene dine slik du opplever dem her og nå.

Psykologene våre arbeider med konkrete eksempler fra ditt hverdagsliv hvor alkoholforbruket blir problematisk.

Vi vil arbeide aktivt for å forstå de utløsende og opprettholdende mekanismene, ikke minst de man ikke klarer å få øye på selv.

Behandling av alkoholavhengighet – psykologiske innfallsvinkler

Arbeidet med alkoholproblemer tar både utgangspunkt i drikkingens egen indre dynamikk, og de funksjonene drikkingen måtte ha for regulering av følelelsestilstander.

Vi arbeider både med strategier og verktøy for endringer på atferdsplanet, å «stå i mot» og redusere eller kutte i alkoholforbruket, men også finne nye måter å få noe av det som alkoholen gir.

Vi forsøker alltid å undersøke for, og eventuelt løse opp i, grunnproblemer i psyken og/eller livet, som leder til forhøyet alkoholforbruk.

Alkoloisme/ alkoholproblemer hos psykolog i Oslo

Kan det være at du undertrykker en del følelser og behov til vanlig? Som kommer opp litt voldsomt når du først drikker?

Kan undertrykkingen av disse følelsene og behovene i seg selv skape en grunnspenning i kroppen som alkoholen kan avspenne?

Eller gjøre deg hakket mer ulykkelig slik at du trenger en oppmuntring?

Drikker du for mye kun i bestemte settinger eller med bestemte personer som virker triggende for noe i deg? Ligger der en sosial angst som man tar kantene av?

Har man rett og slett lagt opp til et for stressende livsløp? Er drikkingen en del av mer generelle unnvikende mestringsforsøk på ulike problemer?

Slike eller lignende forhold spiller oftest inn i ulik grad, og det er slett ikke alltid man er like bevisst.

Alkohol: Hvordan kan behandling hos psykolog hjelpe?

Gjennom arbeidet med å undersøke, mobilisere og adressere disse problemstillingene kommer gjerne relevante linker til fortiden, og da arbeider vi også inngående med disse, selv om hovedfokuset er på hverdagen din her-og-nå.

Vi arbeider aktivt med å mobilisere og bygge din toleranse for de bevisste og ikke minst ubevisste følelsesvanskene som av og til ligger til grunn for alkoholproblemer.

Bevisstgjøring av ulike ubevisste konfliktlinjer i psyken muliggjør bearbeiding fremfor at det fortsatt skal ligge noe på innsiden som skaper ubalanse.

Slik kan du bli mer ferdig med eventuelle rester fra fortiden som har satt seg, bli oppmerksom på mønstrene dine nå og kunne oppnå varige endringer for fremtiden.

Vi søker å kombinere et dybdepsykologisk perspektiv med en utpreget aktiv arbeidsmåte, hvor vi verken graver i fortiden for gravingens del, eller bare skraper såvidt i overflaten. 

Her kan du lese mer inngående om vår forståelse av hvordan de fleste følesesmessige plager utvikler seg og hvordan terapi kan hjelpe.

Psykolog og alkohol: Hvor lang tid tar behandlingen?

Til hvilken grad arbeidet hjelper deg, avhenger mye av det samarbeidet vi klarer å etablere. Å få en felles forståelse for mekanismene som leder til vanskene dine, og bli enige om konstruktive innfallsvinkler,  er et naturlig mål i oppstarten. 

Du finner raskt ut om terapi mot alkohol er noe for deg.

Å arbeide med alkoholproblemer er sjelden en quick-fix. Men hvor lang tid vi trenger er veldig avhengig av hvor dypt problemene stikker, strukturene i psyken din og hvor godt samarbeidet vi klarer å etablere.

Noen ganger hjelper bare en håndfull sesjoner. Vi vil kunne gi en vurdering av dette i løpet av de første par timene og forsøke å skissere opp hva som må til for å kunne avhjelpe akkurat dine problemer med alkohol.

Dersom du fortsatt er usikker på om dine utfordringer med alkohol utløser behov for psykologhjelp kan du få en liten pekepinn ved å ta denne anerkjente testen på nett.

Lykke til med det gode prosjektet du har gående. Vi bistår deg gjerne.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.