Om Psykologvirke - Privat psykolog Oslo sentrum

Psykologvirke tilbyr psykologhjelp for alle problemstillinger. Fra selvutvikling til dybdeterapi for individ, par og bedrifter. 

Vi tilpasser behandlingen til din unike personlighet og dine behov, og arbeider fokusert for at du skal få gode resultater. Vi har lang erfaring og høy grad av spesialisering i samtaleterapi og parterapi.

Traumesenteret

Ved Traumesenteret bygger vi opp et kompetansenter for traumepsykologi. Dette omfatter pasientbehandling i tråd med siste bølge av effektive og anerkjente metoder, undervisning og veiledning av andre helsepersonell, samt kurs og konferanser. Et av våre mål er å øke forståelsen av traumer og hvordan de påvirker oss, i tillegg til hvordan dette kan behandles både hos den enkelte og i samfunnet.

Anders Gamstøbakk

PSYKOLOGSPESIALIST

Anders jobber dagtid og har spesialisert seg på terapeutisk arbeid med voksne, og de dybdepsykologiske behandlingsmetodene ISTDP og IFS.

Veslemøy Merton

PSYKOLOGSPESIALIST

Psykologspesialist med lang erfaring og flere terapifordypninger. Hun tilbyr individualterapi og par/familiesamtaler, veiledning og undervisning.

Mats Hunstad

PSYKOLOGSPESIALIST

Mats er psykologspesialist, med ekspertise innen terapeutisk arbeid med voksne og den dybdepsykologiske metoden ISTDP.

Akiah Astral Ottesen

PSYKOLOGSPESIALIST OG PHD

Akiah er spesialist i klinisk psykologi med spesialkompetanse på behandling av reaksjoner etter traumer. Hun har bred erfaring med terapi for både ungdom og voksne. Hun tilbyr utredning og behandling, jobborientert terapi, pårørendesamtaler, samt veiledning til både klinikere og arbeidsgivere, på norsk eller engelsk.

Anja Hallan-Wolff

PSYKOLOG

Anja har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og som kommunepsykolog. Hun er tospråklig, og tilbyr terapi på norsk og engelsk.

Maria Eikeland

PSYKOLOG

Maria har mange års erfaring fra spesialisthelsetjenesten, med spisskompetanse innen emosjonsfokusert terapi (EFT) og EMDR.

Ida Holth

PSYKOLOG

Mange års erfaring som psykolog i privat praksis. Hun har fordypning innen intensiv dybdeterapi (ISTDP).

Nora Nord Rydningen

PSYKOLOGSPESIALIST

Nora er en varm, tydelig og klok terapeut, med en rekke terapifordypninger. Hun har mange års erfaring og kompetanse i behandling av de fleste psykiske lidelser.

INDIVIDUELL SAMTALETERAPI

Jonas Sharma-Bakkevig

Psykologspesialist

Jonas er psykologspesialist ved Psykologvirke. Han tilbyr terapi for de fleste kliniske problemstillinger.

Hilde W. Goksøyr

PSYKOLOGSPESIALIST OG GRÜNDER

Hilde er gründer, daglig leder og psykologspesialist med mange års erfaring. Hun ser dypt og er ekspert på intensiv psykodynamisk terapi (ISTDP).

Øystein Nødtvedt

PSYKOLOG

Øystein jobber dag og kveld med bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og fordypning i mindfulness, ISTDP og eksistensiell tematikk.

Ivar W. Goksøyr

PSYKOLOGSPESIALIST OG GRÜNDER

Ivar er Gründer av Psykologvirke, spesialist i ISTDP og arbeider primært med klienter med lengrevarige og sammensatte vansker.

Maja Wilhelmina Dragland

PSYKOLOGSPESIALIST

Psykologspesialist med lang og bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten og privatpraksis, og har bl.a. utdanning i ISTDP og EMDR.

Else-Sofie Årdalen

PSYKOLOGSPESIALIST

Else Sofie har bred erfaring fra spesialisthelsetjenesten. Videreutdanning i intensiv dybdeterapi (ISTDP) og traumebearbeidingsmetoden EMDR

Hanna Damskau

PSYKOLOG

Hanna har lang erfaring fra systemisk jobbing med familier og par. Hun tilbyr terapi og veiledning til par og familier/foreldre. I tillegg tilbyr hun individualterapi for ungdommer.

Erlend Laurhammer

PSYKOLOG

Erlend jobber dag og kveld med individualterapi. Han har fartstid fra Modum Bad og spesialiserer seg i intensiv dybdeterapi (ISTDP).

Anniken Lervik Sørengen

Psykologspesialist

Anniken er en erfaren spesialist i familie- og relasjonspsykologi.

Kim Dahlby

Psykologspesialist

Kim har fordypning i ISTDP og har et unikt engasjement for både fag og folk. Kim når som regel inn til røttene av vanskene dine.

Per Gudmundson

PSYKOLOGSPESIALIST

Per har titusenvis av terapitimer bak seg og har særlig kompetanse på relasjonsvansker og sykefraværsproblematikk.

Christian Skeie

PSYKOLOGSPESIALIST

Christian er psykologspesialist, ekspert på terapeutisk arbeid med voksne og spesialiserer seg i intensiv dybdeterapi (ISTDP)


AVDELING FOR PAR- OG FAMILIETERAPi

Vi har et solid miljør for par- og familieterapi med internasjonale kursholdere, jevnlig gruppeveiledning og. bred erfaring. Vi tilbyr parterapi for par i alle livsfaser og alle typer samlivsutfordringer. Få parterapi i Oslo eller via sikker videoløsning i hele landet.

 

Regine N. Larsen

PSYKOLOG

Tilbyr terapi til individer, par og familier, på dag og kveld. Hun har spesialisert seg på arbeid med relasjoner og har videreutdanning i Emosjonsfokusert terapi (EFT)

Dimitrij Samoilow

PSYKOLOGSPESIALIST / PARTERAPEUT

Dimitrij tilbyr individual-og parterapi på dagtid. Han er fagbokforfatter og nasjonal ekspert på emosjonsfokusert parterapi.

Stine Morris Haslund

PSYKOLOGSPESIALIST

Stine har mer enn 20 års erfaring som psykolog og er spesialist på parterapi. Hun er sertifisert i emosjonsfokusert parterapi og er nestleder i Norsk Senter for Emosjonsfokusert terapi.

Sindre Kvithyld Aasli

PSYKOLOGSPESIALIST / PARTERAPEUT

Sindre har mange års erfaring fra offentlig og privat helsesektor. Han er spesialist i familiepsykologi og sertifisert emosjonsfokusert parterapeut. Han tilbyr parterapi, individualterapi og familieterapi. Sindre er en erfaren kursholder og fagformidler, kjent blant annet fra NRK-podkasten Havarikommisjonen.

Veslemøy Merton

PSYKOLOGSPESIALIST

Psykologspesialist med lang erfaring og flere terapifordypninger. Hun tilbyr individualterapi og par/familiesamtaler, veiledning og undervisning.

Julie Barrie

psykolog og parterapeut

Julie jobber med par og individer og har en bakgrunn fra familievernkontor, DPS, kommunehelsetestene og har gjennomført utdanning i ISTDP.

Kristin Aspelund

PSYKOLOG OG PARTERAPEUT

Kristin har spesialisering i par og familieterapi. Hun har videreutdannet seg i Emosjonsfokusert parterapi og ISTDP og tar imot både par og individer.

Pia Lunde

PSYKOLOG

Pia tilbyr parterapi kveldstid. Hun har erfaring fra familievern og fra spesialisthelsetjenesten.

For å bli ennå bedre kjent med psykologene våre, og bestille time kan du bruke knappen under.

Du velger fritt mellom de i teamet vårt som har ledig kapasitet når det passer deg. Ventetiden er kort og du trenger ikke gjøre spesielle forberedelser.

Kom som du er, så tar vi det derfra. Du finner raskt ut om det er noe for deg.

Hva kan du forvente av oss?

Du kan forvente at vi er aktive, vennlige, lyttende, åpne, ærlige, direkte, utfordrende, fokuserte og dyktige. 

Alle temaer vil bli tatt på alvor og behandlet konfidensielt og med høy profesjonalitet. Vi holder fokus på det som er viktigst for deg.

Bruk denne lenken dersom du ønsker å lese mer om hvordan vi generelt legger opp en terapi hos Psykologvirke.

Du kan møte til en enkeltstående sesjon, innimellom ved behov, eller faste sesjoner ukentlig, hver andre eller hver tredje uke. Det er helt opp til deg hvor ofte og hvor lenge du vil gå. 

I løpet av den første samtalen kan vi sammen skape et realistisk bilde av hvordan terapi vil kunne hjelpe deg og hva som vil kreves for å nå de positive målene du måtte ha.

Noen ganger kommer man langt på noen få timer, andre prosesser tar tid. Det er uansett vårt klare mål å tilby noe av verdi fra første time.

Vår filosofi

Psykologvirke arbeider for frihet og utvikling for den enkelte, og gode relasjoner mellom mennesker. 

Vårt utgangspunkt er at alle mennesker fortjener god helse, frihet, glede, gode bånd til andre og utfoldelse av eget potensiale både på jobb og privat. 

Vi forplikter oss til å bistå med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe mennesker på veien dit, uansett hvilket utgangspunkt de måtte ha.

Det som driver oss er vissheten om de forskjellene dette arbeidet kan gjøre for enkeltmennesker, familier og øvrige pårørende innvevd i deres liv.

Mye av vår terapi og menneskeforståelse sammenfattes i denne langlesningen om hvordan vi tenker at terapi kan hjelpe.

Privat psykolog Oslo sentrum – hvorfor Psykologvirke?

Det som skiller oss mest ut i privatmarkedet er lang spesialisering i en intensiv form for dybdeterapi hvor man kan arbeide mer aktivt og effektivt med sammensatte tilstander – når verktøy og teknikker ikke er nok.

Vi arbeider ellers utfra mainstream psykologiske grunnantagelser, og behersker et utvalg av metoder. Vi arbeider hele tiden med kompetanseutvikling, blant annet gjennom jevnlig seminar og veiledning.

Bestiller du time hos oss er du dermed garantert å komme rett til høyt spesialiserte, oppdaterte og erfarne psykologer, mannlig eller kvinnelig etter eget ønske – midt i Oslo sentrum.

Dersom du har allerede har bestemt deg for å ta kontakt med oss, kan du sende en forespørsel eller bestille time her.

Hva kan Psykologvirke bistå med som din privatpraktiserende psykolog?

Våre psykologer bistår med alt fra avgrensede livsvansker som for eksempel ulike kriser og dilemmaer til angst og depresjonplager, til mer langvarige vansker knyttet til selvfølelse og relasjoner.

Ingen utfordring er for liten og ingen for stor. Vi har vært borti de fleste tema og problemstillinger.

Dersom du er usikker på om vanskene dine egner seg for terapirommet er det strengt tatt bare en måte å finne ut av på, og noe vi kan drøfte åpent i første time.

Vi tilbyr parterapi for par i alle livsfaser, både enkeltstående sesjoner og lengre forløp.

Vi tilpasser metodene etter klienten. Våre psykologer i Oslo sentrum behersker blant annet psykodynamisk terapi, ISTDP, eksistensiell psykoterapi, kognitiv terapi, mindfulness og metakognitiv terapi. 

Vi kan også tilby coaching / rådgivning i forbindelse med ulike karriere- og livsvalg, samt foredragsvirksomhet, arbeidsmiljøkartlegging, konflikthåndtering, sykefraværstiltak, arbeidsrettet terapi, bedriftshelsetjeneste og lederutvikling.

Vi har både mannlig og kvinnelig psykolog på vårt kontor i Oslo sentrum.

Fordeler og ulemper med å velge privat psykolog?

Psykologvirke i Oslo sentrum er en privat psykologtjeneste som betyr at du ikke trenger henvisning fra lege.

Ved bruk av oss som privat psykolog er du sikret psykologhjelp med kort ventetid, så du kommer raskt i gang før problemene rekker å utvikle seg.

Noen ganger kan du få privat psykolog på dagen og du kommer rett til en erfaren, selvvalgt psykolog Oslo sentrum.

Det er ikke spesifikke begrensninger i behandlingsrammen. Dette er klare fordeler sammenlignet med offentlig psykolog.

Ulemper med privatpraktiserende psykolog

Ulempen med privat psykolog er at du må dekke utgifter til behandlingen selv, med mindre du eller arbeidsgiver har helseforsikring. De aller fleste standard helseforsikringer dekker 10 terapitimer hos privat psykolog.

Mange arbeidsgivere har helseforsikring for sine ansatte. I noen tilfeller kan arbeidsgiver dekke terapi hos psykolog også utenom forsikringsordninger.  

Om du betaler selv kan utgiften være berettiget skattefratrekk (se skatteloven §6-83). Du kan bruke denne lenken for mer detaljer om hvilke alternativer det finnes for både offentlig og privat psykolog i Oslo sentrum.

Vi ønsker deg alt det beste med det fine prosjektet du har gående. Om vi kan bidra gjør vi det gjerne.

Om du ønsker å besøke forsiden til Psykologvirke gjør du dette her.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.