PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Behandling av depresjon hos psykolog i Oslo

Psykologvirke tilbyr behandling av depresjon hos erfarne psykologer i Oslo sentrum. Vi tilbyr også videoterapi til folk fra hele landet.

Her kan du enkelt gjøre online booking eller lese mer om depresjonsbehandling – og en sentral mekanisme som årsak til depresjon.

Psykologene våre har mange års videreutdannelse og har spesialistkompetanse på behandling av depresjon.

Vi tilbyr fokuserte terapisamtaler, målrettet praksis og en forskningsbasert tilnærming. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap. 

Om du allerede har bestemt deg for å gi det et forsøk kan du enkelt bestille psykologhjelp mot depresjon via vår enkle online booking.

Om du fortsatt er usikker på om du vil oppsøke terapi, kan du lese videre for å lære mer om hvordan en behandling for depresjon hos oss vil se ut.

Behandling av depresjon hos psykolog – hva er mekanismene?

Veiene inn i en depresjon er flere, ofte sammensatte, og relativt vanlige. I løpet av livet vil en fjerdedel av oss blir rammet.

Når du søker psykologhjelp mot depresjon hos oss forsøker vi å få tak i de spesifikke mekanismer som driver de depressive plagene. 

Da vet vi mer om hva som trengs for den beste behandling for depresjon i akkurat ditt tilfelle.

Oftest er disse mekanismene helt eller delvis ubevisste. Selve bevisstgjøringen er også ofte hjelpsom i seg selv.

Ulike metoder ved depresjonsbehandling

Ingen spesifikk metode hjelper for alle, alltid. Men det finnes ulike anbefalte metoder for behandling av depresjon.

For eksempel intensiv dybdeterapi (ISTDP), kognitiv terapi eller psykodynamisk terapi. Her kan du lese mer om ISTDP. Av og til kan endatil parterapi være til hjelp om en av partene sliter med depresjon.

Det avgjørende for en vellykket depresjonsbehandling er at vi arbeider på en måte som gir mening for deg.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer og justerer vi fortløpende.

Behandling av depresjon – Trygghet og utfordring

Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet og det å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid.  

Innenfor en slik ramme er man best i stand til å tre ut av de bevisste og ubevisste mønstrene som kan ligge til grunn for en depressiv lidelse.

Vi kommer til å støtte deg, men også utfordre de mekansimene i psyken din som holder deg nede.

Hjelper behandling mot depresjon?

Prognosene for behandling av depresjon er relativt gode.

Vi er opptatt av å ikke bare hjelpe deg å bli kvitt de depressive symptomene, men hjelpe deg å overvinne alle undertrykkende og livsbegrensende indre krefter slik at du kan utfolde deg fritt og være den personen du var ment å være.

Her kan du lese mer inngående om vår forståelse av utvikling av psykiske plager, og hvordan psykoterapi hos psykolog kan hjelpe. 

Siden terapi beviselig hjelper for noen, er det rasjonelt å gi det et forsøk. Dersom du har flere behandlingsforsøk bak deg skal du vite at vi har spisskompetanse på sammensatte tilstander.

Hvorvidt terapi mot depresjon hos psykolog er noe for deg er det strengt tatt bare en måte å finne ut av på. Hos oss vil du raskt merke om terapien hjelper deg.

Vår online timebestilling er veldig enkel. Det tar to minutter å bestille time og du kan være i gang med terapien allerede om noen timer eller dager.

Dersom du fortsatt er i tvil, vil vi i det følgende mer inngående beskrive hva depresjon er, kjennetegn, typiske mekanismer og noe av det viktigste du kan gjøre selv.

Hva er depresjon?

Det vi kaller en depresjon er først og fremst et konstrukt. Altså et begrep som er konstruert av en gruppe fagpersoner, for å forsøke å beskrive et sett symptomer som ofte kan fremtre sammen.

Det er ikke som et beinbrudd – en konkret skade eller sykdom med kjent årsak.

Psykiske lidelser som depresjon er vanskeligere å definere. Grensene mellom normalitet og «sykdom» er uklare og kontekstavhengige.

Det er stor forskjell på de mest alvorlige tilstandene og de lettere og moderate tilstandene.

For førstnevnte gir det kanskje mer mening å snakke om sykdom, mens for sistnevnte kan de gi mer mening å snakke om det som en normalspektret tilpasningsrekasjon.

Depresjon som sekkebetegnelse

Ikke minst siden livsløps-prevalensen ser ut til å ligge på ca 25 % .

Dersom du har fått en depresjonsdiagnose er det derfor ingen grunn til panikk. Du er ikke alene, og i bunn og grunn sier det lite om både deg og prognosene dine.

Det er høyst forskjellige tilstander og personer som går ut fra fastlegen, psykiateren eller psykologen med en depresjonsdiagnose i hånda.

Vår erfaring er at denne diagnostiske merkelappen kan sitte vel løst i en del tilfeller. Har du en kompleks traumeproblematikk får du gjerne diagnosen depresjon – som eneste diagnose.

Har du en komplisert sorgreaksjon, har du engstelige eller unnvikende trekk i personligheten, går du gjennom en tøff livsperiode eller overgangsfase i livet, eller kanskje har du kroniske smerter?

Sjansene er uansett store for at du innlemmes i denne gigantiske verdensomspennende klubben.

Faktisk er depresjon nå den ledende årsaken til uførhet på verdensbasis.

Det sier nok mye mer om diagnostikk-praksis, den store sekken kategorien utgjør, og samfunnet vi lever i, enn om at det er en eksplosiv økning i antall syke personer der ute i verden.

Diagnostiske kriterier for depressiv lidelse

Iallefall om man snakker om sykdom i ordets rette forstand. Men slik vi har konstruert begrepet i dag, vil alle som oppfyller et sett av symptomer tilfredsstille krav til en depresjonsdiagnose.

De viktigste depresjonsdiagnosene

På den ene siden snakker man om lette, moderate og alvorlige (med eller uten psykotiske symptomer) depressive episoder. Varighet trenger kun å ha vært 14 dager med funksjonsnedsettende symptomer.

Dernest om såkalte tilbakevendende depressive lidelser, om overnevnte tilstand gjentar seg flere ganger, og vedvarende stemningslidelse, dysthymi, som er mindre intens men lengrevarig (minst to år).

Kjernesymptomene er nedsatt stemningsleie, interesseløshet og gledesløshet samt slitenhet og nedsatt energi.

Akkompagnerende symptomer er Nedsatt selvfølelse, skyldfølelse, tanker om død eller selvmord, konsentrasjonsvansker, innsovningsvansker, tidlig oppvåkning eller hypersomni, irritabilitet og rastløshet eller nedsatt reaktivitet og apetittforandringer.

For å få en mild depressiv episode er det tilstrekkelig med to kjernesymptomer pluss to ledsagende symptomer. For moderate depresjoner gjelder 2+4, mens alvorlige krever 2+5.

Det er som man ser en myriade av dels motstridende symptomer som inngår i betegnelsen, og det et skyhøyt antall mulige symptomkombinasjoner som alle gjør at du havner i sekken.

Prognoser ved depresjon

De aller fleste depressive episoder går over av seg selv etter noen måneder.

Men mange opplever å få en ny smell senere i livet, og noen også gjentatte ganger.

Om du vurderer hjelp fra psykolog mot depresjon er det mest sannsynlig fordi tilstanden har vedvart over lengre tid eller kanskje har vært gjentakende, eller fordi akuttfasen føles overveldende.

Behandling av depresjon – en sentral pykologisk mekanisme

Depresjon er sinne vendt innover, sa Freud.

Noe å tenke på når dagens manglende ungdomsopprør går hånd i hånd med tilsynelatende rekordhøye depressive plager blant den yngre generasjon?

Før du diagnostiserer deg selv med depresjon – vær sikker på at du ikke bare er omgitt av drittsekker, er enda mer folkelig variant av noe av det samme meningsinnholdet.

Det er ingen tvil om at depresjon for mange er et psykologisk forsvar mot underliggende aggressive følelser.

Tenk over det selv. Når du fikk depressive symptomer – hendte det i en kontekst som var frustrerende? Eller vokste du opp i en frustrerende kontekst?

Og ble sluttproduktet at du begynte å tenke og føle negativt om deg selv, og/eller ble oppgitt og resignert?

Terapi mot depresjon hos psykolog

Hos oss i Psykologvirke vil vi holde utkikk for om varianter av denne dynamikken bidrar inn i dine plager – som den gjør for så mange andre.

Vi vil også se på andre psykologiske faktorer, men også atferdsmessige faktorer.

Ofte er man fanget i selvforsterkende sirkler der depressive symptomer fører til tilbaketrekning som igjen forsterker symptomene.

Atferdsaktivering er derfor en annen viktig strategi.

Dersom du har virkelig alvorlige symptomer vil vi samarbeide med fastlege og eventuelt andre instanser der også medikamentell behandling i en akuttfase bør vurderes.

Bestill time for depresjonsbehandling

Hvorvidt terapi mot depresjon hos oss vil kunne hjelpe deg eller ikke finnes det strengt tatt bare en måte å finne ut av på. Husk at vi har hjulpet hundrevis av personer med depressive plager og at vi er er for å hjelpe deg.

Det som driver oss i dette arbeidet er vissheten om den forskjellen depresjonsbehandling gjør for den enkelte – og alle rundt.

Vi har en enkel online booking der du kan velge mellom psykologene, velge tidspunkt og så er terapien i gang. Du finner raskt ut om det er noe for deg.

Du vil neppe angre om du gir det et forsøk. Men kanskje du angrer om du lar være.

Husk også at vi tilbyr videoterapi for folk fra hele landet.

Om du ikke har anledning til å benytte deg av terapi hos privatpraktiserende psykolog kan du lese om alternativene til psykolog Oslo her.

Noen eksterne lenker om depresjon:

Helsenorge.no om behandling av depresjon

Norsk Psykologforening sin informasjonsside om depresjon

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.