Traumesenteret

Nytt og spesialisert behandlingstilbud for traumer

Psykologene våre tilbyr hjelp med

Psykologvirke traumesenteret

Om Traumesenteret ved Psykologvirke

Ved Traumesenteret bygger vi opp et kompetansenter for traumepsykologi.

Vi tilbyr cutting-edge pasientbehandling, i tillegg til undervisning, utdanning og veiledning av helsepersonell. 

Vi jobber også på samfunnsnivå, rettet mot  en dypere kulturell forståelse av hvordan traumepsykologi kan ligge til grunn for hverdagsproblematikk og større samfunnsmessige konfliktlinjer.

Denne kunnskapen anser vi som avgjørende for folkehelsen og fremtidige generasjoner.

Traumebehandling

Traumebehandling kan ikke endre historien din, men kan radikalt forandre avtrykket som har satt seg i kropp og sinn.

Gjennom traumebehandling får kropp, hjerne og hjerte endelig bearbeidet traumene, fremfor å sitte fast i frykt, unngåelse, symptomer og destruktivt tankesett.

Traumebehandling illustrert med puslespillsbrikker i hodet
Undervisning om traumer illustrert ved portrett av Psykologene

Undervisning

Traumesenteret driver undervisning i traumepsykologi for klienter, pårørende og helsepersonell. Vi tilbyr alt fra enkeltstående onlinekurs til etterutdanning innen traumebehandling. 

Veiledning

Tramesenteret ved Psykologvirke har noen av landets ledende psykoterapiveiledere i staben, og driver utstrakt veiledning i traumebehandling og for behandlerens egen helse.

Veiledning i traumebehandling illustrert med portrett av Psykolog Jonas Sharma-Bakkevig
Bilde av Ivar Goksøyr som engasjert holder foredrag om MDMA og Psykedelika illustrert av Min Jung Yeon

Innovativ behandling

Altfor ofte er det langt fra forskningsfronten til klinisk praksis. Ved Traumesenteret ønsker vi at ny kunnskap skal komme klienter til gode så raskt som mulig.

Ved å kombinere etablerte behandlingsmodeller med den mest oppdaterte forskningen, skreddersyr vi en behandling basert på solide terapimodeller og funn fra innovativ forskning.

Vi deltar i forskning på MDMA- og psykedelika-assistert terapi, og implementerer lærdom fra dette feltet i tenkningen vår.

 
Du trenger ikke å ha en traumediagnose eller ha opplevd det vi kaller A-traumer, for å kunne få hjelp hos oss. Vi har erfart at ubearbeidede traumatiske hendelser ligger  til grunn for veldig mange  som søker seg til terapi, selv om en kanskje ikke selv tenker på hendelsene som særlig traumatiske. 
 
Mange som kommer til terapi tenker at de ikke har opplevd «nok» til å kunne rettferdiggjøre plagene sine, mens andre igjen tenker at de har opplevd så mye vondt at de ikke kan repareres. Vi er til  for mennesker med både små og store traumer, sår og selvbeskyttelse. 
 
 

Vi har satt sammen et team som kombinerer flere evidensbasert behandlingsmodeller for traumer, som traumefokusert kognitiv terapi (TF-CBT), EMDR (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing), ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi), IFS (Internal Family Systems), traumesentistiv yoga med mer. 

Behandlingen tar uansett utgangspunkt i plagene dine i hverdagen, og skreddersys for at du skal gjenvinne tillit, trygghet og frihet til å fungere i hverdagen og leve ut livet ditt. 


Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.