Privat psykolog i Oslo sentrum

Traumesenteret

Nytt og spesialisert behandlingstilbud for traumer

Psykologene våre tilbyr hjelp med

Psykologvirke traumesenteret

Om Traumesenteret ved Psykologvirke

Ved Traumesenteret bygger vi opp et kompetansenter for traumepsykologi.

Vi tilbyr cutting-edge pasientbehandling, i tillegg til undervisning, utdanning og veiledning av helsepersonell. 

Vi jobber også på samfunnsnivå, rettet mot  en dypere kulturell forståelse av hvordan traumepsykologi kan ligge til grunn for hverdagsproblematikk og større samfunnsmessige konfliktlinjer.

Denne kunnskapen anser vi som avgjørende for folkehelsen og fremtidige generasjoner.

Traumebehandling

Traumebehandling kan ikke endre historien din, men kan radikalt forandre avtrykket som har satt seg i kropp og sinn.

Gjennom traumebehandling får kropp, hjerne og hjerte endelig bearbeidet traumene, fremfor å sitte fast i frykt, unngåelse, symptomer og destruktivt tankesett.

Traumebehandling illustrert med puslespillsbrikker i hodet
Undervisning om traumer illustrert ved portrett av Psykologene

Undervisning

Traumesenteret driver undervisning i traumepsykologi for klienter, pårørende og helsepersonell. Vi tilbyr alt fra enkeltstående onlinekurs til etterutdanning innen traumebehandling. 

Veiledning

Tramesenteret ved Psykologvirke har noen av landets ledende psykoterapiveiledere i staben, og driver utstrakt veiledning i traumebehandling og for behandlerens egen helse.

Veiledning i traumebehandling illustrert med portrett av Psykolog Jonas Sharma-Bakkevig
Bilde av Ivar Goksøyr som engasjert holder foredrag om MDMA og Psykedelika illustrert av Min Jung Yeon

Innovativ behandling

Altfor ofte er det langt fra forskningsfronten til klinisk praksis. Ved Traumesenteret ønsker vi at ny kunnskap skal komme klienter til gode så raskt som mulig.

Ved å kombinere etablerte behandlingsmodeller med den mest oppdaterte forskningen, skreddersyr vi en behandling basert på solide terapimodeller og funn fra innovativ forskning.

Vi deltar i forskning på MDMA- og psykedelika-assistert terapi, og implementerer lærdom fra dette feltet i tenkningen vår.

Psykologvirke åpner et spesialisert traumebehandlingstilbud for mennesker med små og store traumer, sår og selvbeskyttelse. Vi tilbyr også veiledning og undervisning for helsepersonell.  
 
Målet vårt er å være et ledende kompetansemiljø på traumebehandling. Traumesenteret springer ut fra fagmiljøet ved Psykologvirke,  etablert i 2015.
 
Vi har et team av psykologer som er spesialiserte innen ulike anerkjente behandlingsmetoder for traumer. 
 
På Traumesenteret utvikler vi en modell for menneskesinnet, psykiske lidelser og helingsprosessen, som vi kaller traumepsykologi
 
I denne modellen har vi tatt utgangspunkt i psykoterapeutiske modeller vi har lang erfaring innen, erfaringer fra over 1.000 terapeutiske forløp, forskning og cutting-edge kunnskap fra forskning og behandling med psykedelika for traumer, avhengighet og depresjon. 
 
Modellen er kompleks og under utvikling, og fungerer som et kart for menneskets psykologi, og særlig ubevisste mekanismer som spiller seg ut «under radaren» vår. 
 
Hensikten med vår modell for traumepsykologi er å vise at vi alle opplever utfordringer i livet vårt, og noen av disse utfordringene blir såpass vanskelige for oss at de setter spor i kroppen vår, psykologien vår, relasjonene våre og fungeringen vår. 
 
Mange som kommer til terapi tenker at de ikke har opplevd «nok» til å kunne rettferdiggjøre plagene sine, mens andre igjen tenker at de har opplevd så mye vondt at de ikke kan repareres. 
 
Vår behandlingsfilosofi er at alle har rett på hjelp, og våre plager er mye likere enn vi skulle tro. Ofte er det bare intensiteten av plagene og hva som utløste dem som skiller oss fra hverandre. 
 
Dette gir oss verdighet og håp når vi kommer for å få hjelp. 

Traumatiske hendelser som kan trenge behandling er fysisk og psykisk vold, mobbing, ulykker, langvarige konflikter eller sykdom. Dette gjelder også om traumene har rammet en som står deg nær. 

Man kan definere traumer som belastende hendelser vi ikke har klart å bearbeide, som skaper symptomer eller vanskeliggjør fungering. 

Vi har erfart at ubearbeidede traumer til i bakgrunnen hos de fleste som søker seg til terapi, selv om en kanskje ikke tenker på hendelsene som traumatiske. 

Vi har satt sammen et team som kombinerer flere evidensbasert behandlingsmodeller for traumer, som traumefokusert kognitiv terapi (TF-CBT), EMDR (Eye-Movement Desensitization and Reprocessing), ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi), IFS (Internal Family Systems) med flere. 

Behandlingen tar uansett utgangspunkt i plagene dine i hverdagen, og skreddersys for at du skal gjenvinne tillit, trygghet og frihet til å fungere i hverdagen og uttrykke deg fritt og kreativt sammen med andre.

Bred klinisk erfaring kombinert med dyp kunnskap om menneskesinnet  gjør oss i stand til å kunne hjelpe flere og gå dypere i behandlingen. 

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.