Når sex blir vanskelig

Når sex blir vanskelig

 Tekst av Julie Barrie (julie@psykologvirke.no) psykolog og parterapeut

– Uansett hva jeg gjør, så vil hun ikke! 

– Alt han tenker på er sex!

Sitter du og partneren fast i en negativ seksuell syklus?

Hvordan påvirket vår ulikhet vårt sexliv?

Det er veldig mange ting par i langvarige forhold må finne ut av sammen. Hvordan skal vi bruke pengene våre? Hvor rent skal vi ha det hjemme? Hvor mye egentid versus familietid skal vi ha? Hvordan skal vi tilbringe feriene våre?

Det er sjelden par har sammenfallende ønsker knyttet til alle disse temaene, så her starter et av parforholdets aller største utfordringer – og arena for vekst: hvordan skal vi kommunisere rundt, og forholde oss til, at vi har ulike preferanser og ønsker?

Skal vi heve stemmen og blir stadig mer insisterende på at vi har rett, og fortelle den andre – direkte eller indirekte – at den tar feil, eller enda verre er feil, fordi den ikke er som meg!? 

Selvfølgelig ikke, men de fleste av oss havner inn i disse sporene med jevne mellomrom likevel. Og det er her dette med negativ syklus eller negativ sirkel kommer inn.

For vi kan enten håndtere ulikhetene mellom oss på måter som kommer inn i positivt, forsterkende spor, der vi over tid blir bedre til å forstå hverandre og legge til rette for å imøtekomme hverandres ønsker og behov – eller vi kan bli stadig mer kritiske og avvisende og få kortere og kortere lunte i forhold til den andres forskjellighet. 

Ulike tenningsmønstre

Og dette gjelder også sex. Det er svært sjelden at par, over tid, har samme behov for sex eller tar initiativ til sex like ofte. Det er vanligere at det er en diskrepans i sexlyst både hos heterofile og homofile par, dvs at èn part oftere ønsker sex enn den andre, og at èn part kan ha en responsiv sexlyst mens den andre har en spontan sexlyst.

I følge sexforsker Emily Nagoski har 70% av menn spontan sexlyst – dvs. at et mentalt stimuli, feks noe de ser eller tenker, kan vekke fysisk lyst – mens 50-60 % av kvinner har responsiv sexlyst. Det vil si at fysisk lyst først oppstår når mange ulike faktorene er tilstede. Feks at de kjenner ro, behag, god tilknytning til partner og trygghet.

Det er lett å se at disse to tenningsmønstrene kan kollidere hvis man går ut ifra at den andre er – eller burde være – lik meg. Feks kan en mann med et spontant tenningsmønster (10-20 % av kvinner har også spontant tenningsmønster) si noe seksuelt eller ta på kvinnen på en seksuell måte fordi det er slik hans lyst vekkes. Men hvis hennes kropp ikke er i den tilstanden, kan det bli feil for henne. 

Hvordan par kommuniserer rundt og løser denne ulikheten, kan gjøre at de kommer inn i positivt forsterkende spor, der de stadig lærer hverandre bedre å kjenne og kan legge til rette for gode samspill – eller de kan komme inn i negative spor der de begynner å kritisere hverandre og tillegger hverandre negative egenskaper. 

Hvordan kan vi snu dette?

Mange par kommer til terapi med denne problemstillingen, og det er veldig fint at de ber om hjelp til å få snudd et sånt mønster. Aller først må terapeuten hjelpe paret med å kartlegge den negative syklusen de har kommet inn i, slik at paret kan kjenne den igjen og se hvordan denne dynamikken ødelegger for dem.

Deretter veiledes paret til å gå litt dypere ned i hva som rører seg under de harde utsagnene eller tilbaketrekningene, og øve seg på å kommunisere det til hverandre i stedet for. 

Eksempler på nye utsagn kan være: 

jeg vil så gjerne være nær deg. Jeg blir så redd for at vi sklir fra hverandre når hverdagen er så hektisk. Og jeg kjenner jeg kan bli usikker på om du fortsatt elsker meg.

Eller; 

jeg blir så redd når du viser du vil ha sex. For jeg vet ikke om jeg klarer å få det til. Og da må jeg enten bare «spille med» som jeg kjenner ikke er bra for meg, eller så må jeg si nei og såre deg. Jeg hater å såre deg, for jeg vil du skal være glad. Og jeg vil du skal vite at jeg elsker deg. 

Hvis paret kan snakke slik til hverandre, der de tør være sårbare og tar vare på hverandre samtidig som de snakker om forskjellene seg i mellom, så har de tatt store steg i forhold til å komme inn i nye spor som kan vokse seg sterkere etter hvert. Og denne gangen med et positivt fortegn.