PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Emosjonsfokusert terapi – hva er det?

Hva er emosjonsfokusert terapi (EFT)? Denne artikkelen gir en kort innføring i emosjonsfokusert terapi for par og individ. Slik vil du både forstå mer av tankegodset og avgjøre om behandlingsformen kan være relevant for deg eller noen du kjenner.

TEKST: DIMITRIJ SAMOILOW, INTERNASJONALT SERTIFISERT EFT-TRAINER

Når du vurderer å oppsøke psykolog har du sannsynligvis et følelsesmessig problem – du strever med emosjonene dine.

Det gjør vi alle, selv om vi ikke alltid forstår at det er nettopp dét vi gjør. Eller i hvilken utstrekning underliggende følelsesmessig strev faktisk påvirker livene våre.

Noen ganger er det åpenbart. Du synes kanskje at du har for mange følelser du helst ikke vil ha. Som sinne, engstelse, overveldende sorg, skam og skyldfølelse.

Det er følelser som plutselig dukker opp, og det er uklart for deg hvorfor. Du reagerer kanskje sterkere enn du burde og det blir vanskelig å håndtere. 

For andre kan det være vrient å ha tilgang til nok følelser. Det gjør det vanskelig å ta valg, bli dypt engasjert i noe, ha god selvfølelse eller komme så nær en partner som du gjerne skulle ønske.

Kanskje din nåværende eller tidligere partner har klaget over at du oppleves som lukket og utilgjengelig.

Problematisk unngåelse av følelser

Enten vi har lyst til å rømme fra følelser eller har lyst til å føle mer, har vi alle lett for å til å ty til løsninger, både bevisst og ubevisst, som senere blir et tilleggsproblem.

Vi kan bli drevet til å ta ut en nesten umerkelig avstand til oss selv og andre. Vi kan gjemme sårbarheten vår bak sinne – eller omvendt. Mange flykter inn i arbeid. Noen stuper inn i stadig nye, kortvarige forhold eller seksuelle eventyr. Vi kan bruke rusmidler, shopping, spising og andre atferdsmønstre.

Men under det hele så ligger det en kjerne av smerte som vi ikke tør å ta i. Denne smerten har du vært alene med.

I emosjonsfokusert terapi vil du nærme deg disse følelsene sammen med en terapeut. I parterapi har du også partneren med på reisen. 

Når du tåler det som ligger under, er du ikke lengre avhengig av unngåelse som løsning. Kanskje har vi lyktes med å holde noe smertefullt i kjernen under bevissthetsradaren, men til en større pris enn vi har vært klar over.

Emosjonsfokusert terapi er en av flere terapiformer vi tilbyr hos oss – les mer om terapi hos privat psykolog i Psykologvirke her.

Endring i emosjonsfokusert terapi

I emosjonsfokusert terapi får du hjelp til å oppleve og bli venn med de følelsene du vanligvis unngår. På denne måten blir de mindre overveldende, de kan bli sortert i og du kan bruke dem som kompass i livet fremfor å bli redd for dem.

Vi kan endre følelser ved å tillate dem og gå dypere inn i dem. Hovedvekten i samtalene med en emosjonsfokusert terapeut ligger derfor på å føle og forstå følelsene på nytt.

For å få til dette vil en emosjonsfokusert terapeut invitere deg til små eksperimenter i timen. Du kan for eksempel bli bedt om å legge merke til ting som skjer i kroppen som du tidligere ikke ha vært klar over, ha en samtale med viktige personer i livet ditt i fantasien eller spille ut en dialog mellom to deler av deg som er i konflikt. 

Dette er litt annerledes enn terapiformer der man bruker samtaler til å planlegge endringer i atferd eller øver på å skrive ned negative tanker og bytte dem ut med mer hjelpsomme tanker.

I Oslo finnes flere tunge fagmiljøer innen emosjonsfokusert terapi, der Psykologvirke utgjør ett av disse. Vi tilbyr terapi fra våre flotte og ærverdige lokaler i Oslo sentrum eller via video til klienter over hele landet.

Følelser i parforholdet: Emosjonsfokusert parterapi

Vi kommer nærmere våre egne sårbarheter når vi tillater en annen å bli viktig for oss. Dette er egentlig bra. Når vi kan dele vår sårbarhet med en partner som tar oss imot, så skaper det både nærhet og trygghet i relasjonen.

Par kommer til emosjonsfokusert parterapi fordi de har kommet inn i en vond dynamikk der dette ikke lenger er mulig. Det er ikke rom for sårbar deling. Gamle smertepunkter blir aktivert og måten partene håndterer smerten på øker avstanden mellom dem. 

Her kan du lese mer inngående om parterapi hos Psykologvirke.

Oftest er det én part som mestrer vanskelige følelser ved å få litt avstand, tenke på noe annet og få kontroll ved å finne et praktisk problem som kan løses.

For den andre parten hjelper ikke denne strategien. Når avstand er løsningen for den man er glad i, blir man jo mer alene.

Det fører til at følelsene blir større og mer overveldende for den som har motsatt strategi. Han eller hun forsøker da å roe ned nervesystemet ved å forsøke å få kontakten tilbake: Ved å snakke gjennom ting, bli forstått, og ikke sjeldent gjennom stadig nye forsøk på å få partneren til å bli annerledes.

Det skaper mer opprør i partneren, som så trekker seg enda lengre unna. Slik blir paret fanget i en ond dans som holder liv i smerten, øker avstanden og kan gjøre at forholdet etter hvert oppleves som uutholdelig. 

Veien ut er å bli kjent med dansen og finne en måte å føle og dele det det egentlig handler om.

Følelsesmessig kontakt krever at man deler sårbarhet. Aksepten for sine egne og partnerens sårbarheter er veien til å bryte onde sirkler og bygge bånd. 

Å bli venn med følelser – en oppgave i emosjonsfokusert terapi

Barn er født som små vesener fulle av helt uregulerte følelser. De trenger en voksen ved sin side for å kunne regulere seg, forstå hva de føler og hva de trenger.

Sammen med en tilgjengelig og lydhør omsorgsperson lærer barnet om sitt indre kompass. Det å forstå hva man føler betyr nemlig også å forstå hva man trenger.

Vi kan ikke få alt vi har lyst til. Vi kan og skal bli frustrert gjennom oppveksten og senere i livet når behovene våre ikke blir dekket.

Men når vi er trygge på at vi fortsatt er ønsket med alle våre følelser og impulser, utvikler vi god selvfølelse og emosjonell trygghet som gjør oss i stand til å tåle livets utfordringer lettere. 

Å kunne lese og være tilstede for barnets følelser er en formidabel oppgave. Ikke rart at dette sjeldent går knirkefritt. Særlig når foreldrene selv strever med sitt indre, kan barn miste den ledsageren de trenger. 

Å være alene med vanskelige følelser

«Når jeg ble for redd så fikk mor et sånt tomt blikk – jeg skjønte at det ble for vanskelig for henne» forteller en klient.

En annen forteller om en far som hånet tårene: «Du gråter som en jente. Ta deg sammen. Jeg blir flau av deg».

Rommet fylles av slike fortellinger når klienter går i emosjonsfokusert terapi. Foreldre som ble sinte, noen ganger voldelige i møte med sårbarhet.

Foreldre som selv ble overveldet av barns følelser, slik at det å vise egne følelser og behov skapte kaos og forlatthet. Eller bare en opplevelse av at sårbarhet var ubehagelig eller uforståelig for de voksne.

Alle disse opplevelsene fører til at man plutselig er alene med sine følelser. Det er for vanskelig å håndtere, så løsningen blir ofte at man prøver å la være å føle disse følelsene. Og når et barn ikke har en voksen som kan hjelpe til å forstå, må barnet gjøre det selv.

Slutningen et barn ofte vil trekke er: «Det er feil av meg å føle dette. Det at jeg er alene med disse følelsene må bety at det er noe galt med at jeg har dem. Det at jeg blir alene når jeg trenger trøst, betyr at mine behov for omsorg er feil. Det er noe galt med meg». 

Når det normale blir feil

Plutselig er helt vanlige, menneskelige følelser blitt kilden til angst, overveldelse og dårlig selvfølelse. Dette er våre sårbarheter, våre triggerpunkter som vi prøver å holde skjult for oss selv, for verden og ikke minst for en partner vi elsker. 

I emosjonsfokusert terapi hjelper vi klienten til å kunne oppleve disse fremmede, skremmende følelsene på nytt – denne gangen ikke alene, men sammen med en nærværende terapeut – og sammen med partneren om klienten går i parterapi.

Nå kan klienten møte de delene av seg selv som tidligere måtte unngås med aksept, varme og nysgjerrighet. Da kan klienten bli mindre redd for følelsene sine, oppgradere sitt syn på seg selv og få tilbake sitt indre kompass. 

Emosjonsfokusert terapi og emosjonsfokusert parterapi hos Psykologvirke i Oslo

Psykologer ved Psykologvirke er utdannet og underviser i denne metoden i Norge i tilknytning til Norsk Senter for emosjonsfokusert terapi (SEFT), og underviser også internasjonalt, alt under paraplyen til den internasjonale foreningen for emosjonsfokusert terapi.

Vi tilbyr terapi fra ærverdige lokaler i Oslo sentrum eller via videoterapi til mennesker over hele landet. Her kan du lese mer generelt om terapi hos oss i Psykologvirke.

Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap. Og ønsker dere alt det beste.

Du kan også lese våre artikler om krangling i parforholdet, og om parterapi ved utroskap her.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.