PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Avklarings-rådgivning

Avklaringsrådgivning er et tilbud til par hvor den ene eller begge er i stor tvil om parforholdets fremtid. Det er ikke terapi, men et avklarende forløp hvor fokus er kunne ta et veloverveid valg om parforholdets fremtid, basert på en dypere forståelse av hva som har skjedd med relasjonen, og hva som har vært begges bidrag. ​

Hvorfor avklaring?

Hvis dere over lengre tid har opplevd gjentagende og tilbakevendende konflikter, eller har opplevd svik i parforholdet som kan være vanskelig å tilgi, er det naturlig å kunne kjenne på tvil om man skal fortsette i forholdet. Samtidig kan det å gå fra hverandre virke som en stor og vanskelig beslutning med mange konsekvenser. Å stå i et slikt veivalg er ofte en livskrise og det kan oppleves både kaotisk og forvirrende. I slike situasjoner kan det være viktig å ta tvilen på alvor. Vår erfaring er at det er nyttig å sette foten på bremsen, bruke tid på å få klarhet i hva som har skjedd, og unngå et forhastet valg. ​

Sammen om avklaring

Når par henvender seg for å få avklaringsrådgivning er det ofte slik at den ene er mest i tvil. Vi snakker ofte om at den ene parten lener seg ut av forholdet, mens den andre lener seg inn. Vi vet at en slik situasjon er smertefull for begge parter, både for den som ønsker å fortsette forholdet og frykter å bli forlatt, og for den som er i stor tvil om brudd og konsekvensene det medfører.

Metode

Par som velger avklaringsrådgivning kan forvente å få et trygt rom hvor vi ivaretar begges behov og sårbarhet. Dere vil kunne få en dypere forståelse av hva som har skjedd med parforholdet deres som har gjort at dere nå står i dette veiskillet, mer forståelse av egne reaksjonsmønstre og hva som har vært deres bidrag til utfordringene. Når par befinner seg i et veiskille står de ovenfor 3 valg:

1) De kan fortsette som før uten å foreta seg noe
2) De kan velge å avslutte parforholdet og få hjelp til å gjøre dette på en god måte
3) De kan velge parterapi, som innebærer at begge parter er villige til å jobbe helhjertet med egne bidrag for å gi parforholdet en sjanse.

Forløp

I avklaringsrådgivning møter paret alltid sammen, men samtalen vil deles opp slik at begge parter får noe individuell tid. Et typisk forløp er mellom 1-5 samtaler og vi anbefaler 90 minutter per samtale. Avklaringsrådgivning ved Psykologvirke Både Stine Morris Haslund (stine@psykologvirke.no) og Regine N. Larsen (regine@psykologvirke.no) tilbyr avklaringsrådgivning. Ta direkte kontakt via email ved spørsmål.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.