PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Sorgterapi: Behandling av sorg hos psykolog

Psykologvirke har spesialistkompetanse i behandling av sorg.

Psykologene våre har mange års videreutdannelse og tilbyr fokuserte terapisamtaler som lodder dypt nok til at du kan oppleve varige endringer.

Her kan du lese mer om hvordan en sorgterapi hos oss vil være, du kan lære mer for å hjelpe deg selv og du kan enkelt bestille bistand enten via videoterapi eller i kontorene våre i Oslo sentrum.

Behandling av sorg hos psykolog

Sorgreaksjoner har en stor normalvariasjon og er i seg selv en normaltilstand som mennesket har en iboende kapasitet til å håndtere.

Når man vurderer psykologhjelp for behandling av sorg er det gjerne fordi man trenger hjelp i en akuttfase der sorgen virker overveldende, eller når sorgen vedvarer over tid og gjør det vanskelig å gå videre.

I andre tilfeller kan det være vansker med å forløse en latent sorg. Kanskje har man blitt grå og verden papp-aktig.

Sorgterapi hos våre psykologer?

Ofte kan et tap virvle opp en del i organiserende erfaringer i psyken – noe som også muliggjør bearbeiding av såvel aktuelle som tidligere sår og erfaringer.

Ventetiden for sorgterapi hos oss er kort, så du får raskt bistand i sorgbearbeidingen.  Psykologene våre har høy kompetanse på anbefalte metoder for behandling av sorg og kompliserte sorgreaksjoner.

Psykologhjelp ved sorg: Kartlegging av mekanismer

Når du søker psykologhjelp ved sorg hos oss begynner vi med en kartlegging for å oppnå en mer presis forståelse av hva tapet består i og hvilke forhold som vanskeliggjør bearbeiding.  

Da vet vi mer om hva som trengs for den beste behanding av sorg i akkurat ditt tilfelle.

Ofte er støttesamtaler hvor man får sortert i tanker og følelser med hjelp fra en profesjonell utenforstående tilstrekkelig.

I andre tilfeller kan det være mer spesifikke mekanismer som danner en propp i systemet.

Det kan dreie seg om uløste følelseskonflikter ofte helt eller delvis ubevisste.

Behandling av sorg – metoder i sorgterapi

Det er ingen metoder som hjelper like godt for alle, alltid. Det avgjørende for en vellykket sorgbehandling er at vi arbeider på en måte som gir mening for deg.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer vi sammen behov for eventuelle justeringer.

Ta kontakt her for bestilling av time. Online booking gjør du på under to minutter og terapien kan være i gang allerede om noen dager.

Om du ikke har helseforsikring privat eller via jobben, og heller ikke har anledning til å betale for privat psykolog selv så kan du orientere deg om anbefalte psykologtilbud i Oslo her

For mer informasjon om normale og kompliserte sorgreaksjoner se følgende lenker

https://www.krisepsyk.no/tema/sorg/

https://psykologisk.no/2014/09/hva-vet-vi-om-sorg-og-komplisert-sorg/

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.