PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Behandling av utbrenthet hos psykolog i Oslo – når du møter veggen

Her kan du lære mer om utbrenthet og hva du kan forvente om du tar kontakt for terapi mot utbrenthet hos oss – når du har møtt, eller er i ferd med å møte, den berømte veggen.

Om du allerede har bestemt deg for å gi det et forsøkt kan du enkelt bestille psykologhjelp her.

Enten fra kontorene våre i Oslo sentrum eller via sikker og effektiv videoløsning fra hele landet.

Du kommer rett til erfaren mannlig eller kvinnelig psykolog etter eget ønske. Ventetiden er kort så du kommer raskt i gang, før du går ennå mer på veggen.

Psykologene våre har høy kompetanse på ulike metoder for behandling av utbrenthet.

Behandling av utbrenthet hos Psykolog: Kartlegging av mekanismer

Veiene inn i en utbrent tilstand er flere, og ofte sammensatte. Å møte veggen er ingen spøk.

Man kan se på det som kroppens måte å hjelpe oss å stoppe opp når vi ikke helt klarer å gi oss selv den hvilen som trengs.

Noen ganger er det rett og slett slik at livet rammer tilfeldig med mange samtidige belastninger og det blir for mye for organismen.

Ofte er det derimot indre stressorer og skjult stress som er ansvarlige. Disse indre trekkene kan være utmattende i seg selv.

I tillegg driver de oss til å stadig organisere livet vårt på en stressende måte.

Hvorfor møter man veggen i utbrenthet?

Det kan dreie seg om høye indre krav og forventninger eller vansker med å sette grenser og si nei. Tvangspreget prestasjonsjag, selvutslettende trekk, eller vansker med å ta i mot eller be om støtte. Fobisk forhold til egen tilkortkommenhet eller behov for hjelp, kronisk dårlig samvittighet, and the list goes on.

Når du søker psykologhjelp mot utbrenthet hos oss begynner vi med å kartlegge hvilke spesifikke mekanismer som driver akkurat dine plager.

Både ytre og indre forhold og samspillet mellom dem. Da vet vi mer om hva som trengs for den beste behandling for utbrenthet i ditt særegne tilfelle.

Oftest er disse mekanismene helt eller delvis ubevisste. Da er selve bevisstgjøringen ofte hjelpsom i seg selv.

Andre ganger vet man godt hva som leder inn i utmattelsen, men vet ikke hva det er som gjør at man likevel ikke klarer å begrense seg.

Terapi mot utbrenthet hos Psykologvirke: Ulike metoder

Man kan hente prinsipper fra en rekke ulike metoder for behandling av utbrenthet. Ingen av metodene hjelper like godt for alle, alltid.

Det avgjørende for en vellykket behandling av utbrenthet er at vi arbeider etter en presis forståelse av din særegne indre dynamikk og at vi arbeider på en måte som gir mening for deg.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer vi sammen fremgang og behov for eventuelle justeringer.

Du kan lese mer inngående om hvordan vi tenker at terapi hos psykolog kan hjelpe her.

Behandling av utbrenthet hos Psykologvirke: Trygghet og utfordring

Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid. Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet.

Innenfor en slik ramme kan man best tåle å utfordre den angsten som ofte er forbundet med å tre ut av de bevisste og ubevisste mønstrene som kan ligge til grunn for utbrenthet.

Behandling hos psykolog når man møter veggen – nytter det?

De fleste som går i terapi for utbrenthet hos psykolog opplever å få hjelp.

Vi er opptatt av å ikke bare hjelpe deg å hindre utmattelse, men hjelpe deg å overvinne andre undertrykkende og livsbegrensende indre krefter.

Slik at du kan utfolde deg fritt fra fastlåste indre diktat om hvem du må være og leve et balansert liv.

Her kan du lese mer generelt om hvordan vi legger opp en terapi hos Psykologvirke.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit.

Vi har uttalt oss i media om utbrenthet her. For å lese mer om hva utbrenthet og er dybdeperspektiv som kan ligge til grunn for utbrenthet: Artikkel om utbrenthet Av Tove Kjersti Kjølseth i Tidsskrift for Norsk Legeforening

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.