PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Narrativ eksponeringsterapi

Hva er narrativ eksponeringsterapi?

Narrativ eksponeringsterapi (NET) er en evidensbasert behandlingstilnærming for mennesker utsatt for gjentatte og vedvarende traumer.

Den ble utviklet av bistandsorganisasjonen VIVO og er i utgangspunktet best dokumentert for arbeid med flyktninger og asylsøkere, men har også vist seg å være effektiv hos andre pasientgrupper med komplekse traumer (Robjant & Fazel, 2010; Lely et al., 2019).

Metoden er en standardisert kortidstilnærming som kombinerer elementer fra Prolonged Exposure Therapy og vitneutsagnsterapi.

Behandling av traumer med narrativ eksponeringsterapi

Behandlingen baserer seg på premisset om å hjelpe klienten integrere traumatiske hendelser inn i en helhetlig livshistorie og at man får en ny tillit til egne styrker og ressurser.

I kjølvannet av traumatiske hendelser kan man erfare at hukommelsen er fragmentert og at man ønsker å unngå indre og ytre opplevelser som minner om traumene.

NET har som mål å hjelpe klienten med å bearbeide traumeminnene gjennom at man forteller sin historie og går inn i de ubehagelige tankene, følelsene og sensasjonene knyttet til traumeminnene. 

En ny livslinje: fra bruddstykker til helhet

Dette gjør man ved å legge en livslinje i starten av behandlingen hvor steiner representerer vonde livsopplevelser og blomster positive livsopplevelser.

Terapiforløpet går ut på at klienten deler sin livshistorie mens det tas opp på bånd. Når klienten forteller om en traumatisk hendelse, hjelper terapeuten klienten å prosessere minnet.

Hver påfølgende sesjon begynner med at historien leses opp for pasienten som eksponering, og at klienten får mulighet til å korrigere eventuelle feil. Ved behandlingsavslutning overrekkes den fullkomne livshistorien til pasienten. 

Her kan du lese mer inngående om metoden.

Har du spørsmål eller ønsker behandling kan du ta kontakt via vårt kontaktskjema.

Referanser:

Robjant, Katy, and Mina Fazel. «The emerging evidence for narrative exposure therapy: A review.» Clinical psychology review 30.8 (2010): 1030-1039.

Lely, J. C., Smid, G. E., Jongedijk, R. A., W. Knipscheer, J., & Kleber, R. J. (2019). The effectiveness of narrative exposure therapy: A review, meta-analysis and meta-regression analysis. European journal of psychotraumatology, 10(1), 1550344.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.