Behandling av konfliktskyhet

Konfliktsky? Psykologvirke har spisskompetanse i behandling av konfliktskyhet.

I denne artikkelen vil du lære alt du trenger å vite om konfliktskyhet. Du vil få oversikt over hvordan vi forstår og arbeider med konfliktskyhet, og du kan bestille time online på to minutter. 

Vi tar i mot klienter på kontorene våre i Oslo sentrum eller via sikker videoløsning i hele landet. 

Terapi mot konfliktskyhet

I en terapi mot konfliktskyhet vil ta  utgangspunkt i problemene dine slik du opplever dem her og nå og arbeider med konkrete eksempler fra ditt hverdagsliv hvor du merker at du blir konfliktsky. 

Vi vil arbeide aktivt for å forstå de spesifikke symptomdrivende mekanismene, ikke minst de ubevisste.

Gjennom dette arbeidet kommer gjerne relevante linker til fortiden, og da arbeider vi også inngående med disse.

Vi forsøker å unngå å bare “prate om det” eller “dvele ved det”, men arbeide aktivt med å mobilisere og bygge din toleranse for de bevisste og ikke minst ubevisste følelsene konfliktsituasjoner virvler opp i deg.

Slik arbeider vi med eksponering mot dine indre konflikter. Først når disse ikke lengre skaper angst, kan du også stå i ytre konflikter uten angst.

Slik kan du bli mer ferdig med eventuelle rester fra fortiden som har satt seg, bli oppmerksom på mønstrene dine nå og kunne oppnå varige endringer for fremtiden.

Vi kombinere et dybdepsykologisk perspektiv med en aktiv arbeidsmåte, hvor vi verken graver i fortiden for gravingens del,  eller bare skraper på overflaten.

Til hvilken grad vi lykkes med ditt frigjøringsprosjekt avhenger mye av det samarbeidet vi klarer å etablere.

Å få en felles forståelse for mekanismene som leder til vanskene dine, og finne en hjelpsom måte å samarbeide på, er et naturlig mål i oppstarten. 

Du finner raskt ut om terapi er noe for deg. Enten via video eller fysisk oppmøte – eller en kombinasjon.

Konfliktsky – Hva er årsakene til konfliktskyhet?

Når man er konfliktsky vil det å stå i en konflikt, eller bare tanken på det, trigge et kroppslig ubehag.

Dette ubehaget kalle vi psykologer en angstreaksjon, selv om den kanskje ikke er så sterk.

Kroppen reagerer som om en konflikt skulle være farlig, og går i beredskaps- eller ren fight/flight modus.

Noen ganger kan angsten være så sterk at systemet overveldes, blodtrykket faller og man kan bli svimmel eller ør, få uklart syn og kanskje endog zoome ut.

Noen ganger er kanskje hodet enig med kroppen. Man tenker faktisk at konflikt må unngås – av frykt for å få angst, bli mislikt, avvist, trigge en sinnereaksjon hos, eller kanskje såre den andre.

Andre ganger kan vi på et bevisst nivå forstå at konflikten egentlig ikke vi bli en big deal, eller noe farlig. Vi forstår at den andre, oss selv og relasjonen egentlig vil tåle det.

Kroppen reagerer likevel med angst – som om det skulle vært farlig.

Mange behandlinger tar sikte på å arbeide kun med disse bevisste bekymringstankene og det å utsette seg for konflikter.

Tanken er at denne strategien demper forvetningsangst og gjør eksponering lettere. Økende eksponering, altså erfaring med å faktisk stå i konflikter, vil i sin tur avlære angstreaksjonen. 

Dette kan være utfordrende arbeid, men også i mange tilfeller effektivt.

For den del mennesker er det ikke nok å arbeid kun på dette nivået. Arbeidet med å erstatte automatiske, katastrofeaktige bekymringstanker med mer realistiske og støttende tanker, har liten eller ingen effekt på forventnings-angsten. 

Det gjør det vanskeligere å klare å eksponere seg og etterhvert få den ønskede avlæringseffekten.

I andre tilfeller dempes ikke angsten uansett hvor mange konflikter man har eksponert seg for, og uansett hvor bra det måtte ha gått.

Konfliktsky som resultat av indre konflikt

Hvorfor? Mange tror at de bevisste bekymringstankene nevnt over, om å bli mislikt, avvist, skape en sinnereaksjon hos eller såre den andre, er de forholdene som skaper selv angsten.

I realiteten drives disse bekymringstankene av angst som er rotfestet på et dypere følelsesmessig plan. Man kunne forenklet kalle det for en følelsesfobi.

Det er avgjørende at man klarer å mobilisere, bli bevisst og tåle aktiveringen av disse underliggende følelsene for en vellykket behandling av konflikskyhet.

Her har Psykologvirke spisskompetanse gjennom høy grad av spesialisering i metoden ISTDP.

Terapi mot konflikskyhet med ISTDP

Gjennom aktivt samarbeid i terapirommet trener vi organismens evne til å tåle stadig sterkere aktivering av de underliggende primære følelsene, før de omgjøres til, eller setter seg som angst.

Og dernest trykkes ned av f.eks tårer, selvbetviling, selvkritikk, fantasier om den andres reaksjon eller andre lokk som automatisk legges over.

Gjennom gradvis mobilisering og eksponering av underliggende følelser, tåler kroppen stadig mer av primærfølelsene, før de trigger angst.

Tersklene for symptomtutforming heves.

Når underliggende følelser ikke stoppes av angst på vei opp, men får kommet helt til bevissthet, utløses gjerne tilstandsavhengige minner og brikkene begynner å falle på plass.

Man får en dypere forståelse for de tilgrunnliggende konfliktlinjene i psyken som har ledet opp dagens konfliktskyhet.

De falske premissene sinnet har satt opp for deg avsløres, illusjonene av fare brytes.

Følelsene er ikke lengre fusjonert med angst.

Og når du ikke lengre får angst av de følelsene konflikter trigger i deg, får du heller ikke angst av konflikter.

Det betyr ikke at du kommer til å like konflikter, men du trenger ikke lengre sky dem.

Hvordan kan terapi hjelpe?

Her kan du lese kort om hvordan vi legger opp en terapi. Her kan du lese mer inngående om vår forståelse av hvordan plager utvikler seg og hvordan terapi kan hjelpe.

Å dempe konfliktskyhet er sjelden en quick-fix. Hvor lang tid vi trenger er veldig avhengig av strukturene i psyken din og kvaliteten på det samarbeidet vi klarer å etablere.

Noen ganger hjelper bare en håndfull sesjoner. Vi vil kunne gi en vurdering av dette i løpet av de første par timene.

Her har vi uttalt oss i media om konfliktskyhet innenfor rammen av parforholdet.

Lykke til med det gode prosjektet. Om vi kan bidra gjør vi det gjerne. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap.

Husk at videoterapi er for de fleste et fullgodt alterantiv. Velkommen skal du være.

Om du ikke har anledning til å gå til privat psykolog kan du lese mer om psykologhjelp i Oslo her.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.