PRIVAT PSYKOLOG OSLO

MDMA-assistert terapi

Altfor ofte er det langt fra forskningsfronten til klinisk praksis. Ved Traumesenteret ønsker vi at ny kunnskap skal komme klienter til gode så raskt som mulig. 

Blant annet derfor tilbyr vi intensivert, traumefokusert behandling i flere former. 

Vi er også tett på forskningsfeltet MDMA-assistert terapi og søker å implementere noen av prinsippene og lærdommene herfra allerede nå.

Om du er interessert i kurs i MDMA-assistert terapi kan du aktuelle kurs her:

Hva er MDMA-assistert terapi?

MDMA-assistert terapi er en terapiform der dagslange MDMA-sesjoner gis som integrert ledd i en psykoterapeutisk behandling. MDMA gir en midlertidig endring i bevissthetstilstanden hvor man føler seg trygg, tillitsfull og medfølende. Dette er et godt utgangspunkt for å gå inn i og få bearbeidet traumer.

Flere av psykologene ved Psykologvirke er på ulike måter involvert i forskningen som foregår på denne behandlingsformen ved Sykehuset i Østfold.

Behandlingsformen blir i noe økende grad tilgjengelig i land som Israel, Sveits, Canada og ettervert USA. I Norge og resten av Europa er behandlingen kun tilgjengelig i små, kliniske studier hvor nåløyet er veldig trangt. Dersom man har PTSD eller depresjon kan det være små muligheter ved henvendelse til psykforsk@so-hf.no.

Ved traumesenteret tilbyr vi blant annet behandling basert på noen av de samme terapeutiske prinsippene som brukes i MDMA-assistert terapi.

Hva kan vi lære av MDMA-assistert psykoterapi?

Det er fortsatt mye vi ikke vet om MDMA-assistert terapi. Men hva kan vi lære av erfaringene med denne behandlingsformen?

Psyken er et system som ofte lukker seg om sine sår. Det kan være vanskelig å observere det som foregår i dypet av oss. Å bevitne prosessene som utfolder seg fra en mye mer åpen psyke enn det vi til vanlig ser, lærer vi naturligvis mye av. Fremfor alt blir det en kontrastvæske som viser hvor defensiv og fryktsom hverdagsfungeringen vår ofte er. 

Selve medikamentet ser ut til å bidra til en opplevelse av tillit og medfølelse. Terapeutene opplæres til å møte klienten med det samme: tillit og medfølelse.

Kanskje er det disse faktorene som skaper de dype og langvarige åpningene man ser. Inn til en intuitiv visdom i sinnet, til selvhelende krefter som orkestrerer helingsprosessen på sin egen måte. 

Tillit og medfølelse er kanskje rett og slett nødvendig for at man skal tørre å bevege seg inn det som ofte er en smertefull sannhet. Ved å forholde seg aktivt til den smertefulle sannheten, slipper man den kroniske lidelsen som unngåelse av smerte gjerne fører til .

I tillegg forutsetter man at den dypeste helingen skjer bottom-up. Fra kroppen. Vi lærer derfor å lytte til kroppen og stille egoets tankemaskineri til siden. Det er ikke du som skal hele kropp og sinn, men kropp og sinn som skal hele deg.

Organismene våre har utviklet seg gjennom millioner av år og de vet hva de trenger og ønsker. Det er vår menneskelige evne til mental og kroppslig overkontrollering som gjør at vi sitter fast i lidelse. Organismen får aldri reagert på det den har vært gjennom.

Ved Traumesenteret søker vi å gjennopprette en grunnleggende kontakt med og tillit til egen organisme.

Forståelsen av virkningsmeksnimene til MDMA-assistert terapi er fortsatt ufullkomne. Vi arbeider videre for å avklare det terapeutiske potensielet til MDMA-assistert terapi. Samtidig søker vi å implementere noen av prinsippene og de kliniske lærdommene fra MDMA-assistert terapi i vår klinisk praksis allerede nå.

Ved å dyrke en grunnleggende tillit til egen organisme og møte alle reaksjoner man får med en medfølende holdning, kan man komme langt.

Du kan lese mer om MDMA og behandlingsforskningen som gjøres internasjonalt ved hjemmesiden til MAPS.

Ta gjerne kontakt ved spørsmål eller for bestilling av time.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.