PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Stressmestring: Behandling av stress hos psykolog i Oslo

Stress er en folkesykdom. Det flommer over av råd for stressmestring, men det er ikke alltid så enkelt å få til en endring alene.

Her kan du raskt få hjelp av erfarne psykologer ved enkel online booking. Du vil også lære mer om hvordan vi behandler stressrelaterte plager hos oss.

Til slutt får du noen konkrete tips for stressmestring.

Husk at vi ikke bare er tilgjengelig fra våre kontorer i Oslo men gjennom videoterapi fra hele landet.

Her kan du sjekke ditt stressnivå, og sjekke om du kan ha godt av stressterapi.

Psykologhjelp for stressmestring

Du kan enkelt bestille psykologhjelp mot stress her. Du kommer rett til erfaren mannlig eller kvinnelig psykologspesialist.

Ventetiden er kort så du kommer raskt i gang, før stresset sender deg i veggen eller på en ny runde i hamsterhjulet.

Psykologene våre har høy kompetanse på anbefalte metoder for behandling av stress.

Dersom du vil få rask hjelp med stressplagene dine kan du bestille time online om under to minutter.

Vi skal kort skissere hva du kan forvente om du tar kontakt for oss for behandling av stress. Ved å lese videre vil du lære mer om ulik strategier for stressmestring.

Slik kan du også hjelpe deg selv.

Behandling av stress hos psykolog: Ulike mekanismer

Når du søker psykologhjelp mot stress hos oss begynner vi med å kartlegge hvilke spesifikke mekanismer som driver akkurat dine plager.

Vi skiller gjerne mellom grunnleggende årsaksfaktorer, utløsende faktorer og opprettholdende faktorer.

Når vi har kartlagt disse faktorene vet vi mer om hva som trengs for den beste behandling for stress i akkurat ditt tilfelle og hvordan vi kan legge opp en terapi.

Selve bevisstgjøringen av den indre dynamikken som driver stresset er ofte terapeutisk i seg selv.

Terapi mot stress og stressmestring- ulike metoder

Det finnes ulike anbefalte metoder for behandling av stress. For eksempel mindfulness, biofeedback trening, intensiv dybdeterapi (ISTDP), emosjonsfokusert terapi, metakognitiv terapi, kognitiv terapi eller psykodynamisk terapi.

Ingen av metodene hjelper like godt for alle, alltid. Det avgjørende for en vellykket terapi mot stress er at vi arbeider på en måte som gir mening for deg.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer vi sammen fremgang og behov for eventuelle justeringer.

Vi tilbyr alltid individuell skreddersøm i behandling mot stress.

Trygghet og utfordring

Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid. Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet.

Innenfor en slik ramme kan man best oppøve nye måter å møte den angsten som ofte på ett plan er forbundet med å bryte stressmønstre og tre inn i livet med lavere skuldre.

Stressmestring på egen hånd

Det finnes en rekke øvelser og metoder for indivduell stresshåndtering.

Eksempler på dette er mindfulnessøvelser, avspenningsøvelser og pusteøvelser med mer.

Et annet nivå av stressmestring handler om å begrense totalbelastning. Dette kan være krevende å gjøre. Av og til rent praktisk og faktisk, oftes psykologisk.

Et annet nivå handler om å arbeide med de indre stressorene. For det er slett ikke alltid det avgjørende er faktisk mengde ytre stress.

Men hvordan man psykologisk reagerer i møte med stressoren.

En viktig forutsetning for å kunne regulere eget stressnivå er å være bevisst på at man faktisk er stresset. Evnen til selvobservasjon er avgjørende.

Når man faktisk legger merke til stress i kroppen er det mulig å regulere seg ved hjelp av pust, avspenning og oppmerksomhetsstyring.

Altfor mange av oss ignorerer vårt indre liv i for stor grad til å kunne benytte oss av disse teknikkene når vi faktisk trenger dem.

Behandling av stress hos Psykologvirke i Oslo

Ved en terapi hos Psykologvirke vil vi arbeide med å endre måten du dypere sett forholder deg til deg selv.

Et slikt arbeid har et helt annet potensiale for å faktisk hjelpe deg enn informasjon om ulike teoretisk sett gode stressreguleringsteknikker.

Behandling av stress  – nytter det?

De fleste som oppsøker profesjonell hjelp mot stressplager opplever det som nyttig. 

Vi arbeider med en kombinasjonsbehandling som gir potensiale for såvel symptomfrihet som personlighetsutvikling.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse.

Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit.

Du bestiller enkelt behandling for stress gjennom vår online booking.

Mer om viktigheten av å behandle stress.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.