PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Få ISTDP behandling i Oslo eller på nett

Vurderer du ISTDP terapi? Psykologvirke tilbyr ISTDP terapi som kan gjennomføres i Oslo, eller fra hvor som helst på nett. På denne siden vil vi kort innføring i metoden og hvordan vi kan hjelpe deg.  

Hva er ISTDP?

Intensiv dynamisk korttidsbehandling (ISTDP) er en form for terapi som fokuserer på å hjelpe deg til å gjenopprette en naturlig, fri og medfølende kontakt med oss selv og andre. Dette kan være en effektiv behandling for blant annet angst, depresjon og selvfølelsesvansker. 

ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, eller Intensiv dynamisk korttidsbehandling, og er en intensiv form for dybdeterapi.

Når man får til et godt samarbeid innenfor rammen av en ISTDP terapi har metoden potensiale til å gi dype endringer i løpet av relativt sett kort tid.

Veldig mange som har flere, ofte langvarige behandlingsforsøk bak seg, opplever dramatisk større utbytte av ISTDP. Terapiformen handler dypest sett om å gjenopprette en naturlig, fri og medfølende kontakt med oss selv og andre.

Om du ønsker å gå mer i dybden for å lære om ISTDP kan du lese en praktisk introduksjon til alle som vil forstå metoden her. 

Hvordan kan ISTDP hjelpe?

ISTDP er en godt vitenskapelig dokumentert terapiform som har vist seg virksom for en rekke vansker. Også såkalt «behandlings-resistente» tilstander og «psykosomatiske» tilstander. Dette er tilstander hvor fysiske symptom, som irritabel tarm, smerter som hodepine, fibromyalgi og øvrige muskel-skjelett plager m.m. antas å i stor grad bli påvirket av psykologiske forhold.

Metoden er også virksom mot angst, depresjon og selvfølelsesvansker og relasjonsproblematikk. Kanskje særlig når flere av disse kombineres.

Hva er kjernen i en ISTDP terapi?

ISTDP tilbyr fokuserte, intensive og dyptloddende prosesser som jobber med å løse opp i årsakene til symptomer og problemer.

Mens Freud ikke var særlig opptatt av terapiteknikk, har ISTDP blitt utviklet av psykoanalytikere som ønsket mer effektive måter å arbeide på.

Gjennom utallige timer mikroanalyser av terapivideoer, har man utviklet et system med algoritmer for intervensjon, hvor klientens responser på et knippe parametre til enhver tid avgjør terapeutens neste intervensjon.

Både ISTDP terapeuten og klienten er aktive deltagere. Du får hjelp til å raskt bli bevisst alt som skjer, ikke minst under bevissthetsradaren, i her og nå situasjonen med terapeuten og i situasjoner hvor problemene dine oppstår.

Du og terapeuten arbeider aktivt sammen for å erstatte gamle, ofte ubevisste måter å møte verden på. Du får også mestringsstrategier for å tre mer autentisk inn i relasjonen til ISTDP terapeuten.

Hvem passer ISTDP for?  

Selvbestemmelse står helt sentralt i vårt arbeid med ISTDP. Vi tilstreber å tenke høyt sammen og gi klare vurderinger de gangene vi synes å se noe klart. Men du står alltid fritt til å velge hva du ønsker å ha fokus på og vi tar ting i nøyaktig det tempoet du selv foretrekker.

Behandlingen passer for den som er villig til å virkelig legge ned den innsatsen som kreves for å bli så fri som man kan her i verden.

ISTDP-terapeuten

ISTDP terapeuten vil være aktiv og invitere deg til å tre inn i relasjonen med deg selv, terapeuten og andre på stadig sunnere måter. 

Vi arbeider oss så systematisk vi klarer gjennom de lagene av tillært beskyttelse, avstandtagen og selvangrep som måtte stå i veien.

En ISTDP terapi kan være en intens og krevende prosess, men også dypt frigjørende. Vi finner tersklene dine slik at vi kan arbeide helt i øvre sjiktet av hva du tåler. Slik blir terapien så trygg og effektiv som mulig.

Vår jobb som ISTDP-terapeuter er å gjøre deg selv tydelig for deg selv. Dette innebærer også å vise valgmulighetene du står ovenfor og konsekvensene av disse.

Det er også vår jobb og strekke oss mot deg, ta ansvar for våre 50 prosent av relasjonen og gi deg den nødvendige strukturen for at du virkelig kan tre frem med den du er.

Psykolog Jonas Sharma-Bakkevig hos Psykologvirke
Jonas Sharma-Bakkevig

Jonas Sharma-Bakkevig

Sharma-Bakkevig ar flere års erfaring med behandling av ulike psykiske lidelser. Han er også veilder for psykologer og psykiatere som lærer seg ISTDP og er veilder ved Norsk Institutt for ISTDP

Ivar Goksøyr

Ivar Goksøyr

Goksøyr er blant de mest erfarne ISTDP terapeutene i Norge. Han har praktisert metoden intensivt i åtte år.

Han har fullført en treårig ISTDP-terapeut utdannelse hvor han har fått tett opplæring og veiledning av internasjonale nestorer som Allan Abbass, Jon Fredrickson og Patricia Coughlin.

Ivar Goksøyr har gått i læreterapi hos Josette ten Have de-Labije. Han har behandlet flere hundre pasienter med ISTDP og etterhvert bygget opp en solid kompetanse i å anvende metoden på et bredt spekter av problemstillinger. 

Han deltar jevnlig på internasjonale konferanser og fordypningsseminar.

Psykolog Hilde Goksøyr Psykologvirke
Hilde Goksøyr

Hilde Goksøyr

Goksøyr har fullført en treårig utdannelse i ISTDP under ledelse av Patricia Coughlin, en av de fremste eksponentene for metoden internasjonalt.

Hun tar for tiden såkalt advanced training.  Hun har fra før spesialisering i tradisjonell psykodynamisk terapi fra Institutt for Psykoterapi.

Hilde kjennetegnes av sømløs integrering av opparbeidet kompetanse fra ulike faglige tradisjoner med hennes naturlige menneskeforståelse. Hun deltar jevnlig på internasjonale konferanser og fordypningsseminar. 

Psykologspesialist Christian Skeie Psykologvirke ISTDP
Christian A. Skeie
Psykolog Anders Gambstøbakk Psykologvirke
Anders Gamstøbakk
Psykolog Erlend Laurhammer Psykologvirke
Erlend Laurhammer

Christian Skeie, Anders Gamstøbakk og Erlend Laurhammer

Skeie, Gamstøbakk og Laurhammer har tatt en treårig videreutdanning i ISTDP, hvilket blant annet betyr at de har fått og jevnlig mottar kursing og videoveiledning fra nasjonale og internasjonale eksperter. De bruker mye tid på å analysere terapiprosessen i detalj. 

Du er sikret en solid oppfølging fra disse terapeutene. Gjennom vår booking kan du også velge hvilken psykolog du ønsker å ha time med. 

Hvorfor velge Psykologvirke?

Psykologvirke har et sterkt fagmiljø for ISTDP i Oslo sentrum. Psykologene våre er høyt spesialisert ISTDP terapeuter. Vi har jevnlig videoveiledning med internasjonale og nasjonale eksperter. Psykologvirke tilbyr også veiledning for psykologer under spesialisering i ISTDP. 

Om du allerede har bestemt deg for å hoppe i det og gi det et forsøk kan du bestille time på to minutter her. Husk at vi også tilbyr videoterapi til folk over hele landet.

Ved å trykke på knappen under vil du også få anledning til å se en video hvor vi deler erfaringene våre med ISTDP via videoterapi.

Bestill time hos våre ISTDP terapeuter i Oslo

Hvorvidt ISTDP kan hjelpe akkurat deg, som så mange andre, er det strengt tatt bare en måte å finne ut av på. Husk at vi også tilbyr videoterapi til personer over hele landet.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.