Kognitiv terapi hos psykolog i Oslo

Kogntiv terapi hos Psykolog i Oslo? Vi kan hjelpe deg. Psykologene våre er erfarne med flere års videreutdannelse. Vi har spesialister på de fleste felt, og har et kontinuerlig fokus på fagutvikling.

Vi tilbyr også videoterapi til folk fra hele landet. Trygt, enkelt og like effektivt.

Hva er kognitiv terapi?

Kognitiv terapi er den behandlingsmetoden som er kanskje aller best vitenskapelig dokumentert.

I kognitiv terapi arbeider man målrettet og strukturert med vanskene slik du opplever dem i dag.

Samtalene bærer preg av aktivt samarbeid og problemløsning. Mellom timene tester man gjerne ut nye måter å tenke og handle på, samler «data» og bringer observasjoner med inn til neste time, og gjør hjemmelekser mellom timene.

Kognitiv terapi hos psykolog i Oslo – basics

Kognitiv terapi har som grunnforutsetning av måten vi tenker på, påvirker  hvordan vi føler og handler i en gittt situasjon. Og vica versa.

Ved å bevisst endre tanker, kan vi redusere angst, depressive symptomer og skape grunnlag for lettere å endre atferd.

I kognitiv atferdsterapi er man også opptatt av at man kan endre atferdsnivå for å få til en endring i både følelser og tanker.

Kognitiv terapi – endring av tanker med psykologhjelp

Hvordan endrer man på tanker i kognitiv terapi? Først handler det om å bli bevisst ofte automatiske ureflekterte fortolkningsmønstre.

Dernest handler det om å utfordre automatiske negative antakelser og innføre mer realistiske, positive støttetanker.

Etableringen av nye mentale vaner kan utgjøre en stor forskjell.

Kognitiv terapi hos psykolog i Oslo: Ulike varianter

I årenes løp har man utviklet ulike former for kogntiv terapi.

I dag snakker man gjerne om en «tredje bølge» innen kognitiv terapi, hvor hovedstrategien er å observere, akseptere og ikke involvere seg så mye i destruktive tanker.

I Metakognitiv terapi, som regnes som en av «tredjebølge» kognitive terapier, tar man et metaperspektiv på tankene. Man endrer tankene om tankene.

Slik handler det mindre om å endre tankeinnhold, mer om å endre måten man tenker om og forholder seg til tanker.

Det samme er tilfellet for «acceptance and commitment therapy» eller ACT.

I sistnevnte metode er man også opptatt av å forstå rollen til språk og symboler, og forplikte seg til å handle i tråd med dypere rotfestede verdier i møte med forskjellige destruktive tankemønstre.

Kognitiv terapi – noe for meg?

Hvorvidt kognitiv terapi vil passe for deg er det strengt tatt bare en måte å finne ut av på. Metoden passer veldig bra for noen, nokså bra for mange og mindre bra for noen.

I Psykologvirke er vi opptatt av skreddersøm til den enkelte. Vi kombinerer gjerne metoder i ulike faser av et terapiforløp, eller integrerer elementer fra ulike metoder fortløpende.

Det viktigste er at vi til enhver tid samarbieder på en måte som gir mening for deg.

Dersom en klient har et spesifikt metodeønske, begynner vi i den enden og evaluerer sammen behov for eventuelle justeringer.

Dersom du ikke har råd til å betale for privat psykolog kan du lese vår oversikt over hvordan anbefalte kanaler for psykolog i Oslo.

Velkommen i kognitiv terapi hos våre erfarne psykologer i Oslo

Dersom du vil gi terapi hos en av oss i Psykologvirke et forsøk, er du hjertelig velkommen til å ta kontakt.

Bruke gjerne vår raske og enkle online booking av psykologtime. Dersom du vil lese mer om hvordan vi generelt legger opp en terapi hos psykolog kan du  bruke lenken.

Du finner raskt ut om det er noe for deg.

Kom som du er så tar vi det derfra.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.