Prolonged exposure

Prolonged exposure therapy Psykologvirke
Prolonged exposure therapy Psykologvirke

Hva er Prolonged Exposure therapy?

Prolonged exposure (PE) er en psykoterapeutisk tilnærming, som tar sikte på å lære traumeutsatte hvordan de gradvis kan nærme seg deres traumerelaterte minner, følelser og situasjoner.

Målet er at en skal redusere eller fjerne frykten knyttet til de traumerelaterte minnene og triggerne, slik at personen ikke lengre behøver å unngå disse.

Unngåelse

Unngåelse er et viktig symptom relatert til traumer. Unngåelsen handler om å unngå stimuli som er knyttet til den eller de traumatiske hendelsene: det vil si stimuli som kan aktivere gjenopplevelse.

Eksempler på denne typen stimuli kan være både indre faktorer, som egne tanker, minner eller følelser knyttet til hendelsen.

Det kan også være ytre: som personer, gjenstander, steder, lyder eller lukter som minner om hendelsen.

Vond spiral

Ofte er det slik at dersom en først har begynt med unngåelse for å håndtere traumet, har det en tendens til å skje såkalt generalisering.

Det betyr at gradvis flere og flere, tidligere «nøytrale» stimuli, knyttes til opplevelse av trussel eller fare. På den måten sprer unngåelsen seg i takt med økt opplevelse av fare i omgivelsene.

Ved bruk av unngåelse, unndrar man seg (ubevist) muligheten til å oppleve og lære at «Det farlige har skjedd før og det er trygt nå». På den måten blir unngåelsen en opprettholdende faktor for tilstanden.

Eksponering

Eksponering er et verktøy eller en intervensjon en ofte benytter i kognitiv atferdsterapi (KAT), for å hjelpe mennesker konfrontere sine frykter og fobier.

Det handler i korte trekk om å aktivt, under eget ønske og kontroll – bestemme seg for å utsette seg for eller gjenoppleve den eller de fryktrelaterte indre/ytre objektene.  

Eksponering er en sentral del i alle typer traumefokusert behandling – et viktig virkemiddel for å rekonstruere og skape mer sammenhengende minner.

Spesifikk traumebehandling

Prolonged exposure er en spesifikk type KAT, som primært er designet for å behandle traumerelatert problematikk, som ved PTSD.

Gjennom terapien lærer traumeutsatte hvordan de gradvis kan nærme seg traumerelaterte minner, følelser og situasjoner. På den måten ta tilbake kroppen, psyken og hverdagen.

Hvordan foregår en typisk PE behandling?

 • Følger en definert protokoll, som kan tilpasses klientens behov.
 • Et behandlingsforløp foregår typisk over 3 måneder.
 • Ukentlige sesjoner.
 • Vanligvis mellom 8 til 15 behandlingstimer totalt.
 • Timene varer som regel mellom 60-120 minutter.
 • Dette slik at det skal være mulig å gjennomføre eksponering og prosessere i etterkant.
 • Terapeuten tilbyr innledningsvis en oversikt over behandlingen
 • Deretter lager han/hun en formulering eller forståelse av klientens bakgrunn og nåværende plager.
 • Psykoedukasjon.
 • Lærer klienten pusteteknikker for å håndtere angst.
 • Etter innledende timer, psykoedukasjon og læring av teknikker – begynner eksponeringen.
 • Imaginær eksponering: Pasienten beskriver hendelsen i detalj, i nåtid, med hjelp fra terapeuten. Sammen diskuterer man og prosesserer følelser vekket av eksponeringen. Det blir gjort lydopptak av timen, slik at pasienten kan høre på opptaket mellom timene. Dette bidrar til å øke prosesseringen av følelser. Pasienten får samtidig øvelse på bruk av pusteteknikkene.
 • «In vivo» eksponering: Handler om at pasienten konfronterer stimuli som induserer frykt, utenfor terapirommet, som en slags hjemmelekse. Klienten og terapeuten identifiserer sammen den eller de stimuli og situasjoner som er knyttet til traumatisk frykt. Deretter blir en enige om hvilke spesifikke stimuli en skal konfrontere som en del av eksponeringen. Dette utformes som en plan, hvor en ser på hvert ledd av selve øvelsen. Det er helt essensielt at personen opplever noe mestring i selve gjennomføringen.
 • Avslutning

For mer informasjon

PE er en av behandlingsmetodene som er anbefalt for PTSD av American Psychological Association (APA).

Her kan du se en kort video som forklarer metoden og dens prinsipper.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.