PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Behandling av angst hos privat psykolog i Oslo sentrum

Psykologvirke har spesialistkompetanse på behandling av alle typer angst hos erfarne psykologer i Oslo sentrum, dag og kveldstid. Vi tilbyr også videoterapi til folk fra hele landet.

Psykologene våre har mange års videreutdannelse og tilbyr fokuserte terapisamtaler som hjelper deg på en effektiv måte.

Ventetiden er kort, så du kommer raskt i gang. Vi skal kort skissere hva du kan forvente om du tar kontakt med oss for behandling av angst.

Om du allerede nå vil bestemme deg for å gi det et forsøk, kan du enkelt bestille time på to minutter.

Husk at vi også tilbyr videoterapi til folk over hele landet. Du kan se en video hvor vi deler våre erfaringer med videoterapi om du bruker bestillingsknappen over.

Behandling av angst: Kartlegging av spesifikke mekanismer

Når du søker psykologhjelp mot angst hos oss begynner vi med å kartlegge hvilke spesifikke mekanismer som driver akkurat din angst.

Vi skiller gjerne mellom grunnleggende årsaksfaktorer, utløsende faktorer og opprettholdende faktorer.

Når vi har kartlagt disse faktorene vet vi mer om hva som trengs for den beste behandling for angst i akkurat ditt tilfelle og hvordan vi kan legge opp en terapi.  

Selve bevisstgjøringen av den indre dynamikken som driver angsten er ofte terapeutisk i seg selv.

Hva er angst?

Angst er bygget inn i oss for å trigge en refleks av unngåelse. Når det er en tiger vi blir redde for, flykter vi. Når det er noe inni oss vi blir redde for, har vi mange en rekke unngåelsesresponser – som vi gjerne kaller forsvarsmekanismer. Når det er er en indre trussel vi frykter er det imidlertid vanskelig å komme unna.  

«You can run, but you can´t hide».

Angst indikerer grunnleggende en eller annen form for indre ubalanse, men hva det dreier seg om kan være vanskelig å få inn på radaren.

De færreste ser på angst som et signal om ubalanse, og søker da heller ikke konstruktivt innover for å finne ut av det.

Det vanlige er at man hekter seg opp i selve symptomet, får angst for angsten, prøver å kontrollere den, prøver å unngå at den bli vekket eller blir synlig for andre.

Da har du det som regel gående i selvopprettholdende og selvforsterkende sirkler. Tankene rundt angsten, og mestringsforsøkene, skaper mer angst.

Ulike metoder for behandling av angst

Det finnes ulike anbefalte metoder for behandling av angst. Noen av dem sikter seg inn mot slike opprettholdende faktorer.  

Eksempler på slike metoder er kognitiv atferdsterapi og metakognitiv terapi. Andre sikter mer mot å forstå og arbeide gjennom primære angstdrivende følelses- og behovskonflikter, ofte ubevisste.

Eksempler på slike metoder er psykodynamisk terapi, eller den intensiverte formen ISTDP.

Ingen av metodene hjelper like godt for alle, alltid. Det avgjørende for en vellykket angstbehandling er at vi arbeider på en måte som gir mening for deg.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer vi fortløpende.

Trygghet og utfordring

Vi vektlegger å være åpne og likefrem om det vi tenker og gjør til enhver tid. Vi legger stor vekt på å skape en grunnleggende tillit og trygghet.

Innenfor en slik ramme kan man best oppøve nye måter å møte angsten, og ikke minst tåle de behovs- og følelseskonflikter som på ett plan oftest ligger til grunn for utformingen av en angstlidelse.

Hjelper behandling mot angst?

Prognosene for behandling av angst er relativt gode. Noen ganger kan man få et umiddelbart løft, andre prosesser fungerer etter stein-på-stein-prinsippet.

Vi arbeider med en kombinasjon av metoder og angriper slik både de opprettholdende og mer grunnleggende årsaksfaktorene.

Dette gir potensiale for substansielle livsendringer når vi får til et godt samarbeid. 

Her kan du lese mer inngående om hvordan vi forstår utviklingen av psykiske vansker og hvordan samtaleterapi kan hjelpe.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit. Velkommen skal du være

Bruk knappen under om du ønsker å gi terapi et forsøk. Husk at vi er her kun for å bistå deg. Det som driver oss er vissheten om hva dette arbeidet kan gjøre for deg. Og alle som er innvevd i livet ditt.

For å lese mer om angstproblematikk på eksterne sider, bruk følgende lenker:

https://helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/angst-og-angstlidelser

http://psykiskhelse.no/angst

Om du ikke har råd til å gå til privat psykolog kan du se alternativer til privatpraktiserende psykolog i oslo her.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.