Terapi mot bitterhet

Her kan du lære om den viktigste dynamikken som ligger til grunn for utvikling av bitterhet. Du vil også få et innblikk i hvordan vi arbeider terapeutisk med bitterhet og du kan enkelt bestille time online.

Vi tar i mot deg enten i kontorene våre i Oslo sentrum eller via sikker videoløsning fra hele landet.

Du kan enkelt bestille time og lære mer om videoterapi ved å trykke på knappen under.

Terapi mot bitterhet hos psykolog i Oslo

Her vil vi kort skissere hva du kan forvente om du tar kontakt med oss for terapi mot bitterhet.

Vi har spesialistkompetanse og du kommer rett til erfaren mannlig eller kvinnelig psykolog og ventetiden er kort.

Terapi mot bitterhet –  eksistensielle perspektiver

Ingen ønsker å sitte fast i bitterhet. Lite er mer utarmende og noen vil si mindre sjarmerende. Særlig gjelder dette mennesker som ikke ser sin egen bitterhet, eller forsvarer den på sin hals.

Den som faktisk søker terapi er nok smertelig klar over hvilken livstyv bitterhet kan utvikle seg til å bli.  

Å vite at «jeg er bitter», ønske å gi slipp på bitterheten, men likevel ikke klare det, er tøft. Det er konstruktivt, ansvarlig og rasjonelt å se om terapi kan hjelpe. Så velkommen skal du være!

Bruk denne lenken dersom du vil lese mer generelt om hvordan samtaleterapi kan hjelpe.

Når man tenker på det tabuet som omgir bitterhet er det faktisk også en litt modig handling. Vi er opptatt av å bekrefte normaliteten i det å ha bitre følelser.

Det er lett å si, og de fleste vet, at man ikke bør være bitter. Men følelsen finnes av en grunn. Få ting kan være like urettferdig og ramme like skjevt som livet selv. 

Utakk kan virkelig være verdens lønn.

Av og til spilles man fullstendig ut over sidelinja og står maktesløs tilbake. Og bli bitter over livet.

Den som ikke har blitt rammet på samme måte skal være forsiktig med å moralisere over en annens bitterhet. Av og til kan man rammes på måter som utenforstående ikke riktig klarer å ta inn over seg.

Utspekulert ondskap, for eksempel, finnes. Av og til er det slett ingen hjelp i å «jämföra». Samtidig synes det åpenbart at graden av traume har lite å gjøre med graden av bitterhet den enkelte utvikler.

Det er en innsikt som den virkelig forbitrede ofte mangler, eller stadig mister. Men noe den som søker terapi mot bitterhet kan være ubehjelpelig klar over.

Hvorfor er jeg bitter?

Det kan være vesentlig å bekrefte dybden i den eksistensielle smerten og sinnet som gjerne ligger til grunn for utviklingen av bitterhet. Bekreftelse utenfra er imidlertid sjelden nok i seg selv.

I enkelte tilfeller bidrar det sågar med lite annet enn å forsterke selvrettferdigheten hos det virkelig forbitrede offeret.

I andre tilfeller er det slik at den hjelpesøkende bitre på et bevisst rasjonelt plan slett ikke ser sin skjebne som grusom, men likevel kleber bitterheten.

Vår erfaring er at det da gjerne dreier seg om gammelt grums som på ett eller annet plan er virvlet opp.

En synsvinkel er bitterheten som psykologisk forsvar. Vi erfarer at bitterhet ofte signaliserer uforløste følelser av psykisk smerte, sorg og sinne.

Ved å innta en bitter holdning er disse følelsene halvt ute, halvt inne. Det resignerte og passive draget ved bitterhet fungerer som beskyttelse mot nye skuffelser.

Det samme gjør det repeterende og grublende preget. Det å sitte fast i fortiden beskytter på ett plan mot fremtidige smerter.

Det eksternaliserende fokuset hvor man reduserer seg selv til offer fjerner ansvaret for å bære eget liv.

Vi vil utfordre slike potensielle defensive funksjoner bitterheten måtte ha i akkurat ditt tilfelle.

Terapi mot bitterhet – emosjonsfokusert tilnærming

Det krever mot å bestemme seg for å tre ut av bitterhet. Mot til å konfrontere dels unngåtte følelser fra fortiden og mot til å risikere nye smeller i fremtiden.

I en terapi mot bitterhet hos oss vil vi bestrebe oss både mot en fenomenologisk forståelse av din indre tilstand.

Vi vil også utfordre bitterhet som et mulig forsvar og se om det er mulig å forløse og bære en del av de latente følelsene på en direkte måte.

Det å gjenvinne kontakt med det komplekse emosjonelle landskapet under den reduserende og forenklende bitterheten er terapeutisk i seg selv. Det er mulig å ta inn på andre kanaler, se seg selv, andre og livet selv i et større perspektiv.

Når man slik bygger en kapasitet til å bære smerte, sørge og rase, er det også enklere å ta sjansen på livet igjen. Man vet at man vil kunne prosessere det som kan komme om man tar sjansen på lykke igjen.

I dette arbeidet, som vi forsøker å gjøre på en intensivert måte, erfarer vi at relevante linker til internaliserte relasjonserfaringer dukker opp.

Ubearbeide emosjonelle traumer av mer eller mindre dramatisk art, ser ut til å kunne utgjøre en risikofaktor for å utvikle senere hang til bitterhet.

Det å bli bevisstgjort, få bekreftet og arbeide gjennom vanskelige følelser knyttet til tidlig emosjonell traumatisering bidrar ofte til å løse opp i bitterhet som har satt seg som følge av en aktuell hendelse.

Kognitiv tilnærming ved behandling av bitterhet

Man kunne se på det å sitte fast i bitterhet som en kognitiv låsning omkring avgrensede faktum som gis avgjørende betydning.

Alt som bidrar til å bryte med disse fastlåste tankemønstrene og besørge noe større kognitiv fleksibilitet kan være til hjelp.

For eksempel kan det være nyttig å stille spørsmål omkring en del av de tilgrunliggende antagelsene.

Er virkelig det angjeldende forholdet så avgjørende? Hadde nødvendigvis livet vært så annerledes?

Er det ikke andre forhold som kan være vel så bestemmende for livet og lykken? Finnes det andre perspektiver å forstå hele problemkomplekset ut fra?

Bitterhet – dydene som utgjør motgift

Dyder som tilgivelse, takknemlighet og aksept kan ses som bitterhetens fremste antidoter. Ansvar for eget liv og kanskje også mot, kunne tillegges.

I de fleste tilfeller vil man på et bevisst plan forstå dette. Men hvordan klarer man å gå fra bitterhet til takknemlighet, tilgivelse og aksept?

Ofte tror vi veien dit går via prosessering av de komplekse underliggende følelsene, som nevnt over.

Det går også an å arbeide aktivt og bevisst for å fostre disse mer modne følelsene på andre måter. Dette kan skje gjennom ulike daglige praksiser, som for eksempel enkle meditasjoner som fokuserer på takknemlighet, tilgivelse og aksept.

Viljestyrt endring av fokus på en slik strukturert måte kan hjelpe deg ut av loopen og inn i nye spor.

Bestill time hos oss – eller lær mer om offentlige og private psykologtilbud i Oslo her

Kan terapi hos psykolog hjelpe å gi slipp på bitterhet?

Det er umulig å si på forhånd hvem som vil ha utbytte av terapi. Men siden det beviselig hjelper for en god del mennesker, er det rasjonelt å gi det et forsøk.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit.

Lær mer om hva du kan forvente av en terapi hos oss. Eller gi det rett og slett en sjanse ved å bestille time online på to minutter.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.