ISTDP

Hva sier effektforskningen om psykoterapi?

I utgangspunktet vet vi at cirka 50% av alle som kommer i terapi, får god effekt av terapien (Lambert, 2013). Med tanke på at terapifeltet har vært vitenskapelig studert i bare litt over 100 år, er ikke dette så aller verst. Vi vet også at 5-10% av alle som går i terapi blir dårligere, mens 3-6% av de som står på venteliste blir dårligere (Lambert, 2013). Så det er noe unikt med terapi som faktisk kan skade. Psykologer er etisk og faglig forpliktet til å arbeide for å kunne hjelpe enda flere. Her kommer de nyeste terapimetodene inn, som forsøker å kunne besvare spørsmålene alle psykologer fra tid til annen stiller seg selv:

«Hvorfor blir pasienten min dårligere?»

«Hvorfor får ikke pasienten min noe ut av terapien?»

Hva er intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)?

ISTDP (intensiv dynamisk korttidsterapi) ble utviklet på 1960-tallet av dr. Habib Davanloo i Canada, og er fortsatt i utvikling. Denne terapiformen arbeider med pasientens plager gjennom et avansert fokus på følelser, tanker og handlinger. Noe av det unike med denne terapimodellen er at den har metoder for å håndtere de to store utfordringene i terapirommet:

  • Pasienten blir dårlig av egne følelser, minner, nærhet eller positiv selvfølelse
  • Pasienten er blokkert fra egne følelser, minner, nærhet eller positiv selvfølelse

Prinsippene fra ISTDP for skreddersøm

I arbeidet med blant annet traumer, depresjon, avhengighet og angstproblematikk er det vanlig å ha en kombinasjon av (a) å ikke tåle seg selv eller livet, (b) å ha mistet kontakten med seg selv eller livet, og (c) å beskytte seg mot å være med seg selv eller andre. Dette er noe av det som gjør dette så vanskelig å behandle.

Behandlere kan i slike situasjoner reagere ved å bli frustrert, resignere eller legge skylden hos pasienten. Vi har arbeidet over flere år med disse temaene, blant annet gjennom å utvikle et miljø på Psykologvirke med sterk kompetanse innen ISTDP, i tillegg til at behandlere fra andre terapimodeller har funnet måter å trekke inn elementer av ISTDP i sine behandlinger.

Hva sier forskningen om ISTDP?

ISTDP er grundig forsket på både i Norge og internasjonalt, og har et robust forskningsbelegg. Studier viser at ISTDP kan ha god effekt på depresjon (Town, Abbass et al., 2017, 2020), angst (Lilliengren et al, 2017), PTSD (Roggenkamp et al, 2020), spiseforstyrrelse (Nowowieski et al, 2020), smertetilstander (Chavooshi et al, 2016), rusproblematikk (Frederickson et al, 2018) og personlighetsforstyrrelse (Winston et al., 1994). I tillegg er det funnet gode effekter hos pasienter som tidligere ikke har fått effekt av terapi, blant annet i Norge (Solbakken & Abbass, 2014, 2015, 2016).

Referanser:

Chavooshi, B., Mohammadkhani, P., & Dolatshahee, B. (2016). Efficacy of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for Medically Unexplained Pain: A Pilot Three-Armed Randomized Controlled Trial Comparison with Mindfulness-Based Stress Reduction. Psychotherapy and Psychosomatics, 123–125.

Frederickson, J., DenDooven, B., Abbass, A., Solbakken, O. A., & Rousmaniere, T. (2018). Pilot study: An inpatient drug rehabilitation program based on intensive short-term dynamic psychotherapy. Journal of Addictive Diseases, 37(3-4), 195-201

Lambert, M. J. (2013). Outcome in psychotherapy: The past and important advances. Psychotherapy, 50(1), 42–51.

Lilliengren P, Johansson R, Town JM, Kisely S, Abbass A (2017). Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for generalized anxiety disorder: A pilot effectiveness and process-outcome study. Clinical Psychology & Psychotherapy. 

Nowoweiski D, Abbass A , Town J, Keshen A, Kisely S (2020). An observational study of the treatment and cost effectiveness of intensive short-term dynamic psychotherapy on a cohort of eating disorder patients. Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences , 3(1), 1030.

Roggenkamp H, Abbass A , Kisely S, Town J, Johansson R (2020). Healthcare cost reduction and psychiatric symptom improvement in posttraumatic stress disorder patients treated with intensive short-term dynamic psychotherapy. European Journal of Trauma and Dissociation

Solbakken, O. A., & Abbass, A. (2014). Implementation of an intensive short-term dynamic treatment program for patients with treatment-resistant disorders in residential care. BMC Psychiatry, 14, 12. 

Solbakken, O. A., & Abbass, A. (2015). Intensive short-term dynamic residential treatment program for patients with treatment-resistant disorders. Journal of Affective Disorders, 181, 67-77. 

Solbakken, O. A., & Abbass, A. (2016). Symptom and personality disorder changes in intensive short-term dynamic residential treatment for treatment-resistant anxiety and depressive disorders. Acta Neuropsychiatrica. Advance online publication. 

Town JM, Abbass A , Stride C, Bernier D (2017). A randomised controlled trial of Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy for treatment resistant depression: the Halifax Depression Study. Journal of Affective Disorders, 214, 15-25. 

Town, J. M., Abbass, A., Stride, C., Nunes, A., Bernier, D., & Berrigan, P. (2020). Efficacy and cost-effectiveness of intensive short-term dynamic psychotherapy for treatment resistant depression: 18-Month follow-up of the Halifax depression trial. Journal of Affective Disorders, 273, 194-202. 

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.