PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Terapi mot kjærlighetssorg hos psykolog

Her kan du lære mer om kjærlighetssorg og veier ut av den. Du vil også få et inntrykk av hvordan det vil være å gå til behandling hos psykolog hos oss.

Du kan enkelt bestille time online. Vi kan ta i mot deg i kontorene våre i Oslo eller via sikker videoløsning over hele landet.

Psykologhjelp i Oslo ved kjærlighetssorg

Når du bestiller time hos oss kommer du rett til erfaren mannlig eller kvinnelig psykolog.

Ventetiden er kort så du kommer raskt i gang, før du blir sittende fast og marinere i kjærlighetssorgen lengre enn nødvendig. V

Vi skal kort skissere hva du kan forvente av en terapi mot kjærlighetssorg hos Psykologvirke.

Her har også uttalt oss i dagbladet pluss om kjærlighetssorg i en artikkel med flere perspektiver.

Behandling av kjærlighetssorg: Hvorfor reagerer vi så sterkt?

Det er ingenting som betyr mer for oss mennesker enn tilknytning til andre. Det eneste som er vondere enn brudd i en nær relasjon må vel være når vedkommende i tillegg går til en annen og sjalusi spiller inn i tillegg.

Ingenting virvler opp sterkere eller mer motstridende følelser i oss enn tilknytningsrelasjoner.

Kjærlighetssorg har stor normalvariasjon. Når man vurderer psykologhjelp for behandling av kjærlighetssorg er det gjerne fordi man trenger hjelp i en akuttfase der kjærlighetssorgen virker overveldende, eller når kjærlighetssorgen vedvarer over tid og gjør det vanskelig å gå videre.

I andre tilfeller kan det være vansker med å forløse en latent sorg, kanskje har man blitt distansert, nummen eller direkte deprimert. I andre tilfeller kan man utvikle angstsymtpomer.

Når du søker psykologhjelp ved kjærlighetssorg hos oss begynner vi med en kartlegging for å oppnå en mer presis forståelse av hva tapet består i og hvilke forhold som vanskeliggjør bearbeiding. 

Da vet vi mer om hvordan vi kan legge opp en terapi og gi den beste behanding av kjærlighetssorg i akkurat ditt tilfelle.

Ofte er støttesamtaler hvor man får sortert i tanker og følelser med hjelp fra en profesjonell utenforstående tilstrekkelig.

Hjelp mot kjærlighetssorg hos psykolog

I andre tilfeller kan det være mer spesifikke mekanismer som danner en propp i systemet. Det kan dreie seg om uløste følelseskonflikter, ofte helt eller delvis ubevisste.

Et tap av en tilknytningsfigur kan være traumatisk i seg selv. Men det kan også virvle opp mange ubearbeidede og konflikfylte følelser fra tidligere tilknytningserfaringer, såvel partnere som omsorgsgivere.

Tidlige tilknytningserfaringer danner også grunnlag for våre vanemessige måter å se på oss selv, møte oss selv og forholde oss til vanskelige følelser på. 

Slike forhold kan i mange tilfeller bidra til å forklare hvorfor noen kan sitte fast og trenge terapi mot kjærlighetssorg for å kunne gå videre.

Terapi mot kjærlighetssorg: En mulighet for vekst?

Siden kjærlighetssorg kan virvle opp såpass mange sentrale organiserende erfaringer i psyken, gir det en gyllen mulighet til å få bearbeidet og løst opp i forhold på innsiden som bidrar til usikkerhet, lav selvfølelse og så videre.

Slik kan krisen også representere en mulighet for vekst.

Det avgjørende for en vellykket sorgbehandling er at vi sammen klarer å danne en presis forståelse av hva som ligger til grunn for plagene, og at vi arbeider på en måte som gir mening for deg.

Våre faglige vurderinger vil danne et startpunkt, og så evaluerer vi sammen behov for eventuelle justeringer.

Alle mennesker fortjener frihet, glede, kjærlighet og god helse. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit.

Om du ikke har anledning til å gå til privat psykolog kan du få en oversikt over psykologtilbud i oslo her.

Du kan også lese mer om rasjonale for å søke behandling ved kjærlighetssorg i denne artikkelen i aftenposten.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.