Vi respekterer ditt personvern

For oss er det viktig at kontakten din her hos oss forblir konfidensiell enten du møter oss på kontoret i Oslo eller online via video. GDPR-regelverket forplikter oss til å informere om hvordan vi behandler personopplysningene dine. Detaljene finner du i personvernerklæringen vår:

Personvernerklæring

GDRP-regelverket krever at følgende skal gjøres klart for besøkende til vårt nettsted:

  • Kontaktinformasjon til virksomheten
  • Hva slags personopplysninger vi behandler, og til hvilket formål
  • Utlevering av personopplysninger
  • Hvordan vi lagrer personopplysningene dine
  • Sletting av personopplysninger
  • Rettighetene dine

Hva journalføres

Vesentlig informasjon fra samtalene og kommunikasjon utenom med psykologen skal i henhold til Helsepersonelloven og Pasient- og Brukerrettighetsloven journalføres. Her trengs også informasjon som adresse, person- og fødselsnummer, kontaktinformasjon til pårørende og fastlege.

Denne sensitive informasjonen oppbevares sikkert ved bruk av krypteringsteknologi og to-faktor innlogging som er i henhold til nasjonale krav om data- og personvern samt EU/EØS sine krav gjennom GDPR.

Så lenge det ikke er snakk om fare for ditt eller andres liv og helse, og du selv ikke samtykker, har psykologen lovpålagt taushetsplikt. Denne gjelder også ovenfor fastlege, pårørende og andre offentlige instanser.

KONTAKTINFORMASJON

Juridisk navn: Psykologvirke AS
Org. nr: 918 351 965

Telefonnummer: 41106339
E-post: post@psykologvirke.no
Postadresse: Øvre Slottsgate 7, 0157 Oslo

Daglig leder og styreleder: Ivar W. Goksøyr

Hva slags personopplysninger behandler vi og hvorfor?

Vi behandler følgende personopplysninger:

Navn, fødselsnummer, adresse, e-post, telefonnummer, samt din journal.

Formålet er utelukkende for å kunne tilby psykologisk behandling. Registrering av disse opplysningene er obligatoriske når man yter helsehjelp, se forskrift om pasientjournal på lovdata.no. Vi behandler altså kun de opplysningene som er relevante og nødvendige i forhold til de formål som er definert ovenfor.

Utlevering av personopplysninger

Vi gir ikke din persondata videre til noen andre aktører så personopplysningene dine blir ikke utgitt til tredjeparter. Vi utgir kun personopplysninger om lovgivningen i helt spesielle tilfeller krever dette. For eksempel ved begrunnet mistanke om at en klient kan være til skade for seg selv eller andre. Eller om psykologens meldeplikt er utløst på grunn av mistanke om alvorlig omsorgssvikt for barn under 18 år.

Sikker lagring av personopplysninger

Psykologvirke bruker bookingsystemet onlinebooq.net og journalsystemet psykjournal til behandling av personopplysninger.

Databehandleravtale er inngått med følgende leverandører onlinebooq og Psykolog Espen Johnsen (psykjournal)

Vårt leverandør for videosamtaler, Whereby regnes som en dataformidler heller enn databehandler. Dette fordi ingen lyd, bilde eller video lagres. Whereby tilfredsstiller krav til sikre, fullkrypterte samtaleløsninger.

Om det likevel og mot formodning skulle skje et sikkerhetsbrudd som resulterer i høy risiko for deg, vil vi underrette deg om dette ved første anledning.

Sletting av opplysninger

Journaler skal slettes når det av hensyn til helsehjelpens ikke lenger antas å være bruk for dem. Hvis ikke journalopplysningene deretter skal bevares i henhold til arkivloven eller annen lovgivning, skal de slettes, i praksis vil dette si 10 år etter siste innføring i journal.

Rettighetene dine

Som hovedregel har du rett til innsyn i journalen din. Du har rett til å få en kopi dersom du ønsker dette.

Om journalen inneholder feil eller mangler kan du be om retting eller sletting. Henvend deg da bare til oss. Vi vil svare deg ved første anledning og senest innen 30 dager. Om krav om retting eller sletting av en eller annen grunn likevel skullle avslås, kan du klage til Fylkesmannen.
Du har også rett til å inngi klage til Datatilsynet om alle forhold knyttet til behandling av personopplysningene dine. Om du mener at du har mottatt uforsvarlig helsehjelp, er Fylkesmannen riktig instans for klage.

Cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å gi innhold og annonser et mer personlig preg, for å levere sosiale mediefunksjoner, for å analysere trafikken vår og for å bedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt. Vi deler også informasjon om hvordan du bruker nettstedet vårt, med partnerne våre innen sosiale medier, annonsering og analysearbeid. De kan så kombinere dette med annen informasjon du har gjort tilgjengelig for dem, eller som de har samlet inn gjennom din bruk av tjenestene deres. Om du ønsker å skru av infokapsler på denne og andre sider kan du rett og slett skru av Infokapsler i nettleseren du bruker. Du kan få veiledning til dette i nettleserens hjelpeseksjon.

Ved bruk av nettsidene våre og tilhørende nettjenester, samtykker og aksepterer du at vi samler inn og bruker personopplysninger slik vi har beskrevet dem her.

Sikkerhet

Psykologvirke sine systemer er beskyttet med sikkerhetsmekanismer slik som passord og to-trinns verfisiering. Dette forhindrer misbruk, tap eller endring av persondata som er lagret i systemet vårt.
Psykologvirke kan likevel ikke garantere at misbruk, tap eller endring av data ikke kan skje, men vi gjør alt vi kan for å forhindre dette.

IP adresser

I den grad en IP-adresse kan sies å være en personopplysning, samtykker du til at Psykologvirke kan samle inn IP-adressen din. Formålet er da systemadministrasjon og for å utvikle nettsidene våre. Vi vil vanligvis ikke koble IP-adresse til en brukers personopplysninger.

Kontakt oss

Du har anledning til å be Psykologvirke om innsyn i alle personopplysningene dine samt å få rettet opp data som måtte være feilaktig. Om du ønsker å få slettet personopplysninger, eller har spørsmål til oss, ta kontakt på post@psykologvirke.no

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.