Hva er traumer

Ordet traume betyr skade eller sår. Et psykisk traume kan defineres som et mentalt sår eller skade som skyldes påvirkning utenfra og som plager den berørte i ettertid.

Traumer omfatter enkeltstående tilfeldige traumer, som ved en alvorlig bilulykke eller sykdom. Ved gjentatte traumer, der alvorlige hendelser har skjedd flere ganger over en lengre periode, kalles de komplekse traumer. Eksempler på dette kan være familievold eller ulike former for omsorgssvikt og misbruk.

Du kan finne mer informasjon om de ulike formene for traumer i fanene under. Du kan lese mer om behandling av traumer her.