PRIVAT PSYKOLOG OSLO

EMDR

EMDR behandling ved Psykologvirke
EMDR behandling ved Psykologvirke

Hva er EMDR?

EMDR står for “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”. Dette er en psykoterapeutisk tilnærming, designet for å behandle plager og symptomer forbundet med opplevelse av traumatiske hendelser. Se video.

Her er en liste over symptomer forbundet med posttraumatisk stress.

Hvordan fungerer EMDR?

Overordnet bygger EMDR på en informasjonsprosesseringsmodell. Dette betyr i korte trekk at en antar at del av de terapeutiske effektene, handler om dannelsen av adaptive assosiasjoner mellom informasjonsnettverk i hjernen. Såkalt reprosessering.

Forstyrrelser i hjernes minnenettverk er således sentral i forståelsen av psykologiske plager og symptomer.  

Videre bygger EMDR på elementer fra andre behandlingsformer, som blant annet kognitiv terapi og avslapningsøvelser.

Her kan lese mer inngående om grunnlaget for behandlingsmetoden.

Hva er bilateral stimulering?

I kjernen av behandling med EMDR, er at en aktivt bruker sekvenser av bilateral stimulering: som blinkende lys, lyder eller berøring – samtidig som en fokuserer på den vanskelige opplevelsen som ligger til grunn for symptomene en ønsker hjelp med.

Den bilaterale stimuleringen er med på å innhente informasjon fra hjernen på en slik måte, at naturlige prosesser for bearbeidelse og integrasjon aktiveres.

En typisk behandlingstime med EMDR tar mellom 60-90 minutter.

Behandlingen følger en etablert protokoll, som terapeut og klient sammen tilpasser den enkeltes spesifikke behov. Du kan bli bedre kjent med innholdet i selve protokollen her.

Hva kan en forvente av en vellykket EMDR behandling?

Spesifikt for behandling med EMDR sikter en på å redusere graden av affektive plager, reformulere negative tanker og antagelser om en selv, samt redusere fysiologisk aktivering knyttet til minnene av den eller de vanskelige opplevelsene.

Målet er at det gradvis skal være mulig å forholde seg til disse minnene eller triggerne i hverdagen, uten å bli overveldet.

Dette vil ofte være forbundet med færre symptomer og mindre utstrakt behov for unngåelse – som igjen er med på å øke funksjon og livsutfoldelse.

Hvor lang tid tar traumebehandling ved bruk av EMDR?  

Det er vanskelig å forutsi hvor langvarig en EMDR-behandling vil være. Noen kan komme til å oppleve en lettelse i symptomene etter bare 1-6 ganger, mens for andre tar det lengre tid.

Alternativt kan EMDR kun være en av metodene som din terapeut vil benytte, som en del av et lengre mer eklektisk terapiforløp.

God traumebehandling

God traumebehandling innebærer for øvrig generelt at terapeuten og klienten sammen blir enige om hvilke mål man har for selve behandlingen og hvordan man skal forsøke å oppnå disse målene.

Videre er det viktig at det finnes trygghet i relasjonen og omgivelsene der behandlingen skal utføres.

Brukes EMDR utelukkende i traumebehandling?

EMDR blir også brukt til å hjelpe mennesker med å håndtere angstplager, depresjon, vedvarende sorg samt reaksjoner på fysisk sykdom. Tilstander som er forbundet med sterke følelser og aktivering.

Dersom du tror EMDR kan være noe for deg – kan du bestille en time hos en av våre behandlere som benytter metoden.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.