PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Foredrag om psykedelika

Under er en liste over foredragene vi tilbyr om psykedelika. Foredragene kan tilpasses etter ønske og kombineres for fagdager eller lignende. Vi presenterer først foredragene for helsepersonell, så for også et bredere publikum.

1) Faglig oppdatering for helsepersonell

Standard innføringsseminar for helsepersonell nødvendig for å være oppdatert på feltet, svare kunnskapsbasert når pasienten spør, forstå hovedproblemstillingene og viktige kliniske prosesser:

MDMA-assistert terapi: Historikk, rasjonale, forskningsstatus og presentasjon av videobasert casemateriale (2-3 timer)

Klassiske psykedelika: Historikk, rasjonale, risiko, forskningsstatus og aktuelle problemstillinger (2-3 timer)

Foredragene kan kombineres innenfor en tidsramme på minimum 4 timer, men anbefales som separate halvdagsseminarer eller del av hel fagdag, for ennå mer tid til dybde og dialog.

2) Dypere, smalere og løsere i snippen

Fordypningsforedrag etter innføringssseminar, eller enkeltstående foredrag i mer uformelle settinger. Foredragene gir klinisk relevant kunnskap, men flere har også et mer intellektuelt og underholdende preg. Varighet 45-90 minutter.

Psykedelika og kreativ problemløsning:

Hvordan og hvorfor psykedeliske stoffer har blitt Silicon Valleys nye hjernemedisin. Fra tidlig forskning via Steve Jobs til Nobelprisvinnere: Kan psykedelika-indusert midlertidig økning i nevrodiversitet ha evolusjonær betydning, og hva kan vi lære av dette? Fra mikrodoser til makrodoser.

Historisk bruk av psykedeliske vekster: Vår kulturkrets som historisk anomali?

Mens kulturer verden over i uminnelige tider, fra Mesoamerika til det gamle Hellas, har funnet en plass til psykedelika, har vi forbudt det hele: Fra sakrament og plantemedisin, via djevelens verk, symbol på motkultur, farlig narkotikum, til moderne vestlig legemiddel. 

Åpner hjertet og utvider bevisstheten: Hva kan vi lære av MDMA og psykedelika? 

Hva lærer vi om menneskesinnet av å bevitne prosessene når lukkede hjerter åpnes og innsnevrede sinn utvides? Hvordan kan denne kunnskapen informere vanlig klinisk praksis og hvordan kan den hjelpe oss til å forstå oss selv?

Psykedelika og bærekraft: Fra egoisme til «øko-isme«?

Psykedelika er kjent for å gjenopprette forbindelsen vår til naturen. Extinction rebellion-bevegelsen sprang ut fra en psykedelisk opplevelse og netflix dokumentarserien om psykedelika avslutter pompøst med at hjelp til å utvide sinnene våre kan sikre klodens overlevelse Hvor naivt er det å tenke at psykedelika kan bidra til en grønnere verden?

MDMA-assistert terapi i traumebehandling:

Teori, rasjonale, metodologi, erfaringer og videomateriale: Hvordan relaterer MDMA-assistert terapi seg til eksisterende traumebehandlingsmetoder? Kan MDMA katalysere de helende prosessene man er opptatt av innen ulike behandlingstradisjoner?

Utviklingslinjer for klassiske psykedelika i vestlig psykiatri:

Fra psykoseetterlignende, til nevroplastiske og immunoprotektive stoffer. Fra transcendentale høydepunktsopplevelser til psykolytisk terapi – verktøy for langsom personlighetsintegrasjon. Fra en psykodynamisk forståelsesramme til integrasjon med tredjebølge kognitive atferdsterapier.

Historien til psykedelisk terapi i Norge og Norden

Fra brødrene Schelderup og Gordon Johnson ved Modum Bad, til re- og nytraumatisering i LSD-kjelleren på Fredriksbergs hospital, Danmark. Fra behandlingsoptimisme til skiftende politiske vinder og

Her kan du lese mer om hvordan foredragsholderne våre legger opp foredrag.

Psykedelika, bevissthet og åndelighet: Vitenskapens møter det hellige

Drøftelser av ikke-ordinære bevissthetstilstander indusert av psykedelika: Fra William James og Abraham Maslow, via moderne nevroforskning til akademisk-teologiske drøftelser og østlige visdomstradisjoner. Tradisjonelle kulturer opphøyer endrede bevissthetstilstander, vi ser dem som intoksikasjoner. Teologer klarer ikke skille mystiske opplevelser indusert av psykedelika fra naturlig forekommende åndelige åpenbaringer. Hva skal vi tenke om disse tilstandene?

Ta kontakt med det samme for å få et tilbud om foredrag om psykedelika eller andre tema. Angi gjerne noen aktuelle tidspunkter. Vi tilbyr også bredt sammensatte fagdager, blant annet innen traume- og rusbehandling.

Sjekk også etter oppdateringer om vår online kursvirksomhet her.

Vi hører gjerne fra deg. Kontakt ivar@psykologvirke.no eller bruk kontaktskjema under.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.