Foredrag om psykedelika

Under er en liste over foredragene vi tilbyr om psykedelika. Foredragene kan tilpasses etter ønske og kombineres for fagdager eller lignende.

1) Faglig oppdatering for helsepersonell

Standard innføringsseminar for helsepersonell nødvendig for å være oppdatert på feltet, svare kunnskapsbasert når pasienten spør, forstå hovedproblemstillingene og viktige kliniske prosesser:

MDMA-assistert terapi: Historikk, rasjonale, forskningsstatus og presentasjon av videobasert casemateriale (2-3 timer)

Klassiske psykedelika: Historikk, rasjonale, risiko, forskningsstatus og aktuelle problemstillinger (2-3 timer)

Foredragene kan kombineres innenfor en tidsramme på minimum 4 timer, men anbefales som separate halvdagsseminarer eller del av hel fagdag, for ennå mer tid til dybde og dialog.

2) Dypere, smalere og løsere i snippen

Fordypningsforedrag etter innføringssseminar, eller enkeltstående foredrag i mer uformelle settinger. Foredragene gir klinisk relevant kunnskap, men flere har også et mer intellektuelt og underholdende preg. Varighet 45-90 minutter.

Åpner hjertet og utvider bevisstheten: Hva kan vi lære av MDMA og psykedelika? 

Hva lærer vi om menneskesinnet av å bevitne prosessene når lukkede hjerter åpnes og innsnevrede sinn utvides? Hvordan kan denne kunnskapen informere vanlig klinisk praksis og hvordan kan den hjelpe oss til å forstå oss selv?

MDMA-assistert terapi i traumebehandling:

Teori, rasjonale, metodologi, erfaringer og videomateriale: Hvordan relaterer MDMA-assistert terapi seg til eksisterende traumebehandlingsmetoder? Kan MDMA katalysere de helende prosessene man er opptatt av innen ulike behandlingstradisjoner?

Historisk bruk av psykedeliske planter og sopper: 

Rituell bruk av psykedeliske planter som sakrament og legemiddel: Fra Mesoamerika til det gamle Hellas: Vår kulturkrets som historisk anomali? Mens kulturer verden over, gjennom ulike tider har funnet en plass til psykedelika, har vi forbudt det hele.

Utviklingslinjer for klassiske psykedelika i vestlig psykiatri:

Fra psykoseetterlignende, til nevroplastiske og immunoprotektive stoffer. Fra transcendentale høydepunktsopplevelser til psykolytisk terapi – verktøy for langsom personlighetsintegrasjon. Fra en psykodynamisk forståelsesramme til integrasjon med tredjebølge kognitive atferdsterapier.

Historien til psykedelisk terapi i Norge og Norden

Fra brødrene Schelderup og Gordon Johnson ved Modum Bad, til re- og nytraumatisering i LSD-kjelleren på Fredriksbergs hospital, Danmark. Fra behandlingsoptimisme til skiftende politiske vinder og

Psykedelika og kreativ problemløsning:

Hvordan og hvorfor psykedeliske stoffer har blitt Silicon Valleys nye hjernemedisin. Fra tidlig forskning via Steve Jobs til Nobelprisvinnere: Kan psykedelika-indusert midlertidig økning i nevrodiversitet ha evolusjonær betydning? Eller er dette kapitalismen som sluker psykedelika sitt dypere potensial?

Her kan du lese mer om hvordan foredragsholderne våre legger opp foredrag.

Psykedelika og bærekraft: Fra egoisme til «øko-isme«?

Psykedelika er kjent for å gjenopprette forbindelsen vår til naturen. Extinction rebellion-bevegelsen sprang ut fra en psykedelisk opplevelse. Er det naivt å tenke at psykedelika kan bidra til en grønnere verden?

Psykedelika, bevissthet og åndelighet: Vitenskapens møter det hellige

Drøftelser av ikke-ordinære bevissthetstilstander indusert av psykedelika: Fra William James og Abraham Maslow, via moderne nevroforskning til akademisk-teologiske drøftelser og østlige visdomstradisjoner. Tradisjonelle kulturer opphøyer endrede bevissthetstilstander, vi ser dem som intoksikasjoner. Teologer klarer ikke skille mystiske opplevelser indusert av psykedelika fra naturlig forekommende åndelige åpenbaringer. Hva skal vi tenke om disse tilstandene?

Ta kontakt med det samme for å få et tilbud om foredrag om psykedelika eller andre tema. Angi gjerne noen aktuelle tidspunkter. Vi tilbyr også bredt sammensatte fagdager, blant annet innen traume- og rusbehandling.

Vi hører gjerne fra deg. Kontakt ivar@psykologvirke.no eller bruk kontaktskjema under.