Parterapi ved utroskap tilbys av psykolog i Oslo

Parterapi ved utroskap – kan psykologen hjelpe?

Hva gjør man etter å ha oppdaget utroskap? Hvordan skal man bearbeide det som har skjedd og komme videre? Hvilke reaksjoner er vanlige og hva kan man forvente av parterapi etter utroskap?

AV PSYKOLOGSPESIALIST PIA C. AURSAND

Utroskap er en vanlig årsak til at par oppsøker parterapi. Det å oppdage utroskap når du har følt deg trygg i parforholdet ditt, er uhyre smertefullt og regnes som en krise, for noen også et traume.

For de fleste vil det kjennes ut som om hele livet raser. Man kan ha øyeblikk hvor det føles som om man aldri vil kunne gjenvinne tillit og stole på noen igjen.

Psykologvirke har lang erfaring i å bistå med parterapi etter utroskap. Om du allerede har bestemt deg for å gi det et forsøk kan du enkelt bestille time på to minutter her.

Til deg som har avslørt utroskap

Til deg som nettopp har oppdaget utroskap. Hva nå? Kanskje har du gått lenge og hatt mistanke om utroskap og syntes du har sett tegn på at partneren din holder noe skjult for deg?

Kanskje har du gjentatte ganger tatt dette opp med partneren din og blitt møtt med avvisning og irritasjon? Kanskje har partneren din kalt deg «hysterisk» eller «kontrollerende» fordi du ber om svar og forsikring?

Kanskje tenker du «hva er galt med meg» siden min partner valgte å involvere seg med en annen? Eller kanskje du tenkte at dette forholdet er så trygt og godt at «noe slikt aldri vil skje oss»?

Og så skjedde det likevel og det er umulig å forstå… 

Psykologiske reaksjoner ved utroskap

Når man er i en nær tilknytning til et annet menneske vil en slik hendelse utløse sterke vonde følelser som man kan kalle separasjonsangst.

Dette innebærer frykt og emosjonell smerte på lik linje med et barn som er redd for å miste en omsorgsperson de er avhengige av for overlevelse.

Selv om man er voksen og vet at man vil overleve et eventuelt samlivsbrudd, kan kroppen vår reagere som om vi er i livsfare når tilknytningen til partneren står i fare.

Når vi er i krise orker ikke kroppen være i smerten konstant, derfor vil det kjennes ut som en «bølgende» emosjonell bevegelse. Fra at man er fylt av smerte, stress, sorg og sinne til at det kan gå timer uten at man har tenkt på det.

Så blir man brått fylt av ubehaget igjen.

Det at vi går inn og ut av ubehagelige følelser er et vanlig kjennetegn ved sjokk og kriser, og er kroppens måte å hente seg inn på, fordi det er for slitsomt å være i smerten hele tiden.  

Parterapeuter ved Psykologvirke har særlig kompetanse på følelsesfokusert parterapi og er eksperter i emosjonsfokusert terapi og PACT.

Til den som har vært utro

Til deg som har vært utro: kanskje er du i krise fordi du plutselig innser at du har gjort noe som du trodde var utenkelig? Kanskje har du levd i et dobbeltliv og kan kjenne både lettelse og smerte over at «katta er ute av sekken»?

Det kan være uutholdelig å erkjenne at man har satt hele sitt parforhold og familieliv på spill, gjennom å gi etter for en fristelse eller et begjær.

Noen spør seg selv: er jeg et svakt og umoralsk menneske? Og hvem er jeg som har gått bak ryggen til og såret en jeg er glad i? Kan jeg noen gang tilgis? Hvordan kan man i det hele tatt unnskylde for utroskap?

Skal jeg gå eller bli? Søke brudd eller forsoning?

For noen er det uvisst hva man ønsker. Gå all inn med parterapi etter utroskapen for å redde parforholdet, eller avslutte og gå videre med den man har vært utro med.

Dette kan ta tid å finne ut av og kreve mange samtaler. Slike samtaler kan være vanskelig å ha på tomannshånd uten at det eskalerer til vonde konflikter.

For andre er det helt tydelig at det er parforholdet man ønsker, og man er fylt av anger og skyldfølelse og ønske om forsoning.

Kanskje får du endelig den anerkjennelsen og kjærligheten fra partneren din som du har lengtet etter i lang tid?

Kanskje har dere endelig sex igjen og kjenner lidenskap og begjær som du trodde var borte for alltid? Kanskje føler du deg endelig sett igjen og verdsatt i parforholdet?

Hvorfor er man utro?

Årsakene til utroskap er ulike. I mange tilfeller er utroskap et symptom på at parforholdet man er i, ikke har fungert godt på lenge. Kanskje har paret ikke hatt sex på lang tid, kranglet mye og kjent på en stadig økende avstand. Eller at barna har tatt all plass.

I en slik situasjon vil det noen ganger være mer forståelig for den bedratte parten at den andre har vært utro. Selv om utroskap ikke kan forsvares eller rettferdiggjøres av den grunn.

Den som har vært utro står alltid ansvarlig for sine grenseoverskridende handlinger, også i parforhold som ikke har fungert på lang tid.

Det vil likevel være mulig for mange par å få gode og nære samtaler som gir dem ny innsikt, i kjølvannet av en slik krise.

Hvordan komme videre fra utroskap?

En suksessfaktor i parterapi etter utroskap, er at begge parter ønsker å kjempe for parforholdet. Begge må også ta ansvar for at relasjonen ikke har fått nok pleie og næring over tid.

En annen suksessfaktor er hvorvidt den som har vært utro tar fullt og helt ansvar for sine handlinger, angrer og ber om tilgivelse.

Den som har vært utro må også jobbe for å forsikre partneren om at relasjonen til den andre er avsluttet. Det vil ofte gå lang tid før en forsoning kan skje, og det vil være et arbeid som gjøres kontinuerlig over tid. 

Parterapi ved utroskap hos privat psykolog

Når man har oppdaget utroskap vil mange par ønske parterapi raskt. Det vil da være fornuftig å oppsøke en psykolog som har lang erfaring med parterapi.

Par med hjemmeboende barn kan få tilbud om terapi fra det offentlige, men fordi det ofte er noe ventetid og et mer begrenset tilbud, vil mange oppsøke privat psykolog.

Valget avhenger av økonomi og hvilke ønsker paret har med hensyn til hvor raskt de kan få hjelp, hvor hyppig de kan få timer og hvor mange timer de kan få.  Hos privat psykolog er disse rammene langt mer fleksible.

Forventninger til parterapi etter utroskap

Ved parterapi etter utroskap kan man forvente at begge parter vil bli hørt og forsøkt forstått av terapeuten.

Det innebærer også at man kan få tilbud om samtaler sammen og hver for seg. Slik kan begge parter snakke fritt uten å måtte tilpasse seg den andre reaksjoner.

Veien videre i parterapi hos psykolog

Det vil være klokt å møtes ofte i starten av en parterapiprosess. Både for å knytte en relasjon til psykologen men også for å få støtte og oppfølging gjennom sjokkfasen.

Terapiforskning viser at parterapien er mest effektiv når det ikke går for lang tid mellom timene. Spesielt i starten og spesielt når klientene er i krise. Derfor anbefales minst én time i uka til å begynne med.

Noe av det som blir viktig i starten er å ivareta begge parter og hjelpe dem til å avklare et felles mål. Litt avhengig av hvor paret er når de kommer, kan dette variere.

For noen par vil krisenivået være så høyt at terapeuten må snakke med dem om tiltak for søvn, mat og pauser fra temaet. Hvordan man kan hente seg inn ved hjelp av gode venner og familie. Hvor mye tid man skal være sammen og fra hverandre og grenser for konflikters varighet.

Beskytte barna og dempe krangler

Dersom paret har barn vil det bli et tema hvordan å best ivareta foreldrerollen i krisen. Noen har et godt nettverk som kan avlaste og passe barna en del til de sterkeste følelsene har avtatt noe.

Det forekommer også krenkelser og vold i kjølvannet av utroskap i noen parforhold. Da blir det viktig å legge en sikkerhetsplan som begge kan forplikte seg til, for å unngå at noen blir skadet, krenket eller skremt. 

Hvordan bearbeide utroskap i parterapi?

En avklaringsprosess etter utroskap kan gå i mange runder. Det er ikke en engangsøvelse å beslutte å kjempe for parforholdet eller å gå mot et brudd.

Terapeutens jobb blir å identifisere de såre følelsene som ligger under unnvikelse, raseri og bitterhet og hjelpe partene til å uttrykke tilknytningsbehovene sine.

Den som har vært utro må forvente å gjøre en krevende innsats for å overbevise den andre om at dette ikke skal gjenta seg.

Den andre parten må vanligvis øve seg på å uttrykke sine behov for å bli trygget, heller enn å skjelle på og avhøre den andre med utallige spørsmål om detaljer.

Begge må øve seg på gode strategier for å styrke parforholdet. Der finnes det en mengde tips og råd en god parterapeut kan gi.      

God parterapi kan også ende i samlivsbrudd

Noen parforhold ryker på bakgrunn av utroskap. Man finner ut at veien tilbake er for lang, det er for lite kjærlighet igjen i relasjonen eller den som har vært utro har blitt forelsket og ønsker å utforske den andre relasjonen.

I så fall vil samtaler hos en parterapeut kunne minske skadeeffekten av et brudd, hjelpe paret til å forsone seg med bruddet og utforske årsakene til hvorfor det gikk så galt.

Paret vil kunne gå ut av forholdet med en viss gjensidig respekt. Dette er spesielt viktig der det er barn i bildet og man må samarbeide som foreldre over lang tid fremover. 

Når parterapi etter utroskap redder forholdet

Men mange velger også å fortsette sammen etter en slik krise. Noen par kommer seg faktisk styrket ut av det, selv om vi aldri vil anbefale utroskap som en strategi for å bedre forholdet.

Noen par opplever at de får en ny vår og velger hverandre på nytt på nye og langt bedre premisser enn tidligere. De opplever økt fysisk og emosjonell nærhet, en ny dybde i relasjonen og mer nysgjerrighet overfor hverandre.

De vil også kjenne nye sterke følelser og en ny attraksjon etter å ha kjent på en reell frykt for å miste hverandre.

Etter en vellykket parterapi ved utroskap sa den kvinnelige klienten:

«Når jeg hører hvor vondt han har hatt det i forholdet med meg, så kan jeg nesten forstå at han var utro. Han fortalte jo om lengslene sine og jeg har bare ikke vært til stede i dette forholdet».

Han sa: «Det var jo bare deg jeg ville ha hele tiden, også når jeg var sammen med hun andre. Det hun sa betydde så lite sammenlignet med når det kommer fra deg. For det er du som er dama livet mitt». 

Online parterapi på nett eller hos psykolog i Oslo sentrum

Psykologvirke tilbyr parterapi etter utroskap og en rekke andre problemstillinger for par som på ulike måter ønsker å styrke forholdet sitt.

Psykologvirke tilbyr også enkel og trygg online videoterapi via nett for par som bor langt unna Oslo eller par som ikke kan bevege seg ut av ulike grunner.

Velkommen til Psykologvirke for en uforpliktende terapisamtale, vi skal gjør vårt beste for å være til hjelp!