Psykolog og parterapeut om krangling i parforholdet - når oppsøke parterapi?

Krangling i parforholdet – fra selvhjelp til parterapi

Krangler du mye med kjæresten din? Her kan du lære mer om krangling i parforholdet, slik at du og din partner kan klare å håndtere krangling i forholdet på en ny måte. Vi vil også hjelpe deg å vurdere behovet for parterapi og hvordan parterapi ved krangling i parforholdet vil kunne bidra til å hjelpe dere som krangler for mye.

Om du allerede har bestemt deg for å gi parterapi et forsøk kan du enkelt bestille time online her:

Velg psykolog og bestill

Krangling i parforholdet – konstruktivt eller destruktivt?

Krangling i de fleste parforhold, det være seg kjæresteforhold, samboerskap eller ekteskap er normalt og ikke nødvendigvis et tegn på at noe er fundamentalt galt og at man bør oppsøke psykologhjelp.

Faktisk viser forskning at krangling i parforhold også kjennetegner par som lever gode samliv livet ut. Les mer om dette videre i artikkelen eller hør en av parterapeutene våre snakke om krangler i parforholdet i podcasten familieliv.

Dimitij Samoilow leder et sterkt fagmiljø innen par- og familieterapi ved Psykologvirke

Forsøk å se konflikter og krangling i samlivet som viktige og nødvendige hendelser i forholdet. Det er situasjoner med potensiale for mye læring og vekst. Alle par trenger å gå gjennom konflikter.

Konstruktive konflikter og krangler som blir godt håndtert og reparert kan nemlig være en kilde til utvikling i samlivet. Tiknytningen kan bli dypere og kjærligheten intensiveres.

Det å si unnskyld til hverandre og ta ansvar for hver sine bidrag til en konflikt er avgjørende. Det kan føre til ny respekt og nærhet. Og det kan gi økt forståelse og empati for partneren – og seg selv.

Konflikter som blir godt håndtert kan faktisk føre til at man blir en bedre utgave av seg selv. Takket være at partneren påpeker sider ved en selv som kan være problematiske – i hvert fall innenfor konteksten av parforholdet.

Det er utrolig irriterende til tider – og det er lett å gå i forsvar.

Men enhver som velger å inngå i et forhold er tjent med å etterstrebe en lærende, fremfor defensiv holdning til krangel og konflikter.

Det kan også være hjelpsomt å forstå hvordan situasjonsbetingede, fremfor personlige forhold virker inn på krangling i forholdet:

Hvorfor så mye krangling i forholdet?

Det er vondt når krangling mørklegger noen av de fineste stundene i livet. For paradoksalt nok er det ofte rundt de store livshendelsene at presset også er størst.

Som for eksempel krangel ved oppussing og flytting, krangling under graviditet, etter fødsel, i småbarnsperioden, krangling ved sykdom og tap eller paradoksalt nok, krangling før bryllup. 

Mange par går dessverre også fra hverandre på grunn av krangling etter de har fått baby. Det å få barn er en stor påkjenning på parforholdet. Også selv om barnet er ønsket og også gir mye glede.

Dette handler om at samspillet i parforholdet endrer seg drastisk. Plutselig kan man ikke lenger følge egne ønsker men må forholde seg til barnets stadige behov og krav.

Ikke alle par klarer å tilpasse seg den nye situasjonen.

Mange par oppsøker derfor parterapi i spedbarnsperioden. De får hjelp til styrke parforholdet gjennom å forstå det som skjer på hverandres innside. Og de lærer å forhandle seg frem til gode avtaler der begge gir og tar. 

Parterapi for å unngå eller håndtere krangling?

Når par unngår konflikter kan det bety at viktig temaer de er uenige om, ikke blir belyst og diskutert. Dette kan skade relasjonen på sikt.

Det kan oppstå en usynlig vegg mellom partene.

Vedvarende avstand kan føre til parallelle liv der man mister den emosjonelle nærheten i relasjonen. 

Noen ganger kan slike ulmende uenigheter komme frem i perioder hvor man er mye sammen. Det borger for krangling i jula eller ferier.

Uløste konflikter kan også komme til overflaten når man drikker alkohol. I forbindelse med alkoholinntak er risikoen høy for at det blir ukontrollert krangling og sterke følelser.

Andre ganger kommer uenigheter indirekte til uttrykk gjennom passiv aggressivitet. Små stikk man selv knapt vedkjenner seg at man sender ut.

Konfliktskyhet kan eskalere krangling

Å overvinne konfliktskyhet innebærer å lære å ta opp uenigheter på en sunn og konstruktiv måte. For noen par kan dette være en aktuell problemstilling i parterapi ved krangling i forholdet.

Om en part er konfliktsky kan det paradoksalt øke konfliktnivået.

Det kan kjennes tryggere å ta opp såre temaer med en parterapeut til stede som sikrer at begge kommer til orde og hjelper til med å sette ord på vonde følelser. 

Ofte er man redd for å åpne opp på egen hånd. Kanskje blir vondt verre. Ofte oppfattes en slik unnvikelse som mangel på interesse. Men det kan altså bero på det motsatte.

Forholdet til partneren er for viktig til å risikere noe.

Innimellom så viktig at bare opptakten til en krangel kan føre til en slags stille overveldelse hos en av partene. Selv om det egentlig er uttrykk for underliggende sterke følelser, fremstår det som likegyldighet.

Til mer overveldet den ene er, på en stille måte, til mer pågående kan den andre bli. Slik fanges forholdet i en nedadgående spiral. Ofte trengs parterapi hos psykolog for å bryte slike mønstre.

Men man kan også klare å komme videre på egen hånd dersom man starter med å være oppriktig nysgjerrig på prosessen i kranglingen – altså hva som skjer inne i den andre, inne i deg selv og mellom dere.

Spør aktivt hvordan partneren din har det på innsiden. Noen ganger er det ikke slik at partneren ikke vil, men rett og slett ikke kan relatere seg til deg. Da må den trusselen vedkommende opplever, ofte fra den andres intensitet, dempes.

Parterapeuter er godt kjent med slik dynamikk og samlivsterapi vil kunne hjelpe dere videre. Du kan lese mer om våre former for parterapi, emosjonsfokusert terapi og ISTDP som vi tilbyr hos oss i Psykologvirke.

Les mer og bestill time

Psykologvirke har flere av landets beste parterapeuter i staben og vi tilbyr også parterapi online fra hele landet. Det fungerer oftest like bra. Man finner som regel ut allerede etter første time om parterapi er noe for dere.

Krangling kun med kjæresten, samboeren eller i ekteskapet?  

En annen god grunn til å oppsøke parterapi er når man som kjærester eller samboere krangler mye over tid, foran barna og/eller når kranglene blir høylytte og stadig eskalerer til aggressive utbrudd.

Slik krangling blir man sliten av og det kan tære på forholdet og familien. 

Det er få relasjoner som er så eksponert for gjentakende konflikter som parforhold. Ofte hører vi psykologer følgende i parterapi:

«Jeg blir aldri så sint eller oppgitt på noen andre enn partneren min. Jeg er aldri rasende på kolleger eller venner. Det må bety at jeg ikke har et aggresjonsproblem, problemet er derimot partneren min». 

Dette er som oftest en feilslutning. 

Grunnen til at vi blir så rasende eller frustrerte på partneren vår, handler ikke nødvendigvis om at partneren vår er så urimelig.

Det handler fremfor alt om at vi er tilknyttet partneren vår på en måte som trigger de aller sterkeste følelsene i oss. 

Hvorfor så mye sinne og krangling i samlivet?

Når vi går inn i et parforhold og hengir oss til partneren, vil tilknytningssystemet vårt bli aktivert.

Spesielt når vi har vært sammen en stund og har etablert et liv sammen der vi har mye å miste ved et brudd.

Parforholdet blir en plattform i livet vårt. En emosjonell grunnmur som danner grunnlaget for resten av vår tilværelse. 

Når denne grunnmuren vakler blir vi utrygge. Det kan kjennes ut som om vi er i livsfare når tilknytningen trues. 

Dette gjelder vanligvis ikke for andre mer perifere relasjoner i livet vårt. Vi blir derfor heller ikke så opprørte når det oppstår uenighet med for eksempel en kollega. 

Trusselen om tapet av relasjonen er ikke noe partene nødvendigvis er bevisste på. Derfor kan den sterke reaksjonen bli uforståelig for oss selv og for partneren. 

For eksempel kan det være helt uforståelig at vi blir rasende fordi skoene står midt i gangen. Eller fordi melka ikke er satt inn i kjøleskapet.

Det handler selvfølgelig ikke om sko og ihvertfall ikke om melk.

Men om hvorvidt man er alene eller sammen. Om man tas inn på den andres radar eller ikke. Om man kan lene seg litt eller må være på tå hev.

Når tilknytningen kjennes utrygg vil små hverdagslige uenigheter tolkes av hjernen som “bevis” på avvisning eller at partneren ikke er på lag.

Det er dette kroppen reagerer på, altså frykten for at partneren ikke er der for oss.

Da vil vi kjenne et sterkt kroppslig ubehag som vi reagerer på med å for eksempel angripe partneren vår, eller trekke oss unna.   

Les mer om psykologene våre og bestill

Krangling i forholdet – typiske mønstre 

Det typiske er at konfliktene begynner å gjenta seg i samme mønster. Altså at partene reagerer på samme måte hver gang de opplever uenighet, uavhengig av hva som utløste kranglingen.

Noen ganger utløses krangling av husarbeid, økonomi eller penger. Andre ganger av at man er uenig om ferieplaner eller hvor lenge man skal være hos svigerforeldre i jula. Krangling blir det åkkesom.

Uansett hva som er årsaken til konflikt går partene i sine vante posisjoner. Enten flukt og unnvikelse, eller i angrep og pågåenhet. 

Unnvikelse kan komme i form av å skifte tema, snu seg vekk eller begynne med husarbeid. Men også ved å se på telefonen, bli taus eller «jatte med» og la partnerens ord gå inn det ene øret, og ut det andre. 

Angrep kan komme i form av å kritisere, mase og klage. I noen tilfeller kan det eskalere til aggressiv, krenkende og skremmende atferd. 

Krangler som eskalerer til vold

Noen ganger vil også den som unnviker plutselig skifte til angrep, etter å ha følt seg presset opp i et hjørne uten utvei. 

Da vil reaksjonen på konflikten kunne gi paret et nytt problem som må løses; nemlig psykisk og fysisk vold. 

Vold forekommer i noen parforhold som en reaksjon på uenighet og oppstår i affekt. Kanskje i form av en trussel, et dytt eller at en mobiltelefon kastes i veggen. 

Vold som preger parforholdet

I andre parforhold så gjennomsyrer volden hele samspillet. Det er en utpreget maktubalanse hvor den ene parten er konstant redd for å utløse den andres sinne. 

Dette er en alvorlig situasjon å være i, hvor man ikke kan ha det fritt og godt.

Vold kjennetegnes ved at et menneske bruker makt, trusler eller skremmende atferd for å få den andre til å gjøre noe den ikke vil. Eller la være å gjøre noe den vil. 

Vold er skadelig for mennesker. Det kan medføre alvorlig fysisk skade og fører til redusert psykisk helse, nedsatt livskvalitet og traumer.

Det gjelder både de som er direkte utsatt for volden, og de som er vitne til vold i familien. 

I familier må vi påregne at barna blir ekstremt redde når de voksne mister kontrollen over seg selv i sinne. Spesielt ved hyppige høylytte krangler foran barna. 

Å jobbe med vold i terapi

Dersom du har et voldsproblem som du ønsker å jobbe med finnes det gode muligheter.

Alternativ til Vold er en stiftelse med kontorer rundt om i Norge som jobber terapeutisk for å hjelpe folk å stoppe med fysisk og psykisk vold. Der vil du møte terapeuter som er eksperter på dette.

Når en person har et voldsproblem vil vi anbefale individualterapi for å stoppe volden. Det må lages en sikkerhetsplan, gjerne i samråd med partner, for å sikre situasjonen for partner og barn. 

Ved alvorlig vold er politi, barnevern og krisesenter viktige hjelpere å støtte seg til. 

Dersom du er i tvil om du har et voldsproblem anbefaler vi å snakke med en psykolog om dette. Du og partneren din kan da også få komme til en time hver for dere. 

Av og til kan man snakke friere sammen da.

Parterapi ved krangling med ukontrollert sinne

Den vanligste formen for angrep i parkonflikter er imidlertid ikke vold. Men at man uttrykker sin fortvilelse gjennom kritiske ord, tårer og sterke følelser.

Vanlig parterapi er et godt og klokt valg når du kjenner at sinnet koker over og du mister kontrollen over deg selv. 

En viktig prosess i parterapi er å øve seg på å sette ord på underliggende følelser og behov i stedet for å gå i angrep.

For noen er sinne en såkalt defensiv affekt – som skjuler andre, mer såre følelser. For andre er det omvendt. Sinne skjules av såre følelser.

Det kan være nødvendig for paret å lage en avtale om “time-out”, at paret tar en pause fra konflikten og går fra hverandre en stund for å roe seg ned. 

Det er viktig at paret gjør en avtale om at de skal ta tak i problemet igjen. Ellers kan et forslag om timeout i kampens hete oppleves som et avvisende maktmiddel.

Det kan lønne seg å gjøre dette sammen med en terapeut for å få trening i å uttrykke seg mer konstruktivt.

Målet er ikke å unngå konflikter men å lære seg å krangle på en måte som ikke skremmer eller krenker partner eller omgivelsene.  

Mange oppsøker også individual terapi hos psykolog for å få hjelp med et sinneproblem.

Da vil terapien ofte gå ut på å bli kjent med de underliggende såre følelsene som utløser sinne og øve på å anerkjenne og uttrykke disse.

Målet for terapien vil også da være å uttrykke sinne på en måte som ikke krenker eller skremmer andre.  

Enkel online booking av parterapi

Parterapi ved krangling: Psykologisk angrep og unnvikelse 

Angrep og pågåenhet er ofte en reaksjon på at man kjenner seg alene og forlatt, spesielt når partneren svarer med taushet eller går unna. 

Partneren som unnviker kan føle seg mislykket, dum og lite verdt når kritikken kommer bombarderende. 

Når konflikten er på sitt verste vil begge parter føle på håpløshet og motløshet. De vil kjenne at ingen av dem strekker til eller oppnår kontakt med den andre.

Mønsteret kan gå ut over begges selvfølelse. Ofte er det vanskelig å se hvor hardt denne dynamikken også rammer den andre. 

Da kjennes det ut som om tilknytningen er tynnslitt, avstanden enorm og at man er motstandere i stedet for lagspillere. Grunnen til at ubehaget blir så sterkt er nettopp fordi partneren betyr så enormt mye for oss. 

Alt vi ønsker i hele verden er å bli tatt imot, bli møtt med forståelse og støtte, og få en bekreftelse på at partneren fremdeles elsker oss. 

For partneren er et av de aller viktigste menneskene i vårt liv, den vi aller mest lengter etter å bli sett og anerkjent av.  

Hvordan håndtere krangling – to hovedstrategier for å slutte med destruktiv krangling i parterapi

Det å tåle konflikter i parforhold handler om to hovedstrategier. Den ene går ut på å trene på å krangle på en trygg og ikke-krenkende måte og reparere i etterkant. 

Det kan handle om sinnemestring, bevisstgjøring på å snakke roligere, uttrykke behov i stedet for kritikk og trene på å si unnskyld og reparere raskere etter konflikt. 

Den andre strategien handler om å styrke tilknytningen og bygge opp en buffer, som gjør at parforholdet tåler en konflikt.

Dette kan handle om regelmessig fysisk kontakt som lange klemmer, kyss og sex. 

Eller daglige uttrykk for takknemlighet og beundring, tid på å pleie parforholdet. For eksempel gjennom å date, finne gode serier å se sammen og overraske hverandre med god mat og hygge. 

Begge disse strategiene er viktige ingredienser i parterapi hos psykolog.

Enkel online booking

Konflikt som kilde til vekst i samlivsterapi

Det å jobbe med konflikthåndtering i parterapi vil ofte dreie seg om å finne de underliggende såre punktene partene blir truffet på under konflikt, og gi uttrykk for disse. 

Sårene kan av og til handle om andre tilknytningssår fra tidligere i livet. Jo flere tilknytningssår man har med seg i bagasjen inn i et forhold, desto fortere og oftere kan man bli trigget. 

Det å bli bevisst triggere kan bremse emosjonene våre, slik at vi får bedre kontroll over hvordan de kommer til uttrykk. 

Et par hadde følgende opplevelse i terapi. Hun opplevde som barn  at foreldrene ble skilt etter mange år med krangling.

Som barn fikk hun ikke se at foreldrene ble venner igjen og reparerte, tvert imot førte konfliktene til brudd og kranglingen fortsatt om samvær og avtaler om henne og søsknene. 

Da hun og partneren kom i terapi reagerte hun med unnvikelse på selv de mest hverdagslige uenigheter og gjorde alt for å unngå krangling.

Gjennom parterapi ble partneren hennes klar over hvor redd hun ble av uenigheter, fordi hun ikke hadde erfart at de kan løses ute å gå fra hverandre. 

Partneren hennes lærte seg derfor å gå mer varsomt frem og gi henne tid og trygghet til å tåle kritikk og endringsforslag.

Hun lærte seg å si ifra når hun følte seg utrygg og be om en bekreftelse på at uenigheten ikke vil føre til brudd.

Da terapien ble avsluttet sa hun at hun hadde lært seg å akseptere sine egne følelser bedre og at hun var blitt god på reparasjon etter konflikt, noe hun ikke ante gikk an.

Hun opplevde å ha blitt en bedre utgave av seg selv, en som ikke gjentok de samme feilene som foreldrene hennes hadde gjort.  

Noen personer blir mer klar over egne traumer gjennom parterapi og blir motivert til å jobbe individuelt med egne sår. Også her har psykologene i Psykologvirke spesialistkompetanse. 

Slik kan det å ta tak i konflikter i parforholdet bli en kilde til en dypere personlig frigjøring. 

Forventninger til parterapi hos psykolog

I parterapi kan paret forvente at begge parter blir hørt og forsøkt forstått av psykologen. 

Parterapien vil ofte starte med en felles samtale der man enes om og avklarer hva som er målet med parets prosjekt. 

Deretter kan partene også komme til samtaler hver for seg slik at de får anledning til å snakke mer fritt. 

I felles samtaler blir det viktig at parterapeuten får se noe av konfliktene som utspiller seg og samtidig hjelper paret å senke tempoet og uttrykke de underliggende følelsene og behovene. 

Når parterapi mot krangling hjelper

Resultatet blir ofte at partene får en ny forståelse av seg selv og får tilgang til forståelse og omsorg for partneren. 

Når tilknytningen styrkes vil parforholdet kjennes tryggere og paret kan gå i gang med å pakke ut og drøfte problemer som de har unngått eller hatt destruktive krangler om. 

Det er ikke noe mål å få løst all krangling i parforholdet, et samliv handler i stor grad om å leve med at det er visse temaer man alltid vil være uenige om. 

Gjennom daglig pleie av relasjonen, roligere konflikter og god reparasjon kan samlivet fungere godt og igjen bli en kilde til trygghet og nærhet. 

Og ikke minst en arena for personlig utvikling. 

Vanskelig å oppsøke parterapi?

Stygg krangling i parforholdet være forbundet med mye skam og skyldfølelse, som gjør det vanskeligere å oppsøke hjelp. 

Husk at vi er erfarne psykologer og parterapeuter som har drevet parterapi ved krangling i forholdet og alle mulige andre tenkelige problemstillinger i en årrekke.

Vi har sett det meste før. Stygge krangler er ikke så uvanlig i parforhold. Vi vet hvor menneskelig det er å miste besinnelsen og si og gjøre ting man angrer på i etterkant.

Hos oss vil du bli møtt med aksept og forståelse, ikke fordømmelse. Det kan gå en kule varmt i de fleste gode hjem.

 Les om psykologene og bestill

Når bør man oppsøke parterapi ved krangling?

Om kranglene foregår nesten hele tiden, er høylytte, destruktive og stygge, ved krangling foran barna eller der kranglingen er veldig tærende, er det klart man kan trenge hjelp. 

Andre ganger er det mindre opplagt. Er egentlig problemene så store at det er nødvendig å oppsøke parterapi? 

Her kan paret også ha ulike oppfatninger. Vår erfaring er at mange har for høy terskel for å oppsøke parterapi og kommer i seneste laget.

Man trenger ikke ha et dårlig forhold for å gå i parterapi. Det handler også om å forbedre et forhold som man stort sett trives i. 

Der er vanskelig å finne ut av alt på egen hånd.

Kunsten å leve sammen med kjæresten

De fleste bruker mye tid og penger på utdanning og kurs for å mestre jobben.

Oppgavene som møter oss på jobb er som regel  ikke i nærheten av så komplekse som det å klare å leve sammen i noenlunde fordragelighet over tid.

Et godt samliv over tid kommer ikke av seg selv og det å søke parterapi ved krangling i forholdet står det dyp respekt av. Det bør regnes som en klok og sunn avgjørelse, ikke et nederlag. 

Om bare èn av dere ønsker å gå i parterapi ved krangling i parforholdet er det en problemstilling vi er vant til å håndtere. I første time kan vi se om vi finner grunnlag for en felles prosess eller ikke. 

Noen kommer også alene til første time i et forsøk på å kickstarte prosessen.

Det er rasjonelt å gi det et forsøk. Om parterapi kan være til hjelp for deg og kjæresten din er det bare en måte å finne ut av på. 

Les om psykologene og bestill time

Parterapi ved krangling i forholdet online

Vi tar imot par i alle livsfaser med alle problemstillinger. Parterapeutene våre har lang erfaring og videreutdannelse. De underviser i parterapi nasjonalt og internasjonalt, er fagbokforfattere og tilbyr høyt kvalifisert hjelp både for krangling i parforholdet og andre problemstillinger.

Psykologvirke tilbyr nå også enkel og trygg videoterapi, med samtaler via sikker videoløsning. Dette er for par som bor langt unna Oslo eller par som ikke kan bevege seg ut av ulike grunner. 

Vi har god erfaring med å tilby parterapi på nett og anbefaler å gi det et forsøk om personlig oppmøte er vanskelig. 

Vi skal gjør vårt beste for å være til hjelp. Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap. 

Velg psykolog og bestill time her