Usikkerhet i parforholdet

Tegn på et dårlig forhold – skal jeg bli eller gå?

TEKST: KRISTIN HARALDSDÒTTIR ASPELUND, PSYKOLOGSPESIALIST OG PARTERAPEUT

Grunnene kan være mange til at et forhold skranter. 

Uansett årsak for et skrantende forhold vil enhver relasjon preges av måten vi forholder oss til egne og den andres følelser og behov på. Forholdet vil også preges av i hvilken grad vi får partneren vår til å kjenne seg betydningsfull. 

Måten vi håndterer følelser på er individuell og godt innarbeidet. Selv om det er et underliggende felles behov for kontakt og trygghet i et parforhold, så vil uttrykket dette tar være ulikt hos den enkelte. 

Som resultat kan vi havne i dynamikker som gjør at vi får det motsatte av det vi trenger – vi ender med usikkerhet fremfor trygghet.

Denne teksten vil ta for seg noen slike samspill og vanlige tegn som kan vise seg når usikkerhet i forholdet oppstår:

Dette gjennomgår vi i blogginnlegget: 

 • Forholdet som et identetsskapende speil
 • Egenskaper man faller for – en tosidig mynt
 • Når brudd i tilknytning skaper tilknytningsatferd
 • Tegn på et dårlig og usunt forhold
 • Hvordan økt følelsestrykk og angstnivå virker inn på forholdet

Hos Psykologvirke har vi samlet noen av Norges ledende par-terapeuter. Du kan lese mer om parterapi hos oss her. Allerede bestemte dere for å prøve parterapi? Da kan dere enkelt bestille parterapi her.

Usikkerhet i forholdet

Forholdet som et identitetskapende speil

Et godt forhold er på mange måter et identitetsskapende speil. Da har du gjerne den indre opplevelsen av at «sammen med deg er det en god følelse å være meg«.

Det å kjenne seg som en omsorgsfull, humoristisk og engasjert person får først en betydning når vi har relasjoner å leve disse sidene ut i. Den trygge relasjonen skaper rom for å føle seg fri og å utvikle sider av seg selv.

Eksempelvis kan jeg kjenne meg interessant når noen er lyttende tilstede og responderer med nysgjerrighet på det jeg har å komme med. Jeg kan kjenne meg morsom når noen ler av meg. Jeg kan kjenne meg omsorgsfull når noen viser takknemlighet og glede over det jeg tilbyr.

Når den du har valgt som din nærmeste i mindre grad er en kilde til sunn selvbekreftelse får vi andre opplevelser. Da kan det å være i kontakt gi en opplevelse av å både miste seg selv og den trygge tilknytningen. 

Vi har behov for andre både for å utvikle og bekrefte sider ved oss selv. Usikkerhet på forholdet kan med andre ord handle om å miste en type oppmerksomhet som understøtter en god selvfølelse. 

Egenskaper man faller for – en tosidig mynt 

I mange tilfeller kan egenskapene man falt for hos hverandre også anses som en tosidig mynt. Medaljens bakside kan fortone seg som en pine, en allergisk reaksjon i hjerte og sjel. 

Den tålmodige partneren, så lyttende og god til alt du hadde å komme med, er forvandlet til den kjedsommelige samtalepartner uten egne meninger. 

Den energiske kjæresten med optimisme og stå-på-vilje, fremstår nå som en stressende duracellkanin som aldri kan slappe av, eller la deg slappe av. 

Den trygge kjæresten, som alltid hadde tid og en god armkrok å krype inn i, ser nå ut til å ha grodd fast i sofaen uten samme trang til opplevelseslyst som du. 

Den ambisiøse partneren, som du kunne drømme med i tospann, bruker nå all sin tid og kapasitet på egne prosjekter. 

Det som en gang kjentes ut som kjæresten din, føles nå mer som et familiemedlem enn en du får lyst til å ligge med. Da kan forholdet oppleves som dårlig.

I bunn og grunn handler det om opplevelsen av å miste en felles forbindelse i det å beundre hverandre, ha sammenfallende ønsker for samlivet, kjenne seg betydningsfull eller ha en emosjonell funksjon for hverandre. Når usikkerheten er i førersetet, er det som om et vi har blitt erstattet med et deg og et meg. Vi er sammen, men psykisk alene.

Når brudd i tilknytningen skaper tilknytningsatferd

Når man på ulike måter begynner å tvile på egen eller partnerens betydning eller funksjon, vil usikkerhet på forholdet ganske sikkert oppstå. Det har oppstått et brudd i tilknytningen til hverandre.

Hva kjennetegner et brudd i tilknytningen? 

I emosjonsfokusert parterapi er brudd i tilknytningen oppsummert som de «hellige tre». Dette er kjennetegnet ved at du ikke lenger opplever partneren din som:

 • tilgjengelig for deg
 • responsiv på dine tanker, følelser, interesser og behov
 • eller følelsesmessig engasjert i det du har å komme med. 

Opplevelsen av brudd i tilknytningen gjør noe med oss. Tapet av kontakt gjør at vi i første omgang forsøker å få det tapte tilbake. Derfor vil det i kjølvannet av tilknytningsbrudd oppstå det vi kan kalle tilknytningsatferd. Dette er måter å handle på eller være på som tar sikte på å gjenopprette kontakt eller trygghet. 

Dette vil se ulikt ut for hver enkelt av oss. Det kan være at vi på ulike måter blir mer pågående, men vi kan også bli mer unnvikende. Vi kan begynne å forsvare oss, angripe eller unnvike, mens våre innerste savn i mange tilfeller forblir ensomme. 

Å rope ut “Du er jo aldri hjemme, du blåser fullstendig i meg!” er, som et eksempel, en ganske annen beskjed enn å si “Du betyr så mye for meg, jeg savner tid med deg”. 

Plutselig kan vi befinne oss i en selvforsterkende spiral, hvor måten vår å uttrykke (eller unnlate å uttrykke) følelser og tilknytningsbehov på forsterker problemet.

Tegn på et dårlig og usunt forhold 

Et dårlig forhold kan favne bredt. Fra mildt ubehag til voldsom smerte. Enkelt sagt er et forhold dårlig når man store deler av tiden ikke har det bra med seg selv og man kan knytte dette til forholdet man er i. 

Det kan handle om at forholdet ikke lenger utgjør en sunn kilde til selvdefinisjon eller et sted hvor du kjenner deg trygg, engasjert, ønsket eller akseptert. 

Hvis du store deler av tiden kjenner på disse opplevelsene som vi lister opp her, så er dette i seg selv tegn på at relasjonen deres kan trenge en endring:

 • går med en overveldende uro på innsiden 
 • kjenner deg fanget og kvalt
 • er ensom og trist selv når dere er sammen
 • skammer deg uforholdsmessig mye
 • føler forakt og avsky i retning partneren
 • har et stadig tilbakevendende sinne eller kjenner deg mindre verdifull sammen med partneren din enn med andre

Hvordan økt følelsestrykk og angstnivå virker inn på forholdet

Opplevelser av brudd i tilknytningen aktiverer sterke følelser som ofte kan ofte sette seg som stress og angst i kroppen. 

Dette kan gjøre prosessen vedrørende om du skal bli eller gå vanskeligere. Dette fordi en høy angstaktivering gjør det vanskelig å få tilgang til følelser som kan hjelpe deg med å finne ut av hvilke behov og handlingsmuligheter du har.

Hjernen vår er skrudd sammen på en slik måte at vi har vansker med å tenke fleksibelt og flersidig, eller være empatiske og åpne når vi samtidig er overmannet av stress/angst/frykt.

Vi tenderer til å tolke svart-hvitt, gjerne i overenstemmelse med egen frykt. I mangel på betryggende signaler fra partneren vår kan frykten bli sterkere enn virkeligheten, og etterhvert utgjøre vår virkelighetsoppfatning

Hjernen tar en kortslutning og finner forklaringer som stemmer overens med den overveldende opplevelsen av angst, fangenskap eller ensomhet på innsiden. Eksempler på slike forklaringer kan være: 

Hun kan umulig tiltrekkes av meg, hun tar jo aldri på meg”, “Det steinansiktet der mangler totalt empati”, “Han tar ikke initiativ til å være sammen, jeg betyr null for ham”, “Jeg bombarderes med spørsmål, for en kontrollerende person”.

Vi ser i eksemplene at hjernen setter automatisk likhetstegn mellom triggeren for vår usikkerhet (for eksempel: et apatisk, stilltiende ansikt) og vår egen fortolkning av triggeren (for eksempel: det uttrykksløse ansiktet er et bevis på at jeg er som luft for ham/henne).

Med slike sterke overbevisninger er det vanskelig å åpent sjekke ut hva som egentlig foregår på innsiden hos partneren, eller selv gi uttrykk for savn og behov fra et sårbart sted. 

For mange er det lettere å forbli tause, kommunisere indirekte eller skrike ut det man ser av tilkortkommenheter.

Partneren kan da stå i fare for å forsvare påstander og tolkning, angripe tilbake, trekke seg unna eller forbli i frystilstand. Avstanden økes og forholdet beveger seg sakte men sikkert mot stupet. 

Hva kan du selv gjøre?

Det du bør gjøre, om dette ikke allerede er gjort, er å involvere partneren din i usikkerheten du kjenner på. Ikke sjelden kommer par i terapi, hvor den ene har gått med en usikkerhet i lang tid, uten å involvere partneren sin. 

Dessverre kan det ha gått så langt at avgjørelsen allerede følelsesmessig er tatt uten at den andre har hatt mulighet til å forstå og imøtekomme behov, der det kanskje ville vært håp på et tidligere tidspunkt. 

Andre ganger kommer par hvor den ene eller begge, over tid og i desperasjon, har forsøkt å gi uttrykk for sine ønsker og behov, uten å klare å komme nærmere hverandre. 

Om dere vurderer parterapi, så kan dere lese vår artikkel om 9 tegn på at parterapi kan være lurt.

Vi har samlet et knippe av norges fremste par-terapeuter. Om dere ønsker kan dere lese mer om parterapi hos oss her.

Parterapeutene våre er utdannet i emosjonsfokusert parterapi. Om du eller dere er nysgjerrige kan dere lese mer om metoden her.

For de som allerede ønsker å bestille en time hos oss kan dere bestille time her.