Symptomer på depresjon

Symptomer på depresjon, årsaker og hjelp.

Lurer du på om du eller noen du kjenner har symptomer på depresjon? Merker du deg at du har mindre energi; mindre glede i hverdagen og at møter med venner og familie gir deg lite? 

Disse endringene kan være symptomer på depresjon.

Denne artikkelen tar for seg symptomer på depresjon, hvilke årsaker som ofte ligger til grunn for symptomer og hva som kan hjelpe for depresjon.

 • Tegn på depresjon 
 • Fysiske symptomer på depresjon 
 • Årsaker 
 • Hjelp for symptomer 
 • Hvorfor oppstår symptomer på depresjon 

Psykologvirke tilbyr behandling av depresjon hos privat psykolog i Oslo sentrum. Psykologene ved Psykologvirke er spesialiserte på ulike behandlingsmodeller for depresjon. Les mer om psykologene våre og bestill time her.

Tegn på depresjon

Det finnes flere ulike måter å være deprimert på. Du kan kjenne deg igjen i en eller flere av symptomene som er i listen her. Og noen kan du ikke kjenne deg igjen i. Depresjon kan derfor se helt forskjellig ut fra person til person. Kjenner du igjen noen av symptomene og at du har hatt dem over noe tid, så kan det peke mot at du har en episode med depresjon.

 • Du kjenner at du er mye trist og nedfor, at du tar lett til tårene og føler deg fortvilet. 
 • Tårer oppleves ikke som forløsende, den kan virke betydningsløs og du tenker gjerne kritisk om deg selv. 
 • Du kan også kjenne fravær av tristhet. Du kan kjenne deg flat og avkoplet.  
 • Du kan også kjenne deg lett irritabel.
 • Vi kan ha dårlig samvittighet og skyldfølelse. Du kjenner deg verdiløs.
 • Du kan også merke at du blir mer sliten. Du merker det er vanskelig å gi uttrykk for egne behov i møte med andre, du gir lett opp og kjenner deg hjelpeløs i møte med omverdenens krav.
 • Det kan bli vanskeligere å konsentrere seg. Du faller lettere ut av samtaler og du husker dårligere.
 • En del av tankeinnholdet ditt kan stille spørsmål med meningen med livet, om det har verdi og du kan i ytterste konsekvens ha tanker om å like gjerne være død.

Fysiske symptomer på depresjon

Du kan også merke deg endringer i kroppen din og den fysiske helsen din. Endringer kan peke mot en underliggende depressiv tilstand. 

 • Vi merker manglende energi. At kroppen ikke tåler de samme belastningene, å gå de samme trappene, fjellturen eller vere med barna på trening. Vi kan også være helt tomme for energi. Som at kroppen har skrudd seg helt av. 
 • Smerter kan det bli det mer av. En deprimert kropp har gjerne en del anspenthet og stress i seg. Som igjen fører til smerter over tid. Kroppen sier ifra.
 • Søvnen vår blir påvirket. Å ha vansker med å sove er vanlig. Det motsatte er også vanlig, at vi sover mer enn vanlig. 
 • Det kan også bli vanskelig å spise. Når vi mister kontakten med følelser og behov på innsiden, mister vi også kontakten med grunnleggende behov som å ta til seg næring. Vi kjenner manglende appetitt og motivasjonen til å spise. I tillegg kan vi oppleve at maten ikke smaker.
 • Her kan også det motsatte oppstå og at vi spiser mer mat enn vanlig. Vi spiser for å kjenne noe og fylle på det indre tomrommet på innsiden. 
 • Et vanlig tegn, spesielt på mer alvorlige former for depresjon, er endring i motorikken og hvordan vi opplever å bevege kroppen vår. Dette gir utslag i at vi kan bevege oss og snakke langsommere.

Årsaker til depresjon

En depresjon er en kombinasjon av noen av symptomene. 

Men hva er årsakene til at du eller noen du kjenner får noen eller flere av disse depressive symptomene? Hvorfor kommer disse symptomene som hindrer oss fra å leve livene som vi ønsker? 

Livssituasjon

Når vi opplever endringer og symptomer, er det menneskelige innstinktet vårt å søke en forklaring som skaper mening. Hvorfor skjer dette meg? Det mest nærliggende er å gi forklaringer til hendelser på utsiden eller livssituasjonen vår. Vi ser utover mot verden, situasjoner, hendelser og relasjoner. Det kan være at vi har det vanskelig i parforholdet, ikke trivdes i jobben, opplever økonomiske vansker eller at ektefellen er gått bort eller at du nylig har fått redusert fysisk helse. 

Situasjoner og lignende hendelser som nevnt her virker inn på helsen vår. Vi får reaksjoner på slike opplevelser og endringer. Likevel holder ikke slike forklaringer alltid mål om vi skal forstå depressive symptomer. Det er ikke alltid et en-til-en forhold mellom hva vi opplever og hvordan vi reagerer. Noe er fellesmenneskelig, men de viktige forklaringene handler om deg – hva du har med deg i møte med situasjoner som oppstår i livet ditt.

Depresjonen handler derfor om noe på innsiden av deg. Her er hver og en av oss unike. Alle opplevelser og erfaringer vi har med oss gir oss ubevisste kart på innsiden av oss. Kartene forteller oss om oss selv, verden og andre mennesker. Kartene virker så inn på hvordan vi forholder oss til det faktiske terrenget vi møter: når livet møter opp med relasjoner, gleder, seiere, sorg og tap.

For å få innsikt i kartene sine, er spørsmål å stille seg: hva skjer med deg når du møter motgang, når du kjenner ubehagelige følelser? At du ikke får noe til? Når du opplever tap, blir urettmessig behandler eller blir avvist?

Svarene på spørsmålene gir gradvis mer innsikt i oss selv og våre egne kart. I hvordan vi møter oss og ivaretar oss selv når vi har det vanskelig. Vi kan bli mer bevisste det som ligger til grunn for symptomene – en bevissthet som legger grunnlaget for en robusthet i møte med livet.

Når årsaker derimot forblir ubevisste, har vi imidlertid mindre sjanser til å håndtere depresjonen best mulig. 

I terapi jobber vi med å få tak i det ubevisste og utilgjengelige som skaper vansker og depressive symptomer. En måte vi gjør dette på er at psykologene våre er spesielt godt trente i å avdekke konkrete kroppslige signaler om ubevisste prosesser som kan spille inn. 

Vi vil gjøre det oppmerksom på disse fenomenene med det samme og sammen etterprøve hvorvidt vi faktisk skimter nye, avgjørende brikker i puslespillet. 

Hjelp for symptomer for depresjon

Terapi har vist seg nyttig og med god effekt for depresjon og bør forsøkes før andre behandlingsmetoder.

Flere terapimodeller har vist seg virksomme i depresjonsbehandling og hos oss behandler vi depresjon med blant annet ISTDP og EFT. 

Her kan du lese mer om ISTDP og EFT

Kritiserer du ofte deg selv? Eller distanserer du deg selv fra andre når du kjenner mer ubehagelige følelser. Forteller deg selv at det er håpløst eller at du tviler på at du kan? 

Vi ser at disse fenomenene både er symptomer på depresjon. Men vi sier det også er noe vi gjør mot oss selv som skaper symptomer i seg selv. 

Hvorfor? Vi kan si at det er løsninger på fortidige problemer. Det er en logikk i symptomer på depresjon. 

Om vi ikke opplever erfaringer i nåtid som korrigerer for oss, blir fortidens løsninger og mønster også løsninger på dagens problemer.

Et eksempel: 

Et eksempel kan være at en mann som har vokst opp med en autoritær og voldelig far. Faren tyr til vold om noen motsier han. I en slik situasjon kan vi si at det «å si imot faren” var direkte farlig for gutten. 

I voksen alder strever mannen med konflikter. Å stå opp for seg selv og sette klare grenser. Dette går utover mannens kjærlighetsliv. Uten evne til å sette klare grenser er ekte intimitet umulig. Han strever også med å hevde seg selv i arbeidet og han stagnerer i karrieren. 

Hva forklarer dette? Mannen får ikke helt signalet fra innsiden om at han skal stå opp for seg selv eller sette grenser. Det er blitt en blind flekk. Han merker disse situasjonene som ubehagelige og distanserer seg. Han merker han blir sliten. Han grubler over hvordan han skal løse dette og kritiserer seg selv for at han er silten og ikke bra nok. 

Hvor er signalet blitt av? 

Signalet vi mennesker får innenfra om at vi skal stå opp for selv at vi blir behandlet dårlig er medfødt. Det kommer fra følelser. 

Til grunn for sunn selvhevdelse så ligger en evne til å føle sitt eget sinne. Det er sinne som først gir oss signal og informasjon at vi er behandlet dårlig eller at vi ønsker å stå opp for oss selv. Det neste sinne gir er kraft og motivasjon til å gjøre ønske om til handling. 

Fra eksempelet ser vi at mannen har ubehagelige opplevelser med aggresjon og vold når han var ung gutt. Sinne er det naturlige, men her blir det naturlige farlig for gutten. 

For å beskytte seg selv, blir det autentiske og naturlige farlig. På innsiden av gutten vekker sinne en angstreaksjon. 

Siden angst er ubehagelig så motiverer det fram måter å unngå denne opplevelsen på. Løsningene skaper en indre logikk som på en effektiv måte fjerner de følelsesmessige signalene på innsiden. 

På en ubevisst måte blir problemet lokalisert på innsiden av gutten. Når han vokser opp blir det han som ikke er god nok. Han kritiserer seg selv og grubler over seg selv som et problem. Han blir lydig og distanserser seg fra andre. Og han går ofte med dårlig samvittighet på innsiden fordi han opplever at han svikter andre. 

Hvorfor får vi symptomer på depresjon?

Symptomene øverst i teksten viser til ubevisste løsninger på utfordringer i fortiden. Det handler om noe og hvordan dine naturlige følelsesmessige signaler er blitt dempet. 

Når symptomer oppstår i nå-tid, så viser det til at det er noe på innsiden av deg som ønsker å møte livet på en mer autentisk måte. 

Det er gjennom dette vi kan ha følelser fremfor at vi blir deprimert. 

Symptomene gir dermed en mulighet til å møte livet på en annerledes og friere måte.  Å bearbeide underliggende følelsesmessige konflikter gir muligheten til å leve et friere liv som du er arkitekten bak.

Psykoterapiforskeren Leigh McCullough, som jobbet lenge på den anerkjente depresjonsavdelingen på Modum Bad som du kan sjekke ut her skrev om følelser.

Om du har langvarig og tilbakevendende depresjoner uten at du har fått effekt av terapi kan depresjonsavdelingen på Modum Bad være et alternativ.

Les mer om depresjonsavdelingen ved Modum Bad her.

Til mer en kan le når man er glad, gråte når man er trist, bruke sinne til å sette klare grenser, elske lidenskapelig; å kunne være sårbar, samt ta imot andre sin sårbarhet fullt og åpent, til større steg har en tatt vekk fra lidelse. Vår egen psykologspesialist Jonas-Sharma Bakkevig har skrevet en selvhjelpsbok om depresjon som du finner her.