Om Traumesenteret

Ved Traumesenteret bygger vi opp et kompetansenter for traumepsykologi. Kjernevirksomheten er pasientbehandling i tråd med anerkjente behandlingsmetoder, i tillegg til undervisning og veiledning av andre helsepersonell, samt kursvirksomhet.

Vi driver også opplysningsarbeid om hvordan både hverdagsproblematikk og samfunnsmessige konfliktlinjer kan gjenspeile en underliggende og ofte skjult traumeproblematikk.

Vi tror at en dypere kulturell forståelse av traumepsykologi vil kunne ha en betydning for folkehelsa og for fremtidige generasjoner.

Bakgrunn

Initiativet ble tatt fordi vi ser at stadig flere pasienter med traumeopplevelser rapporterer at de blir stående i lange køer eller får avslag på sine søknader om behandling i det offentlige.

Det er et skrikende behov for spesialiserte traumebehandlingstilbud. Både klienter, fastleger og andre henvisere er fortvilet over at hjelpen som tilbys ofte blir for tidsbegrenset eller lite tilgjengelig.

Traumesenteret springer ut fra veletablerte Psykologvirke, et av de største og mest fremoverlente fagmiljøene for psykologer i Oslo.

Traumesenteret er foreløpig et helprivat tilbud. Klientene må derfor betale for behandlingen selv eller via helseforsikring. Vi arbeider med å få på plass avtaler med det offentlige slik at behandlingen på sikt blir tilgjengelig for ennå flere.

Kompetanse

Tilknyttet traumesenteret har vi håndplukkede og erfarne psykologer som har spisskompetanse på behandling av psykologiske traumer.

Vi erfarer at det ofte ligger ubearbeidede traumer til grunn for veldig mange ulike psykiske plager og diagnoser. Å bli påført sår fører naturlig til selvbeskyttelse. Når såret ikke er helet, fortsetter det å verke, særlig når noe pirker borti.

Den naturlige selvbeskyttelse kan bli til overbeskyttelse.

Tilsammen forklares mange av plagene i hverdagen med å at man beskytter seg mot, eller kommer borti gamle sår. Ofte er man ikke helt klar over denne dynamikken selv.

Siden det ikke alltid er helt enkelt å vite hva som er årsaken til ulike symptomer og funksjonsnedsettelser man kan oppleve har vi laget en liste over symptomer som går igjen hos mennesker med ubearbeidede traumer som du kan lese om på sidene våre.

Hvem passer traumesenteret for?

Klientene våre trenger ikke å oppfylle kriteriene for PTSD (post-traumatisk lidelse) eller kompleks PTSD for å oppsøke behandling hos oss. Har du opplevd overveldende eller belastende hendelser, der du står igjen med symptomer som vanskeliggjør fungering og livsutfoldelse, så er vi riktig sted for deg.

Vi er interessert i hver enkelt menneskes liv og historie i helhet og vi skreddersyr behandlingen på bakgrunn av både ressursene og utfordringene dine. Du kan lese mer om ulike behandlingsmetoder vi tilbyr her på nettsidene våre.

Du trenger ikke henvisning og kan få rask hjelp. Du kan bli litt bedre kjent med hver enkelt psykolog via nettsidene våre og bestille en time via online booking.

Traumesenteret ligger sentralt i Oslo sentrum. Kontorene ligger i åpne og vakre omgivelser: 5 etasje med utsikt mot havet og Akershus festning. Det er kort vei til både togstasjon, t-bane, trikk og buss. Se kart og veibeskrivelser.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.