PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Traumebehandling

Når vi snakker om traumer og traumepsykologi snakker vi om sår og selvbeskyttelse. Brent barn skyr ilden og vi bruker uante krefter i livene våre på å unngå å rive opp gamle ubearbeidede sår. Dette kan begrense livsutfoldelsen vår nokså radikalt.

Traumebehandling innebærer derfor alltid en form for eksponering og reprosessering av de opprinnelige hendelsene. Organismen får endelig reagere på det den har gått gjennom, fremfor å sitte fast i frykt, unngåelse og en konstruert og ofte destruktiv og upresis historie om det som skjedde.

Hva er traumer?

Et psykisk traume kan defineres som et mentalt sår eller skade som skyldes påvirkning utenfra. Traumer omfatter enkeltstående tilfeldige traumer, som ved en alvorlig bilulykke eller sykdom.

Oftest er det gjentatte traumer, der alvorlige hendelser har skjedd flere ganger over en lengre periode. Eksempler er psykisk og fysisk familievold samt ulike former for omsorgssvikt og misbruk.

Disse kalles ofte relasjonelle traumer, komplekse traumer eller usynlige traumer.

Hvordan foregår så traumebehandling?

Selvregulering i traumebehandling

Behandling av traumer går ut på å endre både kroppslige reaksjoner og mentale forestillinger knyttet til traumet og triggere. Traumebehandling innbefatter et aktivt samarbeid mellom klient og terapeut.

Vi skaper en trygg ramme med et kontekst der symptomer blir forstått i lys av personens levde liv og erfaring. Å oppøve evne til selvregulering er sentralt i all traumebehandling.

Som terapeuter byr vi på vår kunnskap og forståelse og tilbyr graderte verktøy for å observere og regulere egen aktiveringsgrad i møte med det vi kaller indre og/eller ytre triggere.

En trigger er noe eller noen som bevisst eller ubevisst minner om traumatiske hendelser fra fortiden.

For den som har opplevd en bilulykke, kan triggeren være å sette seg i en bil. For personer med relasjonelle traumer, kan alt som omfatter nærhet, intimitet og kontakt med andre mennesker, være en trigger. 

Traumebehandling: Fra trigging til trygghet

Triggere har til felles at de kan aktivere sloss, flukt og frys responsen i nervesystemet. Dersom dette systemet står låst i et «på» modus over tid, vil dette kunne føre til betydelig unngåelse og en rekke sammensatte symptomer som opprettholder og/eller gradvis forverrer lidelsen. 

Sakte men sikkert jobber en for at den utsatte kan finne tilbake til, eller kanskje for første gang, føle seg trygg og tilstede i sin egen kropp i situasjoner som er objektivt trygge. Respondere på det som er skjer «her og nå». Nøkkelord er kontakt, trygghet, mestring, kontroll og agens.  

Resiliens, sikkerhet og traumebehandling

Det er viktig å nevne at det er helt naturlig å oppleve sterke reaksjoner i kjølvannet av traumatiske hendelser. For mange vil heller ikke slike hendelser medføre psykologiske helseplager som vedvarer over tid og reduserer funksjon i den grad at det er behov for oppfølging av psykolog. 

Lever du i overhengende fare eller stadig blir utsatt for vold eller overgrep, kan ikke dine psykiske plager behandles. Da er det viktigste at du kommer deg i sikkerhet først. Ta kontakt med noen du stoler på eller krisesenter.

Behandling av traumer ved Traumesenteret

Du kan lese mer om våre tilnærminger til traumebehandling på nettsidene våre. Vi har spisskompetanse innen en rekke anerkjente metoder og arbeider kontinuerlig med fag- og egenutvikling. Det er enkelt å komme i kontakt med oss og bestille time.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.