PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Øystein Nødtvedt

Jeg heter Øystein O. Nødtvedt og jeg tilbyr psykoterapi på dagtid og enkelte kvelder. Tidligere har jeg jobbet i spesialisthelsetjenesten, da på allmennpsykiatrisk poliklinikk ved Voss DPS og Betanien DPS i Bergen. Derfra har jeg erfaring med å arbeide med en rekke varierte og sammensatte psykologiske problemstillinger. Jeg er spesialist i terapiretningen ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) og holder på med etterutdanning innenfor denne metoden, samt får jevnlig veiledning. Dette er en evidensbasert metode som har gode resultater på depresjon, angst, personlighetsproblematikk, vansker med selvfølelse og selvtillit, relasjonsproblemer, langvarig smerteproblematikk, utmattelse og fordøyelsesplager m.m. Med denne tilnærmingen ønsker vi i fellesskap å utforske rotårsakene som driver symptomene med stor vekt på individuell tilpasning, respektfull tilbakemelding, trygghet og effektivitet. Målene er økt frihet og autonomi, økt innsikt i egne relasjonelle og emosjonelle mønstre, tydeligere kontakt med egne følelser og behov, økt tilgang på egne ressurser som selvomsorg, tro på egen kompetanse og trygghet i nære relasjoner.

Jeg er opptatt av å skape et trygt og støttende rom hvor du kan utforske dine utfordringer og mål med forståelse og aksept. Behandlingen tilpasses etter dine behov, mål, bakgrunn og preferanser. Ingen er like, og derfor vil ingen terapiforløp være like. Vi jobber sammen for å finne den måten å jobbe på som passer for deg. Jeg er opptatt av å vokse og lære som terapeut, og er dermed opptatt av åpen dialog og tilbakemelding om hvordan du opplever terapien.

Annen tematikk jeg er interessert i er eksistensielle tilnærminger til psykoterapi, samt østlige visdomstradisjoner som mindfulness og meditasjon. I tillegg bruker jeg terapeutiske elementer fra metakognitiv terapi og emosjons-fokusert terapi der dette kan være nyttig og hensiktsmessig. Jeg er også involvert i den nye satsingen på å utforske nye måter å arbeide i terapi med ved hjelp av psykedelika som MDMA, Ketamin og Psilocybin. Jeg har en bi-stilling i MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies) hvor jeg har vært med å kvalitetssikre videoer av terapiforløp med bruk av MDMA for PTSD ved Sykehuset Østfold. Hvis du er nysgjerrig på denne tematikken anbefaler jeg å se Psykologvirkes eget intervju med traumeforskeren Bessel van der Kolk som du finner på nettsiden. I tillegg har jeg erfaring med å følge klienter som har gått i psykoterapi hos meg parallelt med Ketamin-behandling ved f eks Axon-klinikken. Jeg har også deltatt på Europas første utdanningsprogram for MDMA-assistert terapi (MDMA-Assisted Therapy Education Program – MAPS) på Island i 2023. I tillegg har jeg erfaring med klienter som har ønsket å integrere og bearbeide psykedeliske opplevelser de selv har hatt privat i samtalene.

Jeg tok min grad i psykologi (Cand.Psychol.) ved Universitetet i Bergen og ble uteksaminert i 2018. Gjennom studietiden jobbet jeg på psykiatrisk akutt-avdeling ved Sandviken Sykehus i Bergen, og forsket på søvn- og søvnplager ved siden av studiet. I hovedoppgaven utførte jeg en kvalitativ studie av pasienters erfaringer av den terapeutiske relasjonen i Emosjons-fokusert terapi (EFT). Opprinnelig er jeg fra Fyllingsdalen i Bergen. Ved siden av arbeidet er jeg opptatt av bl.a. meditasjon og filosofi – særlig spørsmål knyttet til metafysikk og bevissthet. Jeg spiller også fotball, og driver med musikk. Via dette kjenner jeg til kraften musikk kan ha som verktøy for selvuttrykk, tilstedeværelse, kreativitet og helbredelse.

Du er velkommen til å ta kontakt per mail hvis du har noen spørsmål om meg eller hvordan jeg arbeider.

Relevante lenker:

Vitenskapelig artikkel om pasienters opplevelser av den terapeutiske relasjonen i emosjons-fokusert terapi →

Intervju med Bessel van der Kolk om MDMA-assistert psykoterapi

Andre vitenskapelige publikasjoner →

Gjest hos podcasten Hverdagspsyken om søvnvansker:

Gjest hos podcasten Hverdagspsyken om sosial angst:

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.