puslespill som viser hjernen

Fagartikkel: Effekten av MDMA assistert psykoterapi ved PTSD

MDMA (3,4-metylendioksymetamfetamin) er et psykoaktivt stoff som kan være effektivt kombinert med psykoterapi ved behandling av PTSD. Det er gjennomført en god del forskning på feltet som gir oss et godt innsyn på effekten av MDMA ved psykoterapi. I denne fagartikkelen samler vi litteratur fra feltet for å gi en systematisk gjennomgang av litteraturen, spesielt med fokus på sikkerhet og effektivitet. 

Bakgrunn

Det er etterspørsel etter bedre implementering av nye behandlingsformer for PTSD og et stort behov for redusert frafall fra behandling, terapi tilpasset til enkeltindividet, intensive behandlingsførløp mm. En stor del av pasienter med post traumatisk stress lidelse (PTSD), reagerer ikke på standard behandling og mange avslutter behandlingen. MDMA-assistert psykoterapi kan være relevant for disse satsningsområdene. 

Post traumatisk stress lidelse er en rekasjon som forårsakes av overveldende hendelser. Noen av symptomene inkluderer gjenopplevelser, negativere tanker og følelser og unngåelse av triggere. Dette går ofte ut over sosial- og yrkesmessig funksjon. Her kan MDMA assistert psykoterapi åpne for et “toleransevindu”. 

MDMA-assistert psykoterapi har fått status som gjennombruddsterapi av Amerikanske myndigheter. Sammenlignet med andre medikamentelle behandlingsalternativer, kan MDMA-assistert psykoterapi  bidrar til økt åpenhet, nærhet og selvmedfølelse (Kamilar-Britt & Bedi, 2015; Mithoefer, 2013; Vollenweider et al., 2002), blir tilstander som tilbaketrekning, angst, skam, skyld og selvangrep unngått (Frankfurt & Frazier, 2016). På denne måten kan MDMA i psykoterapi være med på å begrense traumeminner og overveldelse under terapien. 

Om forskningen

Gjennom denne forskningsartikkelen har vi gjennomgått tre ulike databaser – Medline, Embase og Psychoinfo, for å samle litteratur skrevet om MDMA-assistert psykoterapi og skape en systematisk oversikt over litteraturen. Fokuset har spesielt vært på sikkerhet og effekten av MDMA ved psykoterapi. 

I første del av fagartikkelen gir vi en generell innledning til virkningen av MDMA, psykoterapi og effekten av hvordan de to kan jobbe sammen i behandling av PTSD. Videre går vi inn på skadevirkninger, metode og formål. 

I den neste delen av fagartikkelen presenterer vi vår forskning. Her blir du introdusert til forskningsmetoden og resultater av forskningen på litteraturen som er gjennomgått. Her er det lagt et spesielt fokus på å finne effekten av MDMA-assistert psykoterapi, samt legge vekt på sikkerhet og risiko. 

Til slutt vil vi komme med en konklusjon rundt den gjennomførte forskningen. 

God lesning! 

Ønsker du å lese mer, kan du lese hele fagartikkelen om MDMA-assistert psykoterapi.

Du kan også høre vår podcast, og lese om Bessel van der Kolk her.