PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Nora Nord Rydningen

Å oppsøke terapi kan være spennende, men det kan også være overveldende skummelt. Jeg har hatt glede av å følge mange mennesker fra fremmedgjøring, angst og mørke til liv med vitalitet og livskvalitet. Det er forunderlig hvor mye et menneske kan vokse om det får hjelp til å møte seg selv og omverden på en annen måte. Jeg følger deg gjerne på veien.

Litt om meg: Jeg er en varm, trygg og tydelig terapeut med lang erfaring fra arbeid med psykisk lidelse og avhengighet. Mine interesser er særlig relasjonell sårbarhet og traumeproblematikk, som ofte ligger under annet psykisk strev som selvfølelsesvansker, angst, depresjon, smerter, spiseproblematikk og avhengighet. Jeg har bred videreutdanning i blant annet psykodynamisk terapi, kroppsorientert terapi, EMDR, Internal Family Systems, emosjonsfokusert terapi, integrasjonsterapi og gruppeterapi. Sammen tilpasser vi behandling til dine behov. Ved siden av å være terapeut jobber jeg som universitetslektor ved Psykologisk institutt der jeg underviser i kliniske fag. Jeg er også veileder ved Institutt for Aktiv Psykoterapi.

Litt om min forståelse av psykiske plager: Å streve psykisk er en del av livet. Vi kan tåle mye om vi får hjelp til å forstå hvordan vi har det, om vi opplever støtte og mulighet til å påvirke vår livssituasjon. Psykisk lidelse forstår jeg som mer stress enn individet og systemet rundt har ressurser til å håndtere. Se for deg en dumphuske der det er for tung last på den ene siden. Om stresset over tid blir overveldende vil vi på ulike vis forsøke å ta vare på oss selv for å gjenvinne en form for balanse, ved for eksempel å forsøke å unngå vårt eget indre eller den ytre verden, bli selvkritiske, spise for lite/for mye, drikke for mye, skade oss selv eller andre, jobbe enda hardere, legge oss under dyna, holde oss våkne osv. På lang sikt kan disse mestringsmåtene skape mer vansker enn de løser. Mange erfarer at de sitter fast i vonde sirkler der de ikke finner en måte å ta vare på seg som er oppbyggende på sikt.

Hva er terapi hos meg? I terapi ønsker jeg å tilby et rom der vi kan samarbeide om å forstå dine vansker i sammenheng med din historie og din aktuelle livssituasjon. Hvilke faktorer er det du kan påvirke? Hva handler om hvordan du møter deg selv? Hva handler om dine ytre omgivelser? Hva er det du kan trenge å akseptere, hva er det du kan trenge å gjøre noe med? For noen er det å bli bevisst sine ressurser og skape mening til sine vansker nok til at de opplever å få det betydelig bedre. Andre kan trenge tid for å etablere tillit og for å øve seg på nye måter å møte seg selv og omverden. Sammen tilpasser vi behandlingen til dine behov.

Noen tekster som kan gi en større forståelse for dine vansker og håp for veien videre:

De to siste tekstene er delvis humoristisk skrevet. Terapi handler om å ta seg selv på alvor. Å få lov å ikke ta seg selv så høytidelig kan samtidig være godt.

Er det virkelig mulig å få det bedre, selv når det virker helt håpløst? Rolig stans

Er jeg gal som som reagerer så sterkt på små ting? Verden sett gjennom et vindu

Jeg skammer meg sånn, det gjør alt så vanskelig. Skam i bevegelse

Velkommen.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.