Terapi mot angst

Psykologvirke har spesialistkompetanse på terapi mot angst og angstbehandling. Her kan du garantert lære mye nytt om hva angst er – og hva angst ikke er.

Å få ryddet unna en del vanlige misforståelser vil kunne hjelpe deg til å håndtere angsten på egen hånd.

Det vil også vi deg et tydeligere bilde av hvordan det vil være å gå i terapi for angstplager hos oss. Om du allerede har bestemt deg for å gi det et forsøk kan du enkelt bestille time online på to minutter.

Husk at vi også tilbyr videoterapi til mennesker over hele landet. Ved å trykke på knappen under kan du både lese mer om psykologene våre, om erfaringene våre med videoterapi, og bestille time.

Vurderer du terapi mot angst?

De fleste opplysningssider om angst ramser opp diagnoser og vanlige beskrivende kjennetegn. Slike sider kan også gi inntrykk av at angst er å forstå som en sykdom som man må leve med, eller bare lære å mestre.

Vi vil her forsøke å gi en grunnforståelse av hva angst dypest sett er, og ikke minst hva angst ikke er, slik at vi kan rydde av veien en del av disse misforståelsene. Du vil lære om angstens årsaker, ulike former og hvordan vi arbeider med angst i terapi.

Terapi mot angst hos Psykolog: Hva er angst?

Angst er en kroppslig reaksjon der kroppen reagerer som om den er i fare, uten at den egentlig er det.

Angst kan ta mange ulike former, fra rene panikkanfall til vag uro, anspenthet, press i brystet, pustevansker, kvalme, magesmerter, løs eller hard mage, tåkesyn og svimmelhet. Noen ganger også som lammelser eller rykninger.

Det kan føles ubehagelig, men er ikke farlig og det går over. Noe som forøvrig kan være et nyttig mantra når angsten først rammer.

De mange fysiske formene angst kan ta gjør at angst ofte forveksles med fysisk sykdom og kan gi helseangst eller hypokondri.

Angst er i bunn og grunn noe vi alle har kapasitet til å ha. Det er en normal fryktrespons, men som kommer i situasjoner uten et ytre, objektivt sett farlig stimulus. Kroppen er bygget for å tåle denne fryktresponsen. Den er sågar helt uunnværlig for artens overlevelse.

Hva skyldes angst, hva er årsakene?

Ofte vet vi ikke hva angsten handler om. Det kan oppleves som om den kommer ut av det blå, men det er bare fordi triggeren går under bevissthetsradaren.

Angst er ofte et viktig signal om en underliggende konflikt inni deg. Det kan være motstridende følelser eller behov som skaper konfliktspenning på innsiden. Og som kanskje kolliderer med de mer eller mindre bevisste forestillingene man har om hvem man må være for å inngå i relasjon til andre.

Jeg kan ikke vise uenigheten min. Jeg kan ikke vise sårbarheten min. Jeg kan ikke risikere å bli avvist, jeg kan ikke risikere å måtte avvise. Jeg burde ikke være irritert på moren min.

Når det som trigger angst er ubevisst, skjer det ofte fordi man vanemessig ignorerer visse deler av eget indre liv. Når man lukker øynene eller ser en annen vei får man aldri riktig øye å hva den skyldes.

Mange har også avfunnet seg med at angstfylte bare er slik de «er». Det er det heller ikke, men et tegn på en kronisk ubalanse eller konflikt i følelseslivet som man kan få hjelp med.

Angst er etter vårt syn heller ikke en «sykdom» man «får» eller bare må leve med. Selv om noen kan ha et nervesystem som er mer sensitivt og derfor ha lavere terskel for å reagere med angstaktivering ved indre konflikt.

Angst er etter vår erfaring i de aller fleste tilfeller sterkt forbundet med spesifikke psykologiske faktorer, ofte en miks av bevisste og ubevisste, og kan ofte avhjelpes med riktig avpasset psykologhjelp.

Terapi mot angst hos Psykolog: Unngåelse i tusen fasetter

Angst er bygget inn i oss for å trigge en refleks av unngåelse. Når det er en tiger vi blir redde for, flykter vi.

Når det er noe inni oss vi blir redde for, har vi mange ulike sett av måter å unngå – som vi gjerne kaller forsvarsmekanismer.

Når det er er en indre trussel vi frykter er det nok dessverre slik at «you can run, but you can´t hide».

Dette, samt mangel på kunnskap om hva angst egentlig er, gjør at de fleste mennesker ikke søker konstruktivt mot å identifisere og løse opp i den indre ubalansen angsten signaliserer.

Det vanlige er at man hekter seg opp i selve symptomet, får angst for angsten, prøver å kontrollere den, prøver å unngå at den bli vekket eller blir synlig for andre.

Da har du det som regel gående i selvopprettholdende og selvforsterkende sirkeler.

Mestringsforsøkene blir en del av problemet.

Konstant overvåkning trigger mer angst på grunn av hyperoppmerksomhet og fryktsomme fortolkninger av normale kroppsfornemmelser.

Tilbaketrekning og unngåelse fører til fall i fungering, og hindrer muligheter for ny erfaring som kan virke avlærende på angstresponsen.

Da kan det ofte være nødvendig å begynne med å håndtere symptomet på en ny måte.

De fleste psykologer og terapiretninger stopper her. For noen mennesker er det tilstrekkelig, men på langt nær for alle.

En modell som kun jobber med opprettholdende faktorer etter etter vårt syn unødvendig snever og hviler på en lite helhetlig menneskeforståelse.

Ofte ligger det en antagelse om at det er vanskelig, umulig, tar for lang tid, eller rett og slett ikke er nødvendig å arbeide med mer tilgrunnliggende årsaker.

Terapi mot angst hos Psykolog: En kombinasjon av metoder

I Psykologvirke har vi spisskompetanse på psykodynamisk terpi som ikke bare er symptomorientert, men som strekker seg mer inn mot beinet av hva det vil si å være et menneske.

Vi har særlig kompetanse på korttidsrettet og intensivert psykodynamisk behandling (ISTDP) som sikter mot å arbeide dybdeorientert på en mer effektiv og målrettet måte.

Hos oss kan vi grovt sett si at i de opprettholdende faktorene til angst håndteres med nye mestringsstrategier / verktøy.

Ofte handler det om nye oppmerksomhetsstrategier og fortolkningsstrategier. Dette arbeidet gir ofte symptomlette.

Her bruker vi prinsipper fra blant annet kognitiv atferdsterapi, metakognitiv terapi og mindfulness.

Mer grunnleggende årsaksfaktorene behandles med intensiv dybedterapi (ISTDP), psykodynamisk terapi, emosjonsfokusert terapi eller eksistensiell psykoterapi.

Denne behandlingen retter seg mot indre konflikter (oftest ubevisste) som kan ligge til grunn for angsten. Når disse løses, trigges ikke lenger angst, så der er ingen angst å fekte med lengre.

Man trenger heller ikke omgå disse sidene ved seg selv lengre.

Dette resulterer ikke bare i symptomfjerning, men også til personlighetsutvikling og potensiale for et mer fortrolig forhold til seg selv og andre.

Hvor langt arbeidet etter disse prinsippene vil bringe deg, avhenger av en rekker forhold.

Om du ikke kan gå til privat psykolog for å få terapi mot angst, har vi laget en oversiktlig guide til de ulike anbefalte psykologtilbudene i Oslo.

Behandling av angst: Dypere årsaksnivå

Det er viktigere å forstå hvilket menneske som har angsten, fremfor hvilken type angst mennesket har. 

Angst kan være et signal om en underliggende indre konflikt som man ofte ikke engang er bevisst. 

Det kan være at en uønsket, forbudt, smertefull eller skyldbefengt følelse eller behov nærmere seg bevissthet.

Kanskje er man iferd med å møte veggen og kroppen begynner å si ifra. Kanskje begynner en fasade å sprekke.

Den lydige som begynner å bli engstelig vet ennå ikke at det er fordi en underliggende protest nærmer seg.

Det blir klart etter andre time med intensiv dybdeterapi (ISTDP).

Behandlingen er ikke da bare teknikker for å håndtere angstsymptom, men hjelp til å tåle eget underliggende protest uten å med en gang få skyldfølelse, begynne å gråte eller få tvangstanker.

Ignorere seg selv og overfokusere på andre, betvile og angripe seg selv – for å nevne noen av de lokkene som automatisk kan legges over den underliggende protesten.

Dette gjør ikke bare at man er kvitt angsten, men at man også blir kvitt forsvarmekanismene beskrevet over – som tilsammen kan forårsake en depresjon (skyldfølelse, selvbetviling, selvangrep, trekke seg ned i noe tungt) og som også skader selvfølelsen.

Da kan man virkelig snakke om substansielle livsendringer.

Her kan du lese mer mer om hvordan vi vil legge opp en behandling av angst hos en av våre psykologer.

Vi ønsker å se alle utfolde seg friere som mennesker og tre inn i relasjoner til andre på naturlige premisser. 

Vi stiller med oss selv som hele mennesker og det beste av fagkunnskap for å hjelpe deg på veien dit.

Velkommen skal du være.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.