Behandling av dårlig selvbilde og selvfølelse hos psykolog i Oslo

Jeg tviler på meg selv. Hvordan bli fri fra selvtvilens lenker.

Selvtvil rammer og lammer oss på måter som vi både ser og ikke ser.

Merker du deg at du sitter litt fast? At livet har blitt litt tamt, eller at du har mer negative tanker om deg selv, noe lav selfølelse? Kanskje vanskeligere å hanskes med utfordringer på hjemmebane eller på jobb? Da kan en underliggende selvtvil være en underliggende årsak.

Når selvtvilen tar overhånd, når vi unødig er usikre på våre evner eller kompetanse, påvirker det hvordan vi har det og presterer. Når vi vet mer om hvordan tvilen rammer oss, vet vi også hvordan vi skal fri oss fra den.

Tvilen er blitt sann

Tenker du noen ganger at «det er bare sånn det er», «det får ikke jeg til», «dette trenger jeg hjelp til», eller sier du noen gang «vet ikke» litt raskt uten at du tenkt over problemstillingen?

Utsagnene kan ha en grad av sannhet i seg, men det kan også være uttrykk for en selvtvil som amputerer og saboterer livet ditt i det skjulte. Selvtvilen har her kamuflert seg, ved å bli en del av slik du opplever deg selv, andre og verden rundt deg.

Den usynlige tvilen bedrar deg, samtidig som den tror at den hjelper deg. Dens logikk er at du ikke tåler et liv som med flere åpne dører, med større frihet og muligheter. 

Årsaken er at et slikt liv, også inkluderer flere potensielle frustrasjoner, skuffelser og motgang. Tvilen reduserer hvorvidt du havner i slike situasjoner.

Resultatet kan bli at du går glipp av utfordringer. Du kan oppleve å sitte litt fast og at alle hverdager blir like. Om livet møter deg med tap og motgang, så kan du også oppleve økt grad av angst, grubling og bekymring. 

Dette er fordi den usynlige tvilen undergraver evnen vår til å håndtere endringer. Vi tror vi ikke klare å håndtere det som har oppstått, noe som gjør oss overveldet og engstelige. 

Samtidig har også tvilen stjålet fra oss utviklingsmuligheter, som gjør at vi ikke søker nye utfordringer og at livet når det møter opp blir overveldende. 

Andre tviler på meg

Selvtvilen kan også angripe deg fra utsiden, ved at du har plassert den i andre mennesker rundt deg. 

Du opplever at eksempelvis venner, familie eller kollegaer tviler på deg, og tankene dine tar form som: «Skal DU virkelig det?», «Hva har DU å komme med?»; «Du er jo en sånn type person»? 

Selvtvilen som har sitt egentlige opphav på innsiden av deg, transporterer seg her over i andre. Du kan konkludere med at de sikkert har rett, og blir lenket fast i livet ditt. 

Vi mister kontakt med vår egen intuisjon og kraft. Vi søker gjerne ikke å avkrefte tankene våre og finner oss heller til rette med informasjonen vi tror vi innhenter fra andre.

Selv om du ser tvilen, så er den også her en skjult aktør, da det egentlige opphavet er i deg selv.

Så selv om tvilen tilsynelatende kommer utenfra, så er opplevelsen av hva andre tenker noe som ofte kommer innenfra. 

Jeg tviler på meg selv

Selvtvil forkler seg ikke alltid som ytre virkelighet. Du kan også være kjent med selvtvilen din, at den er en følgesvenn som du merker har vært og er tilstede i livet ditt.

Som vaner og andre følgesvenner i livet, så er det av-og-til vanskelig å gi slipp. Du merker at det koster deg og holder en ny væremåte i livet unna. Samtidig ser du også hva tvilens bidrag til deg selv er.

 Et uttrykk for dette kan være at du tenker «om jeg ikke tviler på meg selv, så kan jo noe fælt skje», «om jeg ikke tviler presterer jeg ikke like bra», «om jeg ikke tviler så vil andre gjøre narr av meg». 

Vi er med andre ord litt strandet – vi er litt avventende og opplever at tvilen har en hjelpende gevinst.

Her får gjerne tvilen hjelp av sine “kompanjonger”, unnvikelse og passivitet.- En kan bli litt unnvikende og ventende, noe som dessverre kan medføre litt stillstand og at vi ikke kommer noen vei. 

Jeg ønsker ikke å tvile på meg selv

Du kan også ha kommet dit at du merker at tvilen tar over på innsiden, du ser hvordan den har begrenset livet ditt og du kjenner at du ikke vil ha det slik lenger.

Er du her, så skjer det mye på innsiden av deg. Dette er fordi du havner mer i en kamp mellom den sunne delen av deg, den delen som ønsker å tre fram med behov, ønsker og mot, som vil leve sitt liv fri fra tvilens lenker; samtidig som den tvilende delen ikke ønsker å miste grepet. Den returnerer stadig med mål om å hemme oss og legger hindringer i veien, med gradvis økt styrke ettersom den blir utfordret.

Denne kampen på innsiden omhandler at tvilen har mistet grepet. Dette kan være intenst – følelser kan komme til overflaten, som noen ganger blir overveldende. Om du kjenner du er mer her, så er du sannsynligvis på vei. Her er også noen tanker om hvordan du kan fortsette prosessen, samt hvordan vi jobber med selvtvil i terapi. 

Her kan du lese mer om terapi hos Psykologvirke.

Hvordan kan vi tvile mindre på oss selv? 

Om du opplever deg som offer for din egen selvtvil, så er det første steget er å bli kjent med sin egen selvtvil. Istedetfor å tvinge den vekk, bli kjent med den. Keep your friends close, but your enemies closer. 

I denne bli-kjent fasen, så omhandler det å merke seg på hvilken måte tvilen opererer. Kan det være at noe av tvilens operasjon er skjult for deg – sier venner av deg at du burde tvile mindre på deg selv? 

Det neste steget er å registrere når tvilen oppstår for dette vil gi deg hint om tvilens opphav og oppdrag. Merk deg når tvilen blir mer intens – når du merker at du avskriver deg selv, når du er sikker på at andre ikke tror på deg. 

Når du har merket deg dette – still deg spørsmålet «hva om ikke tvilen ikke har rett nå» og «hva kan jeg gjøre med min egen selvtvil nå?» Hva om det ikke er sant at andre tviler på meg? Hva om jeg ikke tviler på meg selv, hva skjer da? 

Om tvilen slipper taket så skjer det noe, men det kan skje litt ulike ting. Her blir oppdraget ditt å merke deg hva som skjer i stedet for tvilen. 

En slik endringsprosess, medfører også en nødvendig sorgprosess. Sorgen bringer gjerne med seg forståelse for tvilens oppdrag, samt en prosessering av tvilens herjinger i fortiden, tapte livsmuligheter, men også en forebredelse på en framtid, der tvilen ikke får arbeide i det skjulte.

Disse skiftene og endringene kan være noe overveldende å håndtere på egenhånd. Det kan derfor også være nyttig å arbeide med dette i terapi en periode.

Hvordan jobber vi med selvtvil i terapi.

Psykologer trener seg på å avdekke selvtvil. Her kan flere terapiretninger være tilhjelp om det er ISTDP, emosjonsfokusert terapi eller andre. Når vi utforsker hva vanskene dine vil en problemskapende tvil avsløre seg. Tvilen rammer fra det skjulte mørket, så vi hjelper deg med lyse opp tvilen sammen med deg, slik at vi kan bli lære om din tvil sammen.

Tvilen kan ta alle former som vist over: 

Når tvilen er framme i lyset og etter hvert som den slipper litt taket, så observer vi sammen med deg hvilke endringer som oppstår. Sorg over fortidens tapte muligheter blir avløst av et skifte på innsiden. Da stiger det frem en helende kraft i deg, med motivasjon om en annerledes fremtid.

Det er noe i deg som ikke vil tvile lengre og som vil leve et liv med alle muligheter. Den helende mekanismen bringer ubevisste følelser som inneholder mer informasjon om tvilens opphav.

Samtidig vil den andre delen, den som vil holde disse følelsene i sjakk også vokse seg sterkere. Det kan resultere vi opplever mer angst og stress. Vi kan kjenne oss slappe og kvalme og vi mister litt lettere fokus. 

Den mer usunne delen kan også gjøre andre tiltak når tvilen svikter. Den aktiverer andre «hjelpere» som eksempelsvis tar form som at du tar mer avstand, blir mer selvkritisk eller kjenner deg mer sliten.

I terapi så vil vi som psykologer være med deg fra øyeblikk-til-øyeblikk i disse skiftene. Vi regulerer angsten når den kommer og trener sammen på å tåle følelsene. Når tvilen prøver å gjøre et comeback eller noen av tvilens allierte kommer på banen, er vi årvåkne samme med deg for å håndtere dem.  

Når tvilen gir slipp

Etterhvert gir tvilen slipp og du kan leve livet med ny grad av frihet, der du lar deg mer informere om hva du ønsker og vil, hva dine verdier er og hvordan du har lyst til å bidra for andre rundt deg. 

Dette kan også være noe konfronterende – når tvilen ikke gir deg tunnelsyn på dine egne muligheter i verden, kan mulighetene være overveldende. 

Men pust – du har god tid og nyt hver dag som kommer, nyt den gaven som livet er, og skap et liv som du ønsker å leve utifra dette. 

Etterhvert blir tvilen en gjest som kommer på besøk, men som ikke lenger tar over kontrollen over hjemmet ditt. 

Når du selv er i førersetet, kan du ønske tvilen velkommen, men likevel ta styring og gripe mulighetene som er der, og skape et liv som du ønsker å ha.