Skulptur av to voksne med problemer i parforholdet hvor de indre barnene strekker seg mot hverandre inne i de voksne kroppene som sitter vendt fra hverandre

Hvordan oppstår problemer i parforholdet?

Et parforhold kan være en av de mest givende og tilfredsstillende opplevelsene i livet, men partneren din kan også bli en del av inventaret og noe du tar for gitt.

Parforholdet kan også være en kilde til stress og konflikt hvis man stadig havner i looper hvor man trigger hverandre. Eller det kan bli en påminnelse på alt du savner av nærhet og intimitet.

Problemer i et parforhold kan oppstå av en rekke årsaker, og de kan være like forskjellige som parene selv. Her skal vi se nærmere på noen av de vanligste årsakene til problemer i parforholdet, og hvilke steg man kan ta for å begynne prosessen med å løse dem.

Ubearbeidede sår

Gjennom et langt forhold går man gjennom mange ting sammen. Livet er langtfra en dans på roser og absolutt ikke for amatører. Likevel er det det vi er alle sammen. Vi gjør feil og kan ende med å både svikte oss selv og de egentlige idealene våre – og såre partneren vår.

Innimellom skjer dette uten at man helt forstår det eller riktig har tatt det inn over seg.

At det oppstår sårende hendelser eller episoder man helst ikke vil tenke på, er normalt. Det som er viktig er at man som par forholder seg til det som har skjedd, snakker ut om det og gir rom til egne og den andres reaksjoner på det som har hendt.

Dersom det ligger for mange ubearbeidede sår i forholdet, det man kan kalle traumer i forholdet, kan det fort føre til at den ene eller andre parten lukker seg. Det kan skje nesten umerkelig for begge parter.

Uansett vil det være en kime til haltende kommunikasjon og tillit.

Manglende kommunikasjon

En av de vanligste årsakene til problemer i et parforhold er manglende kommunikasjon. Det kan også være mange andre årsaker til at kommunikasjonen mellom to personer bryter ned, for eksempel tidspress, stress eller mangel på interesse eller engasjement i hverandres liv.

Det er ikke uvanlig at begge parter føler seg såret og ender med å stenge av for den dypeste kjærligheten. Det kan gro frem en uvillighet ovenfor den andre. Kanskje har man følt seg ignorert, avvist eller misforstått. For å løse dette problemet må du fokusere på å kommunisere mer med partneren din, lytte til hva de har å si, og vise dem at du bryr deg om hva som skjer i livet deres.

Manglende tillit som kilde til problemer i parforholdet

Manglende tillit kan også føre til problemer i et parforhold. Dette kan skyldes en rekke faktorer, for eksempel tidligere forhold, utroskap, eller manglende kommunikasjon. Hvis du føler at du ikke stoler på partneren din, kan det føre til mistenksomhet, sjalusi og uenighet. For å løse dette problemet er det viktig å jobbe med tilliten din til partneren din, åpne opp om bekymringene dine og være ærlig om hva som plager deg.

Urealistiske forventninger

Urealistiske forventninger kan også føre til problemer i et parforhold. Hvis du har urealistiske forventninger til partneren din, kan det føre til frustrasjon og misnøye når disse forventningene ikke oppfylles. Det er viktig å huske på at ingen person er perfekt, og å ha realistiske forventninger til hverandre kan bidra til å unngå unødvendige konflikter.

Manglende respekt

Manglende respekt for partneren din kan også føre til problemer i parforholdet. Hvis du ikke respekterer partneren din, kan det føre til at de føler seg undervurdert og oversett. Dette kan føre til en nedadgående spiral av misnøye og konflikt. For å løse dette problemet er det viktig å vise respekt for partneren din, lytte til hva de har å si, og gi dem tid og rom til å uttrykke seg.

Manglende intimitet

Manglende intimitet kan også føre til problemer i et parforhold. Hvis du og partneren din ikke deler intime øyeblikk, kan det føre til følelsesmessig avstand, misnøye og frustrasjon. Det er viktig å huske at intimitet ikke bare handler om sex, det kan også være å dele en felles interesse, ha en dyptgående samtale eller bare tilbringe tid sammen.

Hvordan løse problemer i parforholdet?

Å utvikle seg selv og ta personlig ansvar for ens egen lykke og livskvalitet er en viktig faktor i å bygge og opprettholde et sunt og vellykket parforhold. Når problemer oppstår, kan det være en fristende reaksjon å peke fingeren og legge skylden på den andre parten.

Det kan føles lettere å være offeret i situasjonen og gi opp kontrollen over eget liv. Det å bli klandrende og beskylde den andre for mangel på lykke i eget liv er ikke en konstruktiv eller bærekraftig tilnærming.

Personlig ansvar i parforholdet

For å skape et varig og lykkelig parforhold, må hver enkelt partner fokusere på å utvikle seg selv og ta ansvar for sine handlinger og følelser.

Dette betyr å være ærlig med seg selv om egne feil og svakheter, og jobbe aktivt med å forbedre seg selv. Det betyr også å ta ansvar for egne følelser og ikke la dem diktere ens atferd og reaksjoner.

Når hver partner tar ansvar for seg selv og sitt bidrag til forholdet, kan de jobbe sammen for å løse problemer og utfordringer på en mer konstruktiv måte.

Det å utvikle seg selv og ta ansvar for eget liv, betyr naturligvis ikke at man skal ignorere den andre parten eller deres følelser.

Det gjelder å finne den riktige balansen mellom individualitet og tosomhet. Individene og paret. Forbindelse og seperasjon. Dere er to, men også ett.

Two to tango?

Selv om det kan være sant at begge parter spiller en rolle i å skape og løse problemer i et forhold, kan det også være tilfeller der den ene parten bærer et større ansvar. Hvis en person har en historie med relasjonelle sår eller traumer, kan de ubevisst spille ut gamle mønstre og reagere på en måte som ikke er hensiktsmessig i forholdet.

I slike tilfeller kan det være vanskelig for den andre parten å forstå og håndtere disse reaksjonene.

Men det er viktig å huske at det er det traumatiserte individets ansvar å håndtere sine egne følelser og traumer. Selv om det kan være fristende for den tryggest tilknyttede parten å kompensere for den andre, kan det føre til en ubalanse i forholdet.

Det kan gjøre det vanskeligere, om ikke umulig, å løse problemer på en sunn måte. I stedet bør det traumatiserte individet ta ansvar for sine egne følelser og jobbe med å håndtere sine traumer på en sunn måte.

Fra problem til vekst

Selv om det kan være en utfordrende reise å jobbe med traumer og sår fra fortiden, kan det også være en mulighet til å vokse og utvikle seg som person. Ved å ta personlig ansvar og fokusere på egen utvikling i stedet for å klandre den andre eller gå inn i offer-rollen, kan man jobbe mot et sunnere og mer tilfredsstillende forhold.

Samlivsterapi

Det kan være konstruktivt å få prosessen inn på et godt spor ved å få profesjonell hjelp utenfra. Vi har kanskje landets fremste fagmiljø for parterapi. Vi er også eksperter på å håndtere ambivalens, situasjoner hvor paret er svært tvilende til om parterapi er riktig for dem.

Hvorvidt parterapi hos oss er noe for dere er det strengt tatt bare en måte å finne ut av på. Dere finner raskt ut om det er noe for dere.