Veiledning i traumebehandling illustrert med portrett av Psykolog Jonas Sharma-Bakkevig

Selvhjelpsbøker

Etter å ha behandlet over 1.000 pasienter individuelt eller i gruppe, har psykologspesialist Jonas Sharma-Bakkevig i samarbeid med Gyldendal forlag skrevet bokserien «Min vei ut av…» for pasienter og psykologer. Visjonen til Jonas var å skrive bøker som:

  • enkelt forklarer en symptomlidelse (depresjon, angst, utbrenthet osv)
  • grundig forklarer hvilke steg du kan ta på egen hånd for å arbeide deg ut av denne lidelsen
  • gir konkrete øvelser og veiledning
  • er rimelige i pris
  • kan leses på en kveld, altså rundt 50 sider
  • kan forstås av både fagpersoner og ikke-fagpersoner

Hittil har vi gitt ut «Min vei ut av panikkangsten» og «Min vei ut av depresjonen» som kan kjøpes i de fleste bokhandler.

For tiden skriver Jonas på «Min vei ut av sosial angst».

Ta kontakt med Jonas på jonas@psykologvirke.no hvis du har forslag eller ønsker til kommende bøker!