Terapi for ungdom ved Psykologvirke

Terapi for ungdom

Tekst av Hanna Damskau (Hanna@psykologvirke.no) psykolog, par- og familieterapeut

Terapi for ungdom

For noen ungdommer kan samtaler med psykolog være en avgjørende støtte for å takle problemer på en sunn måte, og for å stå bedre rustet til å  møte voksenlivet.

Hos Psykologvirke tar vi imot ungdommer med ulike typer vansker, alt fra angst og depresjon, til problemer med selvfølelse, vanskelige familierelasjoner og problemer knyttet til skole eller venner.  

Så hva er vi opptatt av når vi møter ungdommer i terapi?

Hjelp til å finne ut av og sette ord på det man strever med

Mange ungdommer syns det er vanskelig å snakke om ting de strever med.

Våre psykologer derfor opptatt av å tone seg inn på ungdommens ønsker og behov, og å skape en stemning i samtalen der ungdommen føler hen kan slappe av. Man skal føle seg sett, forstått og akseptert i terapirommet.

Det er også vanlig å streve med å sette ord på akkurat hva det er man syns er vanskelig i livet sitt, både for ungdom og voksne. Da er det godt å møte en psykolog som aktivt spør og hjelper en å utforske og rydde i tanker og følelser, slik at man sammen kan bli litt klokere på hva det er man trenger hjelp til.

Ungdom trenger med andre ord ikke å ha en tydelig «bestilling» for å få time.

Ikke bundet til kontoret

Vi vet at mange ungdommer syns det kan være slitsomt å sitte og prate med en voksen i lang tid i strekk, og tilbyr derfor samtaler utenfor kontoret, på rusletur i Oslo sentrum.

Det kan være lettere å prate om vanskelige ting når man slipper å se hverandre i øynene under hele samtalen.

Hjelp til å snakke med de som står en nærmest

Når ungdommer kommer i terapi, kan det noen ganger være både nyttig og viktig å involvere enten foreldrene, voksne på skolen eller andre som står ungdommen nær, i deler av behandlingen.

For eksempel kan det være at ungdommen trenger hjelp til å kunne snakke med foreldrene sine om noe som er vanskelig, eller at foreldrene trenger hjelp til å forstå og møte ungdommen bedre.

Noen ganger trenger ungdommer hjelp til å få de voksne til å prate sammen på andre måter, for at hen skal få det bedre hjemme. Hjelp til å snakke med sine nærmeste kan være avgjørende for at ungdommen skal oppleve støtte over tid, også etter at behandlingen er avsluttet.

Hvis andre skal involveres skjer det alltid i samarbeid med den unge selv, og ikke før hen er klar. Psykologer har taushetsplikt, men det er viktig å vite at dersom ungdommen er i fare, så har psykologen plikt til å involvere foreldrene.  

Psykologen vil snakke nærmere med ungdommen om dette, hvis det er aktuelt.

For kontakt, bestilling eller andre ressurser

Dersom du har spørsmål, enten som forelder eller ungdom, ta gjerne direkte kontakt med oss via vårt kontaktskjema, eller bestill time via bookingsystemet vårt.

Her er en link til et nettsted med ressurser som kan være nyttig dersom man står i en vanskelig situasjon som ungdom og/eller familie.