PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Kompleks PTSD

Posttraumatisk stresslidelse

Oppfylleren en de diagnostiske kriteriene for PTSD: omfatter det symptomer som flashbacks, mareritt, forhøyet beredskap, skvettenhet, unngåelse av eksterne triggere samt tanker og følelser som minner en om den traumatiske hendelsen.

Komplekst symptombilde

I noen tilfeller ser en for øvrig også symptomer utover det som karakteriserer PTSD, der personen i tillegg til de ovenfornevnte plagene, sliter med et gjennomgripende:

Negativt selvbilde (tanker om å være redusert, ødelagt eller verdiløs)

Relasjonelle vansker (utfordringer knyttet til å opprettholde relasjoner og føle seg nær andre)

Vansker med affektregulering (økt følelsesmessig reaktivitet, utbrudd, selvdestruktiv atferd, dissosiasjon under press, emosjonell avflatning og manglende evne til å føle positive følelser som glede, tilhørighet og kontakt)

Ofte ser en også kroppslige smerter eller somatiske plager. Dette viser seg gjerne som komplekse somatiske tilstander uten medisinske funn og/eller endringer i smerteterskel.

Plagene skal være av en slik alvorlighetsgrad at det reduserer funksjon på tvers av flere livsområder.

Hvorfor utvikler noen kompleks ptsd?

I slike tilfeller brukes ofte betegnelsen kompleks PTSD. Dette er en tilstand som kan utvikle seg dersom personen fra tidlig barndom og oppvekst har opplevd traumatiske hendelser, eller omfattende overveldende og gjentakende traumer i voksenlivet.

Hvilke typer opplevelser regnes som alvorlige traumer?

Ofte handler det altså om gjentakende eller repetitive hendelser av ekstrem truende karakter, der det å komme seg fra trusselen, er vanskelig eller umulig.

Eksempler på dette kan være fangenskap, tortur, slaveri, folkemord, vold i nære relasjoner, seksuelle overgrep eller fysisk mishandling.  

Behandling av kompleks PTSD

Det finnes flere behandlingsmetoder som har vist seg effektive for behandling av PTSD og kompleks PTSD. Felles for alle er at de implementerer eksponering i sin tilnærming.

Dette innebærer at en ønsker å identifisere ulike former for unngåelse og aktivt bryte atferd som opprettholder lidelsen.

Gradvis redusere fortidens inngripen i nåtiden. Lære kroppen og sinnet, gjennom erfaring, at det som skjedde før ikke skjer nå.

PTSD og kompleks PTSD test

På denne linken finner du et spørreskjema «The international trauma questionnaire (ITQ)» som er vist å ha både reliabilitet og validitet forbundet med måling av sentrale aspekter og symptomer knyttet til begge typen tilstander som definert i ICD-11.

Kompleks PTSD innføres som egen diagnose i ICD-11.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.