PRIVAT PSYKOLOG OSLO

PTSD

Nøkkelpunkter PTSD

  • Du har vært utsatt for en hendelse som de fleste ville oppfattet som alvorlig og overveldende.
  • Du opplever stadige intense erindringer eller flashbacks fra hendelsen, eventuelt også som gjentatte mareritt om natten.
  • Du unngår så godt du kan å tenke på hendelsen. Du unngår steder, situasjoner og mennesker som kan minne deg om hendelsen, isolerer deg sosialt og blir følelsesmessig avflatet.
  • Du har en opplevelse av å være mer skvetten, urolig og anspent, og du føler at du må være på vakt.

Hva er PTSD: Reaksjon på alvorlig belastning

PTSD (F43.1) står for posttraumatisk stresslidelse og oppstår som forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende hendelse eller situasjon av enten kort eller lang varighet, av usedvanlig truende eller katastrofal art, som sannsynligvis vil fremkalle sterkt ubehag hos de fleste.

Eksempler på dette kan være naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, krigshandlinger, alvorlige ulykker, møte med andre personers voldelige død, selv å bli utsatt for tortur, terrorisme, voldtekt eller andre kriminelle handlinger.

Underliggende faktorer

Predisponerende faktorer, som personlighetstrekk eller tidligere nevroser, kan senke terskelen for utvikling av syndromet eller forverre forløpet, men er verken nødvendige eller tilstrekkelige til å forklare forekomsten av lidelsen.

PTSD symptomer

Typiske PTSD symptomer omfatter episoder hvor man gjenopplever traumet i påtrengende minner (flashbacks), drømmer eller mareritt, samtidig med at en har en fornemmelse av «nummenhet» og følelsesmessig avflatning, distansering fra andre mennesker, nedsatt reaksjoner på omgivelsene, anhedoni og unngåelse av aktiviteter og situasjoner som minner om traumet.

Det er vanlig at man frykter og unngår det som minner om det opprinnelige traume. I noen få tilfeller kan det være dramatiske, akutte utbrudd av frykt, panikk eller aggresjon, utløst av stimuli som utløser en brå tilbakekomst og gjenopplevelse av traumet eller av den opprinnelige reaksjonen på det.

Det foreligger vanligvis autonom hyperaktivitet og vaktsomhet, lettskremthet og søvnløshet. Angst og depresjon blir ofte forbundet med ovennevnte symptomer og tegn, og ikke sjelden oppstår det også selvmordstanker. Omfattende bruk av alkohol eller stoff kan være en kompliserende faktor.

Symptomutvikling

Symptomdebut etterfølger traumet med en latensperiode som kan vare i fra noen få uker til flere
måneder. Sjelden mer enn seks måneder. Forløpet er svingende, men det kan i de fleste tilfeller forventes bedring.

Hos noen få pasienter kan tilstanden ha et kronisk forløp over flere år, med eventuell overgang til en varig personlighetsforandring.

PTSD test

På denne linken finner du et spørreskjema «The international trauma questionnaire (ITQ)» som er vist å ha både reliabilitet og validitet forbundet med måling av sentrale aspekter og symptomer knyttet til tilstanden, som definert i ICD-11.

Det er viktig å nevne at dette i utgangspunktet er et kartleggingsverktøy som er ment for bruk av autorisert helsepersonell.

Mer informasjon om PTSD og kompleks PTSD

Du kan lese mer om de diagnostiske kriteriene for PTSD, slik de fremstår i ICD-10.

Her kan lese mer om forskjellen på PTSD og kompleks PTSD.

Har du spørsmål eller ønsker å bestille time for behandling av PTSD: kan du gjøre det her.

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.