PRIVAT PSYKOLOG OSLO

Traumesymptomer

Traumesymptomer: sliter du med ettervirkninger av et traume?

Selv om du ikke er ansvarlig for traumatiske hendelser du har opplevd og overlevd, så sitter du kanskje igjen med å måtte håndtere utfordringer i kjølvannet av opplevelsen(e).

Mange assosierer traumer med diagnosen PTSD og forbinder derav denne typen opplevelser med mer klassiske traumesymptomer som: flashbacks, mareritt, forhøyet beredskap, skvettenhet, unngåelse av eksterne triggere samt tanker og følelser som minner en om den traumatiske hendelsen.

Underliggende effekter på kropp og sinn

Et traume kan imidlertid påvirke vår kropp og psyke på flere ulike måter og i ulik grad. Ikke alle utvikler PTSD, men kan likevel oppleve store innskrenkninger i livsutfoldelse og funksjon.

Mange vil også kunne utvikle et tilstandsbilde der en selv og kanskje systemet rundt ser og forstår symptomene under en annen diagnostisk paraply: eksempelvis tilbakevendende depresjon.

Behandlingen vil da ikke nødvendigvis treffe de opprettholdende faktorene for den underliggende problematikken: som betyr at et eller flere ubearbeidede sår og traumer kan ligge å utøve sin effekt i livets bakgrunn.

Effekter som kan vedvare over uker, måneder, år eller gjennom hele livsløp.

Symptomer handler om forsøk på å overleve: må forstås i et kontekst

Fordi vi mennesker er formet av en kompleks kombinasjonen av arv og gener, miljø, samfunn og kultur, er det viktig med bredde og dybde i vår forståelse av utfordringer og symptomer: et narrativ eller kontekst som eksistensielt gir mening for den det gjelder.

Symptomer handler ofte om forsøk på å overleve: og leser du dette har du overlevd.

De skjulte eller ubevisste effektene

For mange vil traumer skape fysiske og psykiske utfordringer og symptomer de kanskje ikke umiddelbart gjenkjenner som traume-relaterte.

Dette kan komplisere tilstandsbildet og gjøre det vanskeligere å skape en sammenhengende forståelse rundt seg selv og sine vansker.

Det kan også gjøre det utfordrende å skulle knytte seg til et terapeutisk prosjekt der de velger å gå inn og gjennom ubehaget i stedet for å unngå det.

I listen under nevnes noen av de smertefulle fenomenene som kan følge traumatiske opplevelser og forsøk på tilpasning:

 • Perioder med nedstemthet/depresjon
 • Irritabilitet
 • Nedsatt konsentrasjon og hukommelse
 • Nummenhet
 • Fjernhet (distanse fra opplevelse og livet)
 • Tap av interesse
 • Opplevelse av hjelpeløshet eller håpløshet
 • Skam og skyldfølelse (for sine traumeopplevelser, nåværende symptomer eller utfordringer)
 • Negativt selvbilde
 • Tanker om verdiløshet
 • Få eller ingen minner
 • Mareritt og flashbacks
 • Vanskelig å oppleve glede eller mening
 • Utfordringer i nære relasjoner og rundt intimitet
 • Følelse av å stå på «utsiden» uten tilhørighet til andre eller verden
 • Kronisk følelse av ensomhet
 • Forhøyet beredskap og mistillit
 • Insomni
 • Overveldelse
 • Angst og panikkanfall
 • Svimmelhet eller kvalme
 • Tåkete eller uklart syn
 • Piping i ørene
 • Problemer med mage- tarmfunksjon
 • Kroniske smerter i kropp og hode
 • Avhengighet
 • Tap av selvopplevelsen (hvem jeg er)
 • Uvirkelighetsfølelse/tap av kontakt med kroppen/dissosiasjon
 • Selvdestruktiv atferd

Fyll inn skjemaet, og vi svarer deg innen kort tid.

Vi behandler informasjonen fortrolig. Les mer i vår personvernerklæring.